Politistudent: – Viktig at man tar det alvorlig

Leder Lisa Figenschou i PF Politistudentene sier det er viktig at terskelen skal være lav for å melde fra dersom man opplever noe man synes er ubehagelig.

Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har tidligere jobbet med et forskningsprosjekt, hvor de avdekket flere tilfeller av uønsket seksuell adferd i Vest politidistrikt.

Nå har forskerne presentert nye urovekkende historier fra andre deler av politietaten for politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.
Politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Heiko Junge/NTB

– Jeg hadde møte med forskerne Ellingsen og Lilleaas på tampen av forrige uke og fikk presentert enkelte funn, sier politidirektøren til TV 2.

Hun forklarer at Ellingsen og Lilleaas først og fremst har gjort en studie knyttet til Vest politidistrikt og utrykningsenheten der, og at det i forbindelse med dette ble publisert en artikkel i fagbladet Politiforum.

– I kjølvannet av denne artikkelen og publiseringen av den, som jeg mener er et knapt år siden, ble de kontaktet av enkeltpersoner som hadde opplevelser de ønsket å fortelle om, sier hun.

Politidirektøren understreker at dette gjelder flere politidistrikt.

– Det handler om usunne forhold, seksualiserte forhold, mellom overordnet og underordnet. Det handler også om studenter som har vært på sitt siste studieår på Politihøgskolen, som skal ha hatt seksuell relasjon med instruktører, sier hun.

Bjørnland vet ikke om dette er ferske hendelser, eller om det ligger lenger tilbake i tid.

– Det ønsker vi å gå inn i gjennom en mer finmasket medarbeiderundersøkelse som vi skal kjøre ut nå, sier hun.

Reaksjoner

Lisa Figenschou går tredje året på Politihøgskolen i Oslo, og er leder i PF Politistudentene, som er Politiets Fellesforbunds lokallag for studenter ved Politihøgskolen.

– Vi har snakket mye om dette med styret og jeg har også sett reaksjoner fra medstudenter som jeg har møtt. Det er definitivt noe som snakkes om, sier hun, og fortsetter:

Lisa Figenschou er leder i PF Politistudentene.
Lisa Figenschou er leder i PF Politistudentene. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Jeg tror mange tar det med humor og tenker at dette har blitt en stor ting uten at de kanskje kjenner seg igjen i det, men så er det sikkert noen som sitter der ute og faktisk kjenner seg igjen i det, og da er det viktig at man tar det alvorlig.

– Hva tenker dere i PF Politistudentene må skje nå, når man får denne typen opplysninger?

– Vi støtter utsagnet til Benedicte Bjørnland om å undersøke bedre hva dette går i, hva slags type uønsket oppmerksomhet det er, hvem det er som gjør det, hvor man gjør det, hvis man skal sette inn de riktige tiltakene, sier hun.

Hun sier det også er viktig å minne om at det skal være lav terskel for å ta kontakt dersom man opplever noe man synes er ubehagelig.

– Vi ønsker å oppfordre folk til å ta kontakt hvis det er noe, det er helt anonymt og vi behandler den informasjonen trygt, sier hun.

Ujevnhet i maktforhold

Ifølge politidirektøren er det som er knyttet til politistudenter, ting som handler om fest, alkoholbruk og seksuelle relasjoner mellom student og instruktør.

– Det er selvfølgelig uhørt og uønsket. PHS har veldig tydelige retningslinjer, og har grepet fatt i dette etter at det har kommet frem fordi det er en asymmetri og en ujevnhet i maktforhold og autoritet mellom studenter og instruktører. Det skal rett og slett ikke skje, sier hun.

– Er dette et resultat av en machokultur i politiet? Er det for mange menn?

– Det synes jeg er vanskelig å svare på. På Politihøgskolen mener jeg man tar inn flere kvinnelige enn mannlige studenter og i toppledelsen i norsk politi er vi flere damer enn menn, men i de operative disiplinene, og kanskje de skarpeste operative disiplinene, er det en tydelig overvekt av menn, sier hun, og legger til:

– Men jeg håper at når vi nå får dette presentert som en ukultur, og når vi nå skal gå inn i det, at mine mannlige kolleger står like tydelig bak holdningen om at dette skal vi gripe fatt i med det største alvor.

Tiltak

Tidligere onsdag ble begrepet «knulle-torsdag» nevnt i forbindelse med leiropphold i den operative treningen for Bachelorutdanningen.

– Jeg har aldri hørt det begrepet før. Jeg tenker at hvis det er representativt for en eller annen form for alminnelig holdning, så tar jeg sterk avstand fra det. Men jeg har ikke fått det presentert som et grunnlag, annet enn at det begrepet er brukt i rapporteringen tilbake til forskerne, sier politidirektøren.

– Hvordan skal dere rydde opp i dette nå?

– Først skal vi skaffe oss et godt og dekkende faktagrunnlag, sånn at vi vet om dette er noe som ligger tilbake i tid eller om det også skjer nå. Deretter må vi jobbe videre med tiltakene vi allerede har iverksatt, sier hun.

Ifølge politidirektøren har Vest politidistrikt iverksatt flere tiltak som går på holdninger, lederoppfølging, kultur og ledelse. Også Politihøgskolen har iverksatt flere tiltak.

– Blant annet tydelige forventninger til instruktørene som skal komme inn, alkoholforbud i leir både for studenter og instruktørene som er sammen med studentene og deretter kontinuerlig oppfølging fra ledernivåene – det tror jeg er det aller viktigste, sier hun.

Følges opp

Det er også trukket frem enkelthistorier.

– Har det fått noen konsekvenser for de involverte personene?

– Jeg har hvert fall hørt at saker har blitt fulgt opp i personalsporet i blant annet Vest politidistrikt, så jeg har all grunn til å tro at dette tas på største alvor av politimestre og særorgansjefer der ute når de får konkret kunnskap om at noen har tråkket over streken, sier hun.

– Er det noen som har mistet jobben på grunn av dette?

– De detaljene har ikke jeg, dessverre.

Relatert