Idrettspresident Berit Kjøll er positiv til forslaget til det nye stadsbudsjettet.
Idrettspresident Berit Kjøll er positiv til forslaget til det nye stadsbudsjettet. Foto: Terje Bendiksby

NIF er positiv til forslagene, men én ting mener de bør forhandles hardere

– Jeg opplever at vi blir lyttet til og tatt på alvor, sier idrettspresident Berit Kjøll til TV 2.

Regjeringen foreslår å bruke nærmere 1,2 milliarder til en ny stimuleringsordning som skal bidra til økt aktivitet i frivilligheten og idretten i 2021. Det kom fram da forslaget til statsbudsjettet ble lagt fram onsdag.

Ordningen kommer som en konsekvens av begrensningene og konsekvensene koronapandemien har hatt og er forventet å ha for idretten. Bevilgningen gjelder for første halvår neste år.

Forslaget er et av flere som idretten stiller seg svært positive til.

– Sett fra vårt ståsted er dette statsbudsjettet positivt for norsk idrett. Vi opplever at myndighetene ønsker å møte idrettens løpende behov for stimuleringsordninger for å opprettholde idrettens aktivitet i størst mulig grad, sier idrettspresident Berit Kjøll til TV.

– Det jeg opplever er at regjeringen er veldig opptatt av norsk idretts samfunnsrolle, og betydningen av å holde idretten i gang i den krevende situasjonen vi er i under koronapandemien. Gjennom koronasituasjonen har man virkelig fått forståelse for viktigheten av idretten i det norske samfunnet. Så gjenstår det å se om cirka 1,2 milliarder er nok for første halvår 2021, men vi har blitt tatt hensyn til og veldig godt ivaretatt i den perioden vi har vært i igjennom frem til nå, legger hun til.

– Det er likevel svært mange organisasjonsledd som vil komme ut med blodrøde tall i år. Det er krevende og det er alvorlig. Men jeg opplever at vi blir lyttet til og tatt på alvor i forhold til å møte behovene våre. Idretten vil derfor fortsatt være en konstruktiv samarbeidspartner i tiden fremover for å bistå med innspill til stimuleringstiltak som skal bidra til å holde idrettsaktiviteten i gang også i 2021, understreker Kjøll.

I tillegg til dette foreslår regjeringen å sette av 118,9 millioner mer til momskompensasjon for frivillige organisasjoner sammenlignet med i år. Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg økes til 299 millioner kroner.

Mange frivillige aktører og idrettslag mottar økonomisk støtte basert på antall medlemmer. Som følge av koronapandemien har medlemsmassen i 2020 vært redusert. I sitt forslag til budsjett skriver regjeringen at størrelsen på støtten for 2021 vil basere seg på medlemstallene fra 2019.

«På denne måten unngår organisasjonene som mottar tilskudd fra slike ordninger, uheldige utslag og svingninger som følge av koronasituasjonen», heter det i budsjettdokumentene.

– Man er langt ifra mål

Regjeringen bevilger videre 180 millioner kroner til en utvidet forsøksordning med fritidskort for barn fra seks til fylte 18 år. Kortet skal sørge for at alle barn har mulighet til å delta på en aktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Idrettspresident Berit Kjøll ba i forkant om full nasjonal utrulling av ordningen. Slik ble det ikke.

– Her ser vi en opptrappingsplan fra regjeringen, men vi skulle ønske en full nasjonal utrulling av fritidskortet som vil bety styrking av fritidstilbudet for barn og unge, sier Kjøll.

Posten for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år har fått en økning fra 52 millioner i 2019 til 83,7 millioner neste år i budsjettforslaget. Der er ikke idrettspresidenten fornøyd.

Det er en betydelig økning, men totalbehovet er ifølge en nylig rapport fra Oslo Economics cirka 200 millioner kroner, så man er langt fra mål. Mennesker med funksjonsnedsettelser må gis samme forutsetninger til å delta i idretten som resten av befolkningen. Her oppfordrer jeg Stortinget til å øke denne posten i budsjettforhandlingene, slik at alle får de aktivitetshjelpemidlene de har behov for, påpeker Kjøll.

25 millioner til sykkelritt

Sykkelrittet Arctic Race of Norway blir også i 2021 forespeilet 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet. Summen er den samme som etappeløpet ble tildelt i år. Regjeringen skriver i budsjettforslaget at bevilgningen er «næringspolitisk begrunnet».

Arctic Race er et internasjonalt ritt i Nord-Norge og har vært arrangert hvert år siden 2013. Tour de France-arrangøren ASO bidrar som samarbeidspartner.

I statsbudsjettet blir det også øremerket 10 millioner kroner til andre internasjonale sykkelritt. Det er samme nivå som i 2020.

Videreført sin støtte får også X Games på Hafjell. Regjeringen foreslår at arrangementet får 15 millioner kroner til neste års arrangement, akkurat som til 2020-utgaven.

Videre er det satt av 3 millioner kroner til Ekstremsportveko på Voss. Også det er tilsvarende sum som i år.

Skiflygingsbakken i Vikersund og bob- og akebanen i Lillehammer får henholdsvis 3,13 og 2,61 millioner kroner i tilskudd. Det er små økninger på begge.