DØMT: Mazyar Keshvari er dømt for å ha krevd penger for reiseregninger som aldri har funnet sted.
DØMT: Mazyar Keshvari er dømt for å ha krevd penger for reiseregninger som aldri har funnet sted. Foto: Erlend Aas / NTB

Tidligere Frp-politiker dømt til fengsel for bedrageri

Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari er i Høyesterett dømt til elleve måneder i fengsel for bedrageri overfor Stortinget.

Høyesterett skjerper straffen for stortingsrepresentanten.

I lagmannsretten ble den tidligere Frp-politikeren dømt til sju måneders fengsel, men påtalemyndigheten anket straffeutmålingen videre til Høyesterett.

Keshvari hadde inngitt 75 fiktive reiseregninger gjennom en periode på omkring tre år. Samlet beløp var på rett under 450.000 kroner. Regningene gjaldt reiser som aldri hadde funnet sted.

I sitt sammendrag skriver Høyesterett at «ved fastsettelsen av straffen ble det tatt hensyn til at representanten har gitt en uforbeholden tilståelse».

– Alvorlig misbruk av tillit

De skriver også at det er «lagt vekt på at det var tale om et alvorlig tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant».

– Dette ga grunnlag for å sette straffen vesentlig strengere enn det bedrageribeløpets størrelse isolert sett skulle tilsi, skriver de.

I rettsavgjørelsen skriver Høyesterett at «ordningen er i høy grad basert på den tilliten man i alminnelighet har og må ha til Stortingets medlemmer som folkets øverste representanter. Denne tilliten har Keshvari misbrukt på en alvorlig måte. Han har utnyttet at ordningen som følge av de særlige hensynene som foreligger, var lett å misbruke, med en lav oppdagelsesrisiko».

Ville ha vanlig borger-straff

Keshvaris forsvarer, John Christian Elden, la etter dommen i lagmannsretten ned påstand om at Høyesterett skulle sette straffen ned til det en vanlig borger ville fått for et tilsvarende bedrageri, men dette har altså ikke Høyesterett tatt til følge.

Det var i oktober 2018 Aftenposten avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke hadde funnet sted. Den tidligere Frp-politikeren har betalt tilbake pengene og offentlig beklaget overfor Stortinget og det norske folk.

Han har også trukket seg fra alle politiske verv og meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

Relatert