Vi har passert 3.000 hurtigladere i Norge. Dette er fra en av de mer landlige, på Fåvang i Gudbrandsdalen.
Vi har passert 3.000 hurtigladere i Norge. Dette er fra en av de mer landlige, på Fåvang i Gudbrandsdalen.

Nå er det 3.000 av disse i Norge – men vi vil trenge mange flere

Antallet elbiler skal tredobles på fire år.

I dag ruller det drøyt 320.000 elbiler på norske veier. I 2025 er det ventet at dette tallet vil øke til over én million.

Det betyr også at mange flere elbileiere enn i dag vil ha behov for å lade bilene sine.

Fra flere hold har det blitt tatt til orde for at mangel på ladeinfrastrukter kan bli et betydelig problem de kommende årene. Her spiller det også inn at det vil komme mange nye elbileiere som kanskje ikke har så gode mulighet til å lade bilen sin hjemme.

Ferske tall fra ladestasjondatabasen Nobil viser at det nå er 3.000 hurtigladere i Norge. Dette er en økning på 815 hurtigladere sammenlignet med oktober 2019.

Bekymret

– Det er gledelig at tallet på nye hurtigladere øker år for år. Jeg ønsker å berømme ladebransjen som virkelig har lagt seg i selen og økt utbyggingstakten, slik at det er færre biler per hurtiglader nå, sammenlignet med januar i år, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Bu er likevel bekymret for at utbyggingen går for sakte. Hun mener en solid jobb må gjøres om Stortingets mål om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025 skal nås.

Slik lønner det seg å lade elbilen

Mange av dem som har kjøpt elbil så langt har lademuligheter hjemme. De neste årene er det ventet at det vil komme mange nye elbileiere som ikke har denne muligheten.
Mange av dem som har kjøpt elbil så langt har lademuligheter hjemme. De neste årene er det ventet at det vil komme mange nye elbileiere som ikke har denne muligheten.

Laderne virker ikke

– Vi trenger over 1.000 nye ladere i året, om vi skal redusere ladekøene, heller enn å øke dem, understreker hun.

En undersøkelse Elbilforeningen gjennomførte i august i år, viste at én av tre elbilister hadde opplevd kø ofte, eller alltid, i løpet av ferien. Mange oppga også at hurtigladerne ikke virket.

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig, skal elbiler bli for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging, og ladebransjen må bedre sine rutiner for å sikre at hurtigladerne som finnes, virker, sier Bu, i en pressemelding.

Krever at alle bensinstasjoner må ha elbil-lading

Mangel på ladeinfrastruktur kan bli et betydelig problem de kommende årene, det gjelder både i Norge og i større markeder enn vårt.
Mangel på ladeinfrastruktur kan bli et betydelig problem de kommende årene, det gjelder både i Norge og i større markeder enn vårt.

– Ingen grunn til somling

Skal alle ha en reell mulighet til å velge elbil, mener Elbilforeningen det er nødvendig at det er nok hurtigladere i distrikts-Norge. Bu venter at statsråd Tina Bru raskt iverksetter de nye reglene for nettleie som kom fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), tidligere i høst.

Dette vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre det kommersielt lønnsomt å sette opp hurtigladere i hele landet.

– Her er det ingen grunn til somling. Forslaget fra NVE er godt, så nå må regjeringen gjennomføre slik at det blir like enkelt å kjøre elbil på bygda som i byen, mener Bu.

Fra elbilenes barndom: Slik endte denne testen

Elbilforeningens 5 råd:

  1. Regjeringen må sørge for at det bygges minst 1.000 nye hurtigladere i året, om de skal oppfylle Stortingets mål om kun salg av nullutslippsbiler i 2025.
  2. Vegmyndighetene må få ansvaret for å planlegge for store ladeparker, i dialog med ladebransjen. Behovet er én ladepark med minst 50 hurtigladere per 150 km langs hovedveinettet.
  3. Det må bygges minst én hurtigladestasjon per 50. kilometer langs fylkesveinettet
  4. Hver kommune må ha minst to hurtigladere.
  5. Det haster at olje- og energiminister Tina Bru får satt i verk NVEs forslag til nye regler for nettleien, som vil gjøre det mer lønnsomt å bygge ut hurtigladestasjoner i hele landet.

Denne klarer Oslo – Bergen tur/retur – uten å lade

Video: Her er en viktig nyhet i Norge