AMERIKANSK TIPS: Saken startet etter at norsk politi fikk tips fra amerikanske FBI.
AMERIKANSK TIPS: Saken startet etter at norsk politi fikk tips fra amerikanske FBI. Foto: Chris Ronald Hermansen

Dømt til syv års fengsel for nettovergrep på Fillippinene

Mannen i 50-årene bestilte grove overgrep på andre siden av jorden.

Mannen domfelles for ett tilfelle av medvirkning til seksuell omgang likestilt med samleie overfor barn under 10 år begått gjentatte ganger eller på en særdeles smertefull eller krenkende måte, skriver Bergen tingrett i dommen.

Syv års fengsel og inndraging av en rekke datautstyr er konklusjonen til Bergen tingrett.

Mildere enn aktors påstand

Mannen dømmes dermed langt mildere enn hva aktors påstand lød på. Aktor la ned påstand om at mannen skulle dømmes til fengsel i 15 år.

Ifølge den ferske dommen frifinnes mannen for åtte av tiltalepunktene han stod tiltalt for. TV 2 hadde bred omtale av tiltalen i forkant av saken.

Saken oppdateres

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Torbjørn Kolås Sognefest til TV 2. Han har ingen kommentar til dommen, eller om den vil bli anket.

På sporet ved tilfeldighet

Det hele startet med et tips fra amerikanske FBI i 2016. En datamaskin i Norge vekket interessen til amerikansk etterretning. Kripos ble varslet, og saken gikk til etterforskning hos norsk politi.

Da beslag senere ble gjort, oppdaget politiet store mengder overgrepsmateriale. Saken kunne fort ha endt der.

I 2018 ble imidlertid beslaget gjennomgått på nytt. Da kom etterforskerne, nærmest ved en tilfeldighet, over videoer som de ikke hadde forventet å finne.

Uklart om det blir anke

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve sier til TV 2 at påtalemyndigheten ennå ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket.

– Nå fikk jeg dommen i går ettermiddag, og trenger enda noe tid for å vurdere om det blir aktuelt å anke. Det er er en omfattende dom, sier hun.

Ventet ikke på Høyesterett

Saken er en av tre saker som omhandler nettovergrep som har gått for retten på Vestlandet denne høsten. De to andre havnet i lagmannsretten, og ble etter hvert anket til Høyesterett. I begynnelsen av oktober vurderte Norges høyeste domstol tre forhold ved disse sto sakene:

  • Kan straffebestemmelsen om menneskehandel komme til anvendelse i saker som handler om nettovergrep?
  • Kan det være aktuelt med forvaring i saker som omhandler nettovergrep?
  • Kan retten vurdere bevis som har fremkommet som følge av politiets provokasjon i denne type saker?

Bergen tingrett valgte å avsi sin dom før Høyesterett har avklart disse spørsmålene i de andre, lignende sakene.

– Hvorfor valgte tingretten å ikke vente til Høyesterett hadde avklart disse spørsmålene?

– Nei, det får du spørre tingretten om, sier Greve.

Relatert