Natten til lørdager og søndager kniper politiet fire ganger så mange ruskjørere som øvrige ukedager og -netter. (Ill.foto)
Natten til lørdager og søndager kniper politiet fire ganger så mange ruskjørere som øvrige ukedager og -netter. (Ill.foto) Foto: NTB Scanpix

To netter i uken skiller seg ut med mest ruskjøring

Seks av ti blir knepet i tettbygde strøk eller byer.

,Ruspåvirket kjøring er hvert år årsak til en stor andel av dødsulykkene i trafikken her i landet. Dette er derfor noe UP har spesielt sterkt fokus på, og årlig nærmer antallet anmeldelser for ruskjøring seg 10.000. Tall fra UP bekrefter at problemet er stort.

– Ja, beregninger viser at det daglig skjer omkring 140.000 tilfeller av ruskjøring i Norge, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

– Under den forrige store veikantundersøkelsen vi gjennomførte med fokus på rus, viste det seg at 0,2 prosent av alle kontrollerte var påvirket av alkohol utover lovkravet på 0,2 promille. Samtidig finnes det tilsvarende faste grenser for en del illegale narkotiske stoffer og for legemidler.

0,7 prosent av de kontrollerte var over de tillatte grensene for illegale stoffer, mens 1,1 prosent var over grensene på legemidler, forteller UP-sjefen.

– Det er store forskjeller på når ruskjøring skjer hyppigst, forteller UP-sjef Steven Hasseldal.
– Det er store forskjeller på når ruskjøring skjer hyppigst, forteller UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Frank Williksen

Fire ganger så mange

– Andelen over promillegrensen for alkohol var uendret fra forrige veikantundersøkelse, mens andelen var gått litt ned for både illegale stoffer og legemidler, sier han.

Det er store forskjeller på når ruskjøring skjer hyppigst – og hvor.

Politiet anmelder nesten fire ganger så mange for ruskjøring i timene fra midnatt til kl. 04.00 natt til lørdag og natt til søndag enn gjennomsnittet øvrige tider på døgnet gjennom uken. Dette viser tall fra Politiets tilstandsanalyse for 2020, som er utarbeidet av UP.

Det er stort sett menn som står for ruspåvirket kjøring her i landet, nesten ni av ti. (Kilde: Politiets tilstandsanalyse for 2020)
Det er stort sett menn som står for ruspåvirket kjøring her i landet, nesten ni av ti. (Kilde: Politiets tilstandsanalyse for 2020)

62 prosent i tettbygd strøk

– Tallene omfatter både UPs virksomhet og de enkelte politidistriktene. De viser også at det er flest tilfeller av ruspåvirket kjøring i perioden fra april til ut på høsten, mens det er færrest saker i vinterhalvåret.

UPs veikantundersøkelse viser ellers at seks av ti blir knepet i tettbygd strøk, der også flest mennesker ferdes.

– Ja, statistikken fra saker med alkoholpåvirkning viser at hele 62 prosent av sakene blir avdekket innenfor tettbygd strøk. Det ser altså ut til at klart flest kjører med ruspåvirkning der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere. Det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene, men generelt har det nok sammenheng med hvor oppdagelsesrisikoen er størst.

Slik fordelte avdekte tilfeller av alkoholpåvirket kjøring seg i 2018. (Kilde: Politiets tilstandsanalyse for 2020)
Slik fordelte avdekte tilfeller av alkoholpåvirket kjøring seg i 2018. (Kilde: Politiets tilstandsanalyse for 2020)

Flest i sommermånedene

– Så mye som 15 prosent avdekkes på fylkesvei utenfor tettbygd strøk, mens 10 prosent er på motorvei, forteller UP-sjefen.

– Som tidligere år ser vi at de ruspåvirkede førerne for en stor del er menn, 87 prosent, og flest er det i aldersgruppen 25-34 år.

– Tror dere ruspåvirket kjøring kommende vinter og julebordsesong blir påvirket av koronasituasjonen?

– Det er ikke slik at vi tar flest ruskjørere i desember eller i forbindelse med julebordsesongen. Det er i sommermånedene flest ruskjørere blir tatt.

Rekordmange tatt for ruskjøring på norske veier

Korona-justering

– I år antar vi at det som følge av koronasituasjonen vil være færre julebord, og dermed at det ikke blir mer ruskjøring. Så kan det tenkes at det er flere som kvier seg for å ta kollektiv transport, og at dette kan føre til at noen velger å ta bilen selv om de har drukket, sier Hasseldal.

– Hvordan påvirker koronasituasjonen kontrollvirksomheten når det gjelder ruskjøring?

– Normalt blir alle vi stanser pålagt å avlegge en blåseprøve. I disse koronatider tester vi likevel bare der det er mistanke, eller dem vi har tatt for andre forhold, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

En av tre setter seg bak rattet uten å vite om de er edru