Unge klimaforkjempere fanget ministerens oppmerksomhet

Fredag ettermiddag fikk Silje (26) og Carina (22) storslått besøk av Sveinung Rotevatn. Klima- og miljøministeren ville høre om stiftelsen deres «Om i morgen» og diskutere Norges grønne fremtid med dem.

TV 2 har tidligere fortalt om klimaforkjemperen Silje Skjelsvik som ikke lot seg stoppe av korona da hun skulle arrangere en storslått klimakonferanse. Nå får 26-åringen og stiftelsen hennes også oppmerksomhet fra regjeringen. Klokken 16:43 tirsdag 6. oktober tikket det inn en melding fra Sveinung Rotevatn sin politiske rådgiver, Even Aronsen (V):

Silje Skjelsvik, leder og grunnlegger av Om i morgen.
Silje Skjelsvik, leder og grunnlegger av Om i morgen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

«Hei, Silje! Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn reiser til Bergen førstkommende fredag, og lurte på om det fremdeles var aktuelt å møtes for en prat om Norges grønne fremtid?»

– Det var jo ikke forventet, men utrolig gøy. Jeg ble litt sjokkert. Jeg satt på bybanen på vei hjem fra jobb og bare: Oi, ja! Selvfølgelig har jeg lyst å møte dere!

Forslag til endring

Silje hadde med seg medstifter Carina Knudsen på møtet, og selv om det var stas med besøk fra Stortinget, hadde ikke jentene planer om å spare på kruttet. Silje har nylig fullført en masterutdanning i fysisk oseanografi, og Carina har tatt bachelor i klima, atmosfære- og havfysikk. Nå tar hun master i meterologi. De unge klimaentusiastene har mye kunnskap rundt temaene, og dermed mange meninger og tanker de ville diskutere med statsråden. Denne muligheten skulle de utnytte og skisserte opp flere forslag til endring.

– Vi ønsker strengere og tydeligere klima- og miljøkrav, og vi ønsker å se en god handlingsplan for hvordan disse målene skal nås. Både innenfor næringssektoren og innenfor det offentlige, forklarer Silje.

– Vi ønsker å utfordre dem litt. Jeg tror kravene absolutt er gjennomførbare, supplerer Carina.

Jentene håper politikerne sitter igjen med flere forslag til hvordan man kan nå de felles klima- og bærekraftsmålene, og forklarer noen av dem for TV 2.

Silje Skjelsvik sammen med medstifter Carina Knudsen.
Silje Skjelsvik sammen med medstifter Carina Knudsen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2
Det ble opprettholdt god avstand under møtet.
Det ble opprettholdt god avstand under møtet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2
Politisk rådgiver Even Aronsen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Politisk rådgiver Even Aronsen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2
Rotevatn og Skjelsvik diskuterer klima- og bærekraftsmål.
Rotevatn og Skjelsvik diskuterer klima- og bærekraftsmål. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det ene forslaget er innenfor akademia. Om vi har en så kompleks krise som i dag, da trenger vi tverrfaglige løsninger! Forklarer Silje.

Hun mener at Norge trenger et bedre tilbud til studenter, og legger dermed fram et forslag om tverrfaglige utdanninger. I dag er utdanningsløpet lagt opp slik at man ofte spesialiserer seg på et enkelt fagfelt.

– Det som MÅ gjøres er å åpne opp for et tverrfaglig studieløp slik at man kan velge en friere utdanning. Vi må ha en omskolering, eller en enklere måte for mennesker som er i fossil industri å komme over til den fornybare industrien og yrker som er i tråd med klima- og bærekraftsmålene, fastslår 26-åringen.

Det andre forslaget de forklarer omhandler bedriftsnæringen. De mener man bør få inn et krav om klimaregnskap og klimarapportering i alle bedrifter, ikke bare i de største slik løsningen er i dag. De vil ha en felles mal på klimagassregnskap. Videre beskriver Skjelsvik at det vil gjøre det lettere å etablere hvordan den enkelte bedrifts klimautslipp er og dermed kunne gjøre noe med det. Slik kan man få til en endring.

– Da kan man som et steg to i prosessen legge en strategi for å nå klimamålene. For vi er jo alle med i båten! Norge har satt seg et mål om å halvere utslippene innen 2030. Vi skal være et nullutslippssamfunn innen 2050. Det betyr at alle må med, mener Silje.

– Det gjøres definitivt ikke nok. Vi må gjøre mye mer enn det vi gjør i dag, slår hun fast.

Skryt fra statsråden

Sveinung Rotevatn er imponert over stiftelsens arbeid for et grønnere Norge. Han skryter av innsatsen de har gjort med å knytte sammen akademia, næringsliv og unge engasjerte mennesker i en felles kamp for å få ned klimautslippene.

Sveinung Rotevatn lytter engasjert til stiftelsens forslag.
Sveinung Rotevatn lytter engasjert til stiftelsens forslag. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg tror den måten å tenke på, der vi sammen kommer oss gjennom det grønne skiftet med minst like trygge jobber og stor velstand som før, men med et mye lavere fotavtrykk for klima og natur - det er den måten vi kommer i mål på, sier Rotevatn.

Videre skryter han av forslagene jentene har lagt frem på møtet, og bekrefter at han skal ta dem med seg videre.

– Vi lytter selvsagt til Silje og stiftelsen hennes. Jeg synes hun har gitt meg mange gode innspill i dag. De har sikkert mange flere også, og det er det vi trenger for å komme i mål.

– Jeg ønsker de all mulig lykke til og heier på det iniativet, avslutter statsråden.

Både Silje og Carina er veldig fornøyd med møtet, og føler seg hørt av klima- og miljøministeren.

– Jeg føler at vi har en viktig stemme her, en stemme som skal ta den neste generasjonen inn i et litt grønnere og mer bærekraftig samfunn. Jeg synes det var veldig fint å se at det ble tatt godt i mot, så nå er jeg spent på å se om det kommer noen endringerer fremover, smiler Skjelsvik lurt.

En obligatorisk selfie etter et vellykket møte.
En obligatorisk selfie etter et vellykket møte. Foto: Carina Knudsen

Relatert