RISIKABEL JOBB: Politiet i Oslo forteller at trusler er dagligdags i tjenesten. Hittil i år er det bare i hovedstaden anmeldt 223 voldshendelser mot politiet.
RISIKABEL JOBB: Politiet i Oslo forteller at trusler er dagligdags i tjenesten. Hittil i år er det bare i hovedstaden anmeldt 223 voldshendelser mot politiet. Foto: Truls Aagedal/TV 2

TRUES daglig:

– Skyt en politi, 2000 per hode!

Denne høsten skal Oslo tingrett behandle minst 38 saker som omhandler vold mot offentlige tjenestepersoner. Sakene dreier seg oftest om fysisk vold eller trusler mot politiet.

«Jeg skal drepe dere, bare vent. Jeg skal finne ut hvor damene deres bor, og så skal jeg voldta barna deres. »

Dette er en av mange trusler politifolk i Oslo har mottatt den siste tiden.

TV 2 har lest 38 tiltaler, som alle skal opp for Oslo tingrett denne høsten. Felles for disse er mulig brudd på Straffeloven § 155.

Paragrafen omhandler «vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd mot offentlig tjenesteperson».

Strafferammen for dette er bot eller fengsel i inntil tre år.

De fleste som må i retten for dette er også tiltalt for andre lovbrudd.

– Dessverre så har vi jo en del av dette. Dette med forulemping ved bruk av skjellsord møter patruljene nesten daglig, sier Tor Paulsen.

SER ENDRING: Tor Paulsen sier at respekten for politiet har blitt lavere over tid.
SER ENDRING: Tor Paulsen sier at respekten for politiet har blitt lavere over tid. Foto: Frode Sunde/TV 2

Han leder patruljeseksjonen i enhet Øst i Oslo.

– Det er litt sjeldnere med vold. Vi har faktisk hatt en liten nedgang i voldsanmeldelser i år, men hittil så er det anmeldt 223 forhold som går på vold mot polititjenestemann, og det er jo et høyt tall, sier han.

«Din lille sadist»

TV 2 har valgt ut noen konkrete eksempler på verbale trusler og skjellsord som skal ha blitt fremsatt politipatruljer i Oslo de siste månedene.

Alle eksemplene er hentet fra tiltaler som skal opp for Oslo tingrett de neste to månedene.

Jeg skal stikke en kniv i halsen din og ta livet av deg og barna dine.
Tiltalt mann (52)

I Politiets medarbeiderundersøkelse for 2020 oppgir 21 prosent at de under tjenesteutøvelsen har blitt utsatt for trusler om vold det siste året.

75 prosent av tilfellene skjer under pågripelser. Likevel tar mange politifolk forholdsregler også når de ikke er på jobb.

– Seks av ti oppgir at de på bakgrunn av vold og trusler tar forholdsregler for seg og sin familie. Det sier jo litt om den hverdagen man står i, sier Sigve Bolstad, lederen i Politiets Fellesforbund.

Glad han lever

Tor Paulsen, som leder patruljene øst i Oslo har jobbet i politiet i siden 1986. I løpet av karrieren har han opplevd litt av hvert hva gjelder trusler og vold. Han har blant annet blitt skutt etter, og er i dag glad for at han fortsatt lever.

De ulike truslene som nå skal opp for tingretten, har svært ulik karakter.

Du har kn***a dama mi du, jeg veit det er en i politiet som har kn***a ho og det er deg.
Tiltalt mann i 30-årene

– Blir det personlig?

– Nei, det blir ikke det. Og det tenker jeg er viktig å ha med seg. Vi har et samfunnsoppdrag, og dette tenker jeg er et problem for samfunnet som sådan. Vi skal gjøre jobben på vegne av samfunnet, sier Paulsen.

– Vet folk flest hva dere står i?

– Nei, det tror jeg ikke. Du må være med ut og kjenne det på kroppen for å få den følelsen, sier han.

Du klarer ikke finne bremsesporene i din egen truse en gang.
Tiltalt mann (23)

Oslo tingrett opplyser at det trolig er tatt ut langt flere tiltaler på § 155 enn de TV 2 har klart å finne. Årsaken til det er at denne paragrafen ofte kommer i tillegg til mer alvorlige lovbrudd.

Dra til helvete, du er stygg i hue, din lille sadist.
Tiltalt mann (36)

Bruk av skjellsord mot politiet rammes som regel av § 156, og straffes gjerne med bot, ikke fengsel.

– 2000 per hode

En av de mer alvorlige truslene blant de 38 tiltalene er det en svensk mann i 30-årene som står bak. Han sitter i dag varetektsfengslet i Oslo.

Denne trusselen var rettet mot to navngitte politimenn:

Jeg skal betale 20.000 kroner til den som skyter et hodeskudd mot dere. Jeg skal oppsøke dere hjemme og skjære hodet av dere.
Tiltalt mann (37)

Dagen etterpå skal mannen ha fremsatt nye trusler mot to andre i politiet. På vei til sentralarresten i Oslo skal han ha ropt:

«Skyt en politi, 2000 per hode! »

Hendelsene skjedde i slutten av juli i sommer. I tillegg til å være tiltalt for vold mot politiet er svensken tiltalt for narkotikalovbrudd og skadeverk.

Noen av tiltalene beskriver også trusler fremsatt til tjenestemenn utenfor politiet, som for eksempel dette utsagnet til en saksbehandler i NAV:

Jeg skal knuse knærne dine slik at du aldri mer kan gå, og jeg skal knuse knærne dine med en liten hammer.
Tiltalt mann (34)

En annen Oslo-mann i 60-årene må i løpet av høsten møte i retten for å ha fremsatt følgende trussel mot en ansatt i Skatteetaten:

Hvis jeg ikke får pengene dere skylder meg innen mandag, ser jeg meg nødt til å henrette noen i Skatteetaten.
Tiltalt mann (67)

Angrep med kniv

I tillegg til de grove verbale truslene, tyr også noen av de tiltalte til fysisk vold. Blant annet er en mann tiltalt for å ha angrepet politiet med kniv på Grønlandsleiret i Oslo i januar.

I Politiets medarbeiderundersøkelse svarer 11 prosent at de har blitt utsatt for vold i tjenesten.

Angrepet i januar skjedde etter at en patrulje møtte den aktuelle mannen i sentrum kort tid etter at de hadde bortvist han fra området.

Som tidligere nevnt skjer de fleste av lovbruddene i forbindelse med pågripelser. Da blir som regel den pågrepne påsatt håndjern, mens bena fortsatt er fri.

Av de 38 tiltalene TV 2 har tilgang til, er ni personer tiltalt for å ha sparket politiet. Tre personer skal ha spyttet på politiet, mens en person lugget en politikvinne da den nå tiltalte mannen ble pågrepet.

Relatert