INNSPURT I STATEN: Riksmekler Mats W. Ruland mekler på overtid for å finne en løsning på lønnsoppgjøret for de ansatte i staten.
INNSPURT I STATEN: Riksmekler Mats W. Ruland mekler på overtid for å finne en løsning på lønnsoppgjøret for de ansatte i staten. Foto: Stål Talsnes / TV 2

Enighet i statsoppgjøret seks timer på overtid

Mens Legeforbundet varsler streik, ble det enighet i lønnsoppgjøret for både statsansatte og ansatte i Oslo kommune på overtid.

Ved midnatt natt til torsdag var det meklingsfrist for lønnsoppgjøret både i staten, kommuneoppgjøret og for Oslo kommune.

Partene i statsoppgjøret bestemte seg for å fortsette meklingen utover natten. De fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne satt seks timer på overtid for å finne en løsning i meklingen med staten.

– Vi har fått et resultat vi kan leve med, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat i en pressemelding.

Resultatet ligger innenfor frontfagsrammen på 1,7 prosent, og lønnstillegget blir gitt med virkning fra 1. oktober.

– Jeg er glad for at vi har oppnådd enighet med alle de fire hovedsammenslutningene i lønnsoppgjøret i staten. Vi har dermed unngått en streik, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Legene varsler streik

Samtidig med statsoppgjøret var det også meklingsfrist for Oslo kommune og allmennlegene i kommuner over hele landet. Legene var de eneste som brøt forhandlingene i kommunal sektor. Like før klokken 02 natt til torsdag varslet Den norske legeforening brudd i meklingen, og de planlegger nå en streik.

- Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier Marit Hermansen, president i Den norske legeforening i en pressemelding.

Meklingsbruddet kan ramme legevakter i kommuner over hele landet de neste ukene. Forhandlingsleder i Kommunenens Sentralforbud er skuffet over Legeforeningens avgjørelse.

– Vi beklager at de velger å utsette tredjepart for en streik. Vi har strukket oss langt for å prøve å få ned vaktbelastningen for leger, særlig i distriktene, men vi lyktes ikke å få til en avtale som legene kunne akseptere, sier Gangsø til TV 2 natt til torsdag.

Avverget Oslo-streik

Det tredje oppgjøret med frist ved midnatt var Oslo kommune, landets største arbeidsgiver. LO varslet at de ville ta ut 1600 ansatte i streik fra start. Streiken ville rammet barnehager og en rekke andre tjenester allerede fra torsdag morgen, men to timer på overtid nådde partene en enighet. i lønnsoppgjøret.

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7 prosent, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget.

Alle ansatte i Oslo kommune er sikret reallønnsvekst med et tillegg på 0,9 prosent, men ikke mindre enn 4.400 kroner med virkning fra 1. mai i år.

Pensjonsseier

Fagforbundet fikk i meklingen gjennomslag for sitt hovedkrav om å sikre forhandlingsrett om pensjon.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer, sier leder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

Alle endringer i tjenestepensjonen skal nå forhandles om i tariffoppgjørene, og arbeidstakerorganisasjonene kan bruke streikeretten for å verne om ordningene.

Forhandlingsleder Mona Bjørnstad i YS Kommune (YS-K) Oslo kaller det en historisk seier.

– Dette har vært et krav gjennom mange år. At det nå endelig er på plass, gir våre medlemmer en bedre trygghet, sier hun.

Fornøyd

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i Oslo sier han er fornøyd med at partene har blitt enige og sier han har forståelse for at arbeidstakerne vil avtalefeste pensjon.

– Opposisjonspartiene, med Høyre i spissen, har over flere år fått sine alternative budsjetter til å gå opp ved å forutsette store endringer i ansattes pensjon, iblant nærmest over natten. Det er svært forståelig at dette vekker stor uro hos våre ansatte, derfor har vi valgt å imøtekomme kravet, sier Wilhelmsen.

I tillegg sikrer oppgjøret styrking av arbeidet for flere heltidsstillinger og rett til permisjon med lønn for opplæring, utdanning og videreutdanning.

Relatert