Kaller inn Russlands ambassade på teppet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er tydelig på at Russland må stå til ansvar etter epostangrepet mot Stortinget i august.

– Det er som dere vet en veldig alvorlig hendelse som har rammet vår viktigste demokratiske institusjon, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til pressen tirsdag ettermiddag.

– Våre sikkerhets- og etterretningstjenester sitter sammen i felles cyberkoordineringssenter og både sammenstiller informasjon og gjør analyser. Det er de analysene vi baserer vår beslutning på, og de analysene er tydelige, sier hun videre.

Utenriksdepartementet opplyser i en pressemelding tirsdag ettermiddag at det etter alt å dømme var Russland som sto bak datainnbruddet mot Stortinget 24. august.

Bakgrunn: UD mener Russland stod bak dataangrep mot Stortinget.

– Så er det for oss viktig å holde Russland ansvarlig. Det er fordi denne type hendelser er veldig alvorlige, og det er viktig og en utvetydig reaksjon fra norsk side at vi offentliggjør dette attribusjonen, sier hun.

Søreide vil ikke gå i detaljer om hvor lenge norske myndigheter har kjent til dette.

– Men vi ønsket i dag å informere Stortingets organer om det vi vet, sier hun.

Russland har tirsdag kveld svar på anklagene.

– Anklagene er grunnløse, sier lederen for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen.

Avviser anklagene

Konstantin Kosatsjev, lederen for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen, sier til nyhetsbyrået TASS at Norges anklager om at Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget er grunnløse.

– Som vanlig kommer anklagene uten at de bryr seg om bevis eller noen diskusjon med Russland på ekspertnivå, sier Kosatsjev til TASS.

Har informert Stortinget

Søreide forteller at hun sammen med forsvarsministeren og justis- og beredskapsministeren har orientert Stortingets organer om funnene.

– Vi har også kalt inn den russiske ambassaden til Utenriksdepartementet, og de har fått beskjeden om vår attribusjon. Dette gjør vi altså som en sterk og utvetydig reaksjon på det vi har sett skje, sier hun.

– Hva er det som gjør at dere er så sikre på at det er Russland som står bak?

– Det er det informasjonsgrunnlaget vi har, og som vi har fått sammenstilt som er tydelig. Da er det viktig for oss å også gå ut og si det offentlig, sier hun.

– Må si tydelig fra

Utenriksministeren er klar på at det er viktig å si tydelig fra til Russland om funnene.

– Dette er en veldig alvorlig hendelse som har rammet vår viktigste demokratiske institusjon, og vi må si tydelig fra at vi ikke aksepterer den formen for adferd, sier hun.

– Hvilke konsekvenser vil dette ha for Norges forhold til Russland?

– Vi er fortsatt opptatt av å ha et konstruktivt forhold til Russland, men vi er også opptatt av å si fra når hendelser som dette skjer, sier hun.

– Det er en veldig utvetydig melding fra norske myndigheter, og dette er også første gang vi attribuerer et cyberangrep som skjer mot norske interesser. Derfor er dette en veldig klar melding fra Norge, sier hun videre.

– Vil det få konsekvenser?

– Det at vi går offentlig på den måten vi gjør nå, er i seg selv en tydelig og klar beskjed til russiske myndigheter, og den er også formidlet til ambassaden i dag, sier Søreide.

Under etterforskning

Saken er fremdeles under etterforskning. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser tirsdag at deres etterforskning går uavhengig av regjeringens anklage om at Russland står bak dataangrepet.

Utenriksministeren sier at etterforskningen og attribusjonen har to forskjellige formål.

– Dette er en politisk attribusjon som land bruker når de mener at de kan si med stor grad av sannsynlighet at det er et land eller en aktør som står bak, sier Søreide, og fortsetter:

– Vi vet også at både PST og E-tjenesten i sine åpne vurderinger jevnlig de siste årene har advart mot statlige etterretningsaktører som bruker sine muligheter til å drive etterretningsoperasjoner mot andre land.

Relatert