Her får TV 2-Peter avslørt personligheten sin på direkten

Petter Schjerven og psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren testet God morgen Norges programleder Peter Bubresko med personlighetstesten «Big Five». Særlig èn ting overrasket.

Personlighetstesten «Big five» er et populært psykologisk verktøy for å teste folks personlighet.

Både i næringslivet, men også andre steder, brukes verktøyet for å analysere sine medarbeidere, og mest kjent er testen kanskje som utgangspunkt for podkasten «Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna som sendes på NRK P2.

Hvem er du?

Psykologen Rolf Marvin Bøe Lindgren har jobbet med å teste folks personlighet i 25 år og har benyttet seg av «Big 5» med stor suksess.

Sammen med programleder Petter Schjerven, har de nå skrevet boka «Hvem er du?» med utgangspunkt i testen. I boka tar forfatterne for seg det relativt store temaet «hvor kommer personligheten din fra?» og tar da spesielt for seg det arvelige aspektet ved personlighetstrekkene våre.

De analyserer blant annet flere kjente mennesker ved hjelp av en kortversjon av testen på 180 spørsmål.

– På hvilken måte måler testen folks personlighet?

– Den måler deg ut ifra de fem store personlighetstrekkene, som 100 års forskning viser at de aller fleste mennesker kan beskrives relativt utfyllende ut ifra, sier psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren.

– Og de fem trekkene er?

– Ekstraversjon, som går på i hvor stor grad du liker å gå ut å gjøre ting, være sammen med folk, og ha det moro.

– Omgjengelighet/medmenneskelighet. Det går på om du er tiltrukket av mennesker eller av ting

– Planmessighet. Hvor ryddig, punktlig og pliktoppfyllende du der.

– Følelsesmessig stabilitet/nevrotisisme. Tilbøyeligheten til å uroe og bekymre seg.

– Åpenhet for erfaringer. Hvor nysgjerrig eller stabilitetssøkende du er.

HVEM ER DU? : Petter Schjerven er ute med ny bok sammen med psykolog Rolf Martin Bøe Lindgren Foto: Mariam Butt / NTB
HVEM ER DU? : Petter Schjerven er ute med ny bok sammen med psykolog Rolf Martin Bøe Lindgren Foto: Mariam Butt / NTB Foto: Mariam Butt

Fikk testet seg selv

Boka «Hvem er du» har undertittelen «Hvordan forstå seg selv og alle andre». Den drar veksler på forskning som viser at vi alle kan oppsummeres med vekt på èn av de fem nevnte faktorene; åpenhet, planmessighet, ektraversjon, medmenneskelighet eller nevrotisisme.

Og selv om han ikke er omtalt i boka, lot God morgen Norges programleder Peter Bubresko seg teste på direkten. Der fikk vite han blant annet vite at han var den perfekte programleder for programmet.

– På spørsmålet om du passer i jobben din, vil jeg si: «Når du går på dette med nevrotisisme ligger du ganske lavt, og særlig på hvor mye du bekymrer deg. Det er lite. Og du er lav på dette med depresjon. Du har rett og slett veldig få grå dager», sier Petter Schjerven.

– Det stemmer på en prikk, skyter Peter inn.

– Du er en sånn som møter hver morgen med at; «dette er en god morgen», du er rett og slett selve personifiseringen av «God morgen Norge», fortsetter Schjerven.

UTADVENDT OG TENKENDE: Peter Bubresko har vært programleder i God Morgen Norge siden 2012. Ifølge personlighetstesten
UTADVENDT OG TENKENDE: Peter Bubresko har vært programleder i God Morgen Norge siden 2012. Ifølge personlighetstesten "Big 5" er han perfekt i jobben. Her sammen med Wenche Andersen og tidligere programleder Signe Tynning Foto: Hommedal, Marit

Peter skal ifølge testen, også være høy på ekstraversjon, og kjeder seg nesten aldri. Han liker å finne på ting hele tiden og er glad i mennesker. På dette punktet fikk han tallet 63 - et markant høyt tall.

De finner også et annet punkt der Peter scorer høyt. Som er ifølge Schjerven og psykologen, høyere enn forventet.

– Du har et tydelig høyt score på åpenhet for erfaringer, du har trekk ved deg som tyder på et visst potensiale for dybde, smiler psykologen.

– Så jeg er smartere enn dere trodde?

– Jeg mener ikke nødvendigvis smartere, men du liker altså å tenke på ting og hvordan de kunne ha vært. Et høyt filosofiscore, kan de begge konkludere med.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Viktig å kjenne seg selv

- Hvorfor er det egentlig så viktig å kjenne sin egen personlighet?

– Det å få et forhold til hvordan man selv er og det å få et vokabular man kan bruke om seg selv, er positivt for å skjønne mer av hvordan du selv fungerer, men du vil også bli flinkere til å forstå andre. Det er en form for selvinnsikt, sier Petter Schjerven.

– Hva er det som gjør at man får den personligheten man går rundt med?

Fakta: De fem personlighetstrekkende

Nevrotisisme: Følelsesmessig ustabilitet med tilbøyelighet til angst, irritabilitet, depresjon, bekymring og forlegenhet.

Ekstraversjon: Tilbøyelighet til å søke ytre spenning, sosial deltakelse, være dominant og markere seg selv i sosiale sammenhenger.

Åpenhet: Tilbøyelighet til fantasi, åpenhet for alternative muligheter, ny kunst, samt åpenhet for egne og andres følelser.

Omgjengelighet: Tillit til medmennesker, omtanke for andre, føyelighet og medgjørlighet.

Planmessighet: Tilbøyelighet til systematikk og orden, selvdisiplin og pålitelighet.

Kilde: Tidskrift for norsk psykologforening og Northwestern University

– Vi er et produkt av den genetiske pakka vi har fått av våre foreldre, og deretter hva vi, med utgangspunkt i den genetiske pakka, har klart å forme miljøet til, sier psykolog Rolf Marvin.

– Kan man forandre personligheten sin?

– Ja, men hvorfor skulle du det? Personlig utvikling bør heller handle om å bli så god du klarer ut ifra de premissene du har. Man kan selvfølgelig alltid gjøre noen justeringer og tilpasse seg, men å forandre personlighet er ikke formålet med testen.

Relatert