FORDEL: Donald Trump har en stor fordel med at fem millioner amerikanere ikke får lov til å stemme under presidentvalget, mener TV 2s ekspert.
FORDEL: Donald Trump har en stor fordel med at fem millioner amerikanere ikke får lov til å stemme under presidentvalget, mener TV 2s ekspert. Foto: Jonathan Ernst

Fem millioner amerikanere får ikke stemme: – Klar fordel for Trump

Straffedømte amerikanere får ikke lov til å avlegge stemme under årets presidentvalg. Det er en klar fordel for Donald Trump, mener TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Ifølge en fersk rapport fra Sentencing Project kommer det fram at kun én fjerdedel av de fem millionene faktisk er fengslet. Mer enn 4 av 10 har sonet ferdig dommen sin, men er likevel nektet å stemme.

I flere amerikanske stater er det tillatt å nekte tidligere straffedømte stemmerett. Ifølge The New York Times varierer de spesifikke bestemmelsene fra stat til stat.

– Det er et kjempeproblem i USA, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

I rapporten, som ble utgitt onsdag, sies det at forbrytelser skjer i høyere grad i sør i USA, og er dermed mer «skadelig» for demokratene.

Uheldig for demokratene

Ifølge rapporten fra Sentencing Project er et uforholdsmessig antall av de som ikke får stemme afroamerikanere, og de utgjør en betydelig del av den demokratiske basen. 1,3 millioner av de totalt 5 millionene som ikke får stemme, er ifølge rapporten afroamerikanere.

– At så mange ikke kan delta i politiske prosesser, henger tett sammen med at USA fengsler langt flere enn vestlige demokratier. Hver tredje afroamerikaner har sittet i fengsel. Det sier veldig mye, sier Bergesen.

– Tror du dette kan være en avgjørende faktor i presidentvalget?

– At fem millioner mennesker ikke kan delta er voldsomt. Dette er folk som ellers ville stemt på demokratene. Det gjelder ikke kun afroamerikanere. Vi snakker også om latin-amerikanere. Klart det kan påvirke valget, sier han.

– Dette systemet har holdt på lenge, og har skapt en mistanke om at republikanerne prøver å begrense folks rett til å stemme, fortsetter Bergesen.

Gode nyheter for Trump

Bergesen mener det neppe er gode nyheter for Joe Biden.

– Det er helt klart en fordel for Donald Trump, sier han.

I rapporten kommer det også fram at personer som har fullført soningen sin ikke får stemt.

– Det bryter med amerikanske politiske verdier. Når du har sonet, har du retten til å komme tilbake til samfunnet og bli verdsatt som en vanlig borger, sier Bergesen.

– Å kunne bruke stemmeretten sin burde være grunnpilaren i ethvert demokrati. Politikerne burde gjøre det enkelt å stemme, men i USA er det et tungvint system, og mange samfunnsborgere kan ikke stemme. Retten til å stemme har dessverre blitt politisert, fortsetter han.

Tallet på antallet som ikke får lov til å stemme har firedoblet seg siden 1976, skriver Forbes. Det etter en økning i landets fengselsbefolkning.

I 2018 godkjente Florida-velgerne et tiltak for å gjeninnføre stemmeretten etter at straffen er fullført. Siden det har tiltaket blitt fjernet for alle som ikke har betalt bøter og gebyrer.

Ifølge The New York Times er det anslagsvis 1,1 millioner mennesker som ikke har stemmerett.

Relatert