FLUOR D-DAG: FIS-sjef Gian-Franco Kasper og skipresident Erik Røste skal diskutere fluor-forbud i dag.
FLUOR D-DAG: FIS-sjef Gian-Franco Kasper og skipresident Erik Røste skal diskutere fluor-forbud i dag. Foto: Cornelius Poppe

– Jeg forstår de som er bekymret og frustrert

Skipresident Erik Røste skal være med på å avgjøre om fluorforbudet trer i kraft nå.

Fluorforbud eller utsettelse? Det er én av flere viktige saker som skal diskuteres når styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) møtes fredag.

I november 2019 bestemte FIS at forbudet mot fluorholdige-produkter skulle gjelde alle grener fra og med 2020/21-sesongen. Det ble klart på et møte i tyske Konstanz.

Problemet like før sesongstart er at testapparatet som skal avdekke fluorbruk ikke er ferdigkalibrert. Nå begynner det å haste.

Fredag er det ventet at en endelig avklaring vil komme. Skipresident Erik Røste sitter i styret som skal avgjøre om fluorforbudet vil tre i kraft nå. Han vil ikke røpe hvilken vei vinden blåser.

– Jeg har ikke lyst til å spekulere i det, sier Røste til TV 2.

Har fått gode resultater og svar

Han peker på koronapandemien som én av grunnene til at det har tatt lenger tid enn planlagt å få et pålitelig testapparat på plass.

– Vi fikk i oppdrag å utvikle en testmetode og apparat. Å gjøre det på under ett år var i utgangspunktet en krevende oppgave, men vi satte i gang. Allerede 22. desember hadde vi møter med fire eller fem potensielle utviklingsmiljøer. Avtalen med Fraunhofer-instituttet ble skrevet i februar. Da var det laget en stram tidslinje som inkluderte planer om å teste om sommeren på snø på den sørlige halvkule, men vi vet alle hva som skjedde i mars. Den tidslinjen ble ikke enklere, forteller Røste.

Etter planen skulle de ulike nasjonene få teste og utfordre testapparatet på en samling i Tyskland i slutten av september. Det måtte avlyses.

– Det var en bra progresjon før det kom et lite tilbakesteg i uke 39, siste uke i september. Vi hadde invitert alle nasjonene og alle smurningsfabrikantene, men vi var ikke klare nok til å utføre den testen. Dermed ble den utsatt. Det har for så vidt vært positiv utvikling etter det. Det har vært intensive tester, senest sist uke, med gode resultater og svar. Vi må være 100 prosent sikre på at vi avslører de som har jukset og ikke tar de som ikke har jukset. Det er 10 000-kronersspørsmålet. Vi kan på ingen måte risikere å sette i gang noe før vi er sikre på det. Det er det styret nå må ta stilling til. Å spekulere i hvordan det utfallet blir ønsker jeg ikke å gjøre, forklarer Røste.

Flertallet avgjør

Skipresidenten skal, sammen med 18 andre representanter i FIS-styret, diskutere og stemme over utsettelse eller forbud. Først skal fluor-arbeidsgruppen, ledet av norske Atle Skårdal (alpint) og Pierre Mignerey (langrenn), legge frem sin anbefaling.

– Arbeidsgruppen legger frem en statusrapport. Så blir det helt sikkert en diskusjon. I council, som mange andre steder, diskuterer man seg frem til en enighet. Men til sjuende og sist er det et flertall som avgjør, forteller Røste.

Smøresjefer fra både små og store nasjoner venter i spenning på fredagens avgjørelse.

– Jeg forstår de som er bekymret og frustrert. Det er ikke vanskelig å forstå den frustrasjonen og bekymringen som kommer frem. Men helt uavhengig av utfallet på fredag er det viktig å si at vi aldri hadde kommet så langt som vi har gjort i dag uten det offensive vedtaket FIS gjorde i november. Både med tanke på å utvikle testmetode, men også med tanke på at produsentene og fabrikantene har snudd seg om og satt et veldig fokus på å utvikle fluorfrie produkter. Selv om var noen som var uenige i forbudet da det ble vedtatt, opplever jeg at det i dag er stor enighet i skimiljøet om at vi ikke skal ha fluor i skismurning. Det har skjedd en ganske stor holdningsendring i løpet av det siste året, sier Røste.

