Her bor de som er de største mobilsynderne bak rattet

Vil føre til flere kontroller av mobilbruk.

Uoppmerksomhet er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker. Det er mange ting som kan avlede oppmerksomheten til bilførere, fra lesing av aviser eller kart, via aktiv bruk av navigasjonssystem på skjerm, til sminking og barbering – og selve verstingen: Ulovlig bruk av mobiltelefon.

Som kjent har vi i flere år hatt forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon her i landet, men det finnes neppe mange forbud som brytes oftere enn dette. Du kjører ikke lenge på norske gater og veier før du ser de første som sitter med mobilen på øret – eller som helt åpenbart sitter og tekster.

16.365 forelegg

Felles for de fleste, er at de sitter i biler med Bluetooth der mobiltelefonen kan gjøres håndfri med noen enkle tastetrykk.

Problemet er velkjent hos UP, som kniper mange syndere på dette området hvert år. I fjor ble det avlevert 16.365 slike straffereaksjoner. Høyest var antallet i Sør-Øst politidistrikt, med 2.557 forelegg.

Det ble 16.365 straffereaksjoner på ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon i fjor.
Det ble 16.365 straffereaksjoner på ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon i fjor. Foto: Kilde: UP

Ulykken kan være ute

– Dagens straffereaksjon er åpenbart ikke avskrekkende nok, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

Han er svært tilfreds med at gebyret for ulovlig mobilbruk økes fra 1.700 til 5.000 kroner neste år. Antall prikker øker også fra to, til tre.

Ifølge Hasseldal er den verste varianten teksting bak rattet i fart.

– Dette er åpenbart veldig farlig. Hva folk enn sier, så må de titte ned for å taste riktig, og i dagens trafikk skal ikke oppmerksomheten avledes lenge før ulykken kan være ute, sier han.

Veikantundersøkelser gjennomført av UP bekrefter at omfanget av denne typen lovbrudd er stort. De bekrefter også at det er store geografiske forskjeller.

Nå stopper de importen av nye biler til Norge

Vanligere på motorvei

– I en veikanttelling i fjor ble 42.406 kjøretøy telt. Resultatene ble skilt mellom tunge og lette kjøretøy, og om telefonen ble brukt til å prate eller taste/tekste på.

I alt fant UP ulovlig bruk av mobiltelefon hos 3,6 prosent av bilførerne, omtrent likt fordeling på prating og teksting. Andelen ulovlig mobilbruk var høyere blant tungbilførere (7,1 prosent) enn personbiler (3,2 prosent). Andel førere som brukte mobiltelefon på motorvei var høyere enn på landevei og i tettbygd strøk.

– Høy andel ulovlig mobilbruk vil føre til flere kontroller, sier UP-sjef Steven Hasseldal.
– Høy andel ulovlig mobilbruk vil føre til flere kontroller, sier UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksen

Høy andel tungbiler

– Andelen ulovlig mobiltelefonbruk var desidert høyest i UP-distrikt 1, som omfatter mye av Østlandet. Her ble det registrert hele 8,8 prosent ulovlig mobilbruk i kjøretøyene som passerte. Dette var opptil fire ganger høyere enn i flere av de andre UP-distriktene, for eksempel Nord-Norge (2,2 prosent) og Sør-Øst/Agder (2,1 prosent).

– Hvorfor blir forskjellene så store?

– Den høye andelen i UP-distrikt 1 kan muligens forklares noe med relativt høy andel tungbiler, og at en stor del av telte kjøretøy var på motorvei. Begge disse forholdene ga høyere andel mobilbruk. Men selv om vi ser bort fra dette, så var andelen høyere enn i øvrige distrikter.

UP: Kunne sikkert tidoblet antall mobilbøter

Flere kontroller

– I tillegg må vi ta noen forbehold, for eksempel at resultatene er basert på én begrenset observasjonsundersøkelse på 72 timer. Grunnlaget er derfor ikke veldig solid. I tillegg er det ikke alltid like enkelt å observere mobilbruk, så noe kan også skyldes forskjeller i gjennomføring – og i hvilken grad man har klart å observere mobilbruk.

– Likevel er vel dette en indikasjon på at noe bør gjøres?

– UP vil gjennomføre flere slike undersøkelser fremover, og dette vil gi oss styrket grunnlag til å mene mer om omfang og mulige forskjeller. Når vi ser en så høy andel ulovlig mobilbruk i UP-distrikt 1, så følger vi selvsagt opp dette med flere kontroller, sier UP-sjef Steven Hasseldal til slutt.

UP: De som kjører de tyngste bilene er verstingene

Video: Her er nye Ford Mustang Mach-E i Norge