Uklart EU-forbud

Fra 4. juli er det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA forbudt å bruke i Europa. EU-forbudet gjelder den farligste fluorforbindelsen C8. Dette har lagt i kortene en stund, og derfor benyttet mange smøreteam C6-teknologi i forrige sesong.

Men om fluorforbudet utsettes, vil det være nærmest umulig å avsløre om man har brukt C8-produkter eller C6-produkter i smurningen.

– Det er per dags dato ingen som har noe testapparat med muligheter til å teste om det er brukt den ene eller andre type fluor. Det er en langt mer krevende jobb å finne grenseverdien mellom C8- og C6-teknologien, medgir Røste.

Norges smøresjef Stein Olav Snesrud deler Røstes bekymring.

SPENT: For smøresjef Stein Olav Snesrud og det norske smøreteamet kan dagens avgjørelse få store konsekvenser.
SPENT: For smøresjef Stein Olav Snesrud og det norske smøreteamet kan dagens avgjørelse få store konsekvenser. Foto: Terje Pedersen

– Den største forskjellen etter EU-direktivet er at det nye fluor-råmaterialet er renset for PFOA. Slik jeg har skjønt leverandørene er det liten forskjell på C8 og C6. Mange av de nye produktene vi fikk forrige sesong er basert på C6-råmateriale. De konkurrerer bra. Jeg tror ikke det er det store problemet. Slik jeg har skjønt EU-direktivet har de som eier produktet (C8) per juli 2020 lov til å bruke det, men det er ikke lov til å selge det. Det betyr at vi ikke er nødt til å kaste alle de produktene vi brukte i fjor. Da kan vi fornye oss i normal takt, sier Snesrud.

– Så du kan bruke C8-restene du har?

– Jeg håper det, men det er også noe av den kommunikasjonen vi venter spent på. Det verserer mange versjoner av hva som faktisk er gjeldende, altså profesjonelle kontra vanlige folk. Det som er sikkert er at det ikke vil ha noen betydning for vanlige folk. De har lov til å bruke opp de produktene de har, og de produktene de får kjøpt nå er lovlige.

– Så det er umulig å finne ut om folk bruker C8 i konkurranser?

– Ja, det vil i hvert fall være ekstremt vanskelig. Spørsmålet er om det er ulovlig for oss å frakte C8-produktene rundt. Vi kommer ikke til å ta sjansen på å bli stoppet på grensen fordi vi har gamle fluorprodukter i traileren, sier han.

– Et økonomisk spørsmål

Snesrud mener det er vanskelig å si om man kan tjene verdifulle sekunder på å benytte C8-produkter i stedet for C6-produkter.

– Det vet vi fortsatt veldig lite om. Det vi vet er at vi i fjor konkurrerte på produkter som er C6-produkter. Det var i konkurranse med de gamle C8-produktene. Jeg tror og håper at den problematikken ikke blir så stor. Det er mer et økonomisk spørsmål. For mindre nasjoner vil det være et større skudd for baugen å måtte kaste alt av pulver de kjøpte på starten av forrige sesong.

Røste skjønner den norske bekymringen.

– I Norge har vi gått foran. Vi har hatt et fluorforbud for utøvere opp til 16 år de siste to årene. Dette har det vært stor enighet om internt i Norge, men jeg oppfatter at også i Norge på toppnivå er man bekymret for om man finner en testmetode som skiller juks fra ikke juks. Det er noe av det vi må ta med oss inn i diskusjonen på fredag, sier Røste, som ikke angrer på at fluorforbudet ble hamret gjennom i fjor.

– Jeg mener at det var riktig å gå for et fluorforbud. Det har satt i gang en prosess som har vært veldig god. Den prosessen hadde ikke blitt like intensiv hvis forbudet ikke hadde kommet.

Relatert