Nye regler for kroppsvisitasjon i fengsler skaper frykt for liv og helse

Norske fengsler må redusere omfanget av kroppsvisitasjoner dramatisk og oppfordres til å bruke kroppsskannere i jakten på narkotika, våpen og mobiltelefoner. Problemet er at kun 10 av 58 fengsler har kroppsskannere.

I årevis har kroppsvisitasjoner vært benyttet i jakten på narkotika, mobiltelefoner, våpen og farlige gjenstander som smugles inn i norske fengsel. Og «stripping» av innsatte har inntil nylig vært benyttet i svært stor utstrekning.

Nå har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) gitt klar beskjed om at antall kroppsvisitasjoner skal reduseres kraftig. Bruk av kroppsskannere skal erstatte behovet for kroppsvisitasjoner.

Men kun 10 av 58 fengsler har fått på plass kroppsskannere. Det bekymrer mange.

Fare for liv og helse

– Etter kraftige innskrenkninger i muligheten for å kroppsvisitere innsatte er det prekært å få inn kroppsskannere i alle norske fengsler, sier Morten Aksdal, regiontillitsvalgt i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund (NFF).

Aksdal forteller at det ikke er forsvarlig med kroppskannere på plass i kun ti av 58 fengsel. Han frykter for liv og helse til både innsatte og ansatte.

UTROLIG VIKTIG: Morten Aksdal, regiontillitsvalgt i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund (NFF) mener det haster å få på plass flere kroppsskannere.
UTROLIG VIKTIG: Morten Aksdal, regiontillitsvalgt i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund (NFF) mener det haster å få på plass flere kroppsskannere. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

– Kroppskannere er utrolig viktig å få på plass snarest mulig. Disse er viktig for avdekke innsmugling av blant annet våpen og narkotika. Faren for innsmugling er særdeles høy og er blitt høyere enn tidligere, mener Aksdal.

Måtte skreve over speil

«Stig» sitter i varetekt i Bergen fengsel. Han ble sjokkert første gang han måtte «strippe».

– Det var en ubehagelig opplevelse første gang og for så vidt hver gang man kler av seg. Jeg har også opplevd at det var en kvinne i rommet ved en anledning. Og i Ringerike fengsel måtte jeg sitte i hockeystilling over et speil, sier Stig.

STØTTER KRAVET:
STØTTER KRAVET: "Stig" soner i Bergen fengsel og mener kropssvisitasjon oppleves svært ydmykende. Men han støtter økt bruk av kroppsskannere. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Han er fornøyd med at det nå blir en kraftig reduksjon i såkalt «stripping».

– Hva tenker du om behovet for kontroller i norske fengsel?

– Jeg har full forståelse for at man må ha gode kontrolltiltak i fengsler og at det er påkrevd. Derfor mener jeg også at det er riktig og fornuftig å få på plass scannere i alle fengsler, sier Stig.

Dom endrer praksis

En dom i Gulating lagmannsrett fra 10. juli i år slår fast at kroppsvisitasjoner er nedverdigende og i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Dommen viste til en innsatte som hvor "det var tale om et høyt antall kroppsvisitasjoner, som med få unntak har omfattet fullstendig og ikke trinnvis avkledning samt ydmykende posisjon og eksponering av anus."

KDI har i sin instruks til norske fengsler påpekt at det i stedet skal brukes "kroppsskannere i forbindelse med undersøkelser av innsatte, som i mange situasjoner vil kunne erstatte behovet for kroppsvisitasjon".

Inntil nylig har omfattende bruk av kroppsvisitasjoner vært benyttet for å avdekke smugling inn og ut av fengsler. Den innsatte har i stor utstrekning måtte kle seg naken og sette seg i såkalt hockeystilling.

Avslører plastvåpen

– Vi beslaglegger mye narkotika, mobiltelefoner og våpengjenstander, forklarer Roar Johannessen som er sikkerhetsinspektør i Bergen Fengsel.

Dette er et av få fengsel som har kroppsskannere. I Bergen fengsel har antallet kroppsvisitasjoner stupt.

– Hvor viktig er kroppsskanneren for at dere skal kunne utføre et godt kontrollarbeid?

TOPPEN AV ISFJELLET: Sikkerhetsinspektør Roar Johannessen mener man kun klarer å ta toppen av isfjellet når det gjelder gjenstander og narkotika.
TOPPEN AV ISFJELLET: Sikkerhetsinspektør Roar Johannessen mener man kun klarer å ta toppen av isfjellet når det gjelder gjenstander og narkotika. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

– Den er viktig for ettersom kroppsskannere avslører ting som ikke er av metall, som eksempelvis plastvåpen, små mobiltelefoner og andre ting som ikke slår ut i metalldetektoren, forklarer Johannessen,

– Hva bekymrer deg mest i dag?

– Det er at vi skal glippe på farlige gjenstander som skaper en trussel overfor egne ansatte og andre innsatte i fengselet.

– Hvor mye av det som blir forsøkt smuglet inn tror du at dere klarer å fange opp?

– Det er et vanskelig spørsmål. Vi avdekker en del, men det er bare toppen av isfjellet tror jeg, mener Johannessen.

Krever handling av justisministeren

– Det er positivt at praksis er i overensstemmelse med EMK, men det er bekymringsverdig at kroppsskanner kun er innført ved et fåtall av landets fengsler, sier stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap.)

KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud fra Arbeiderpartiet mener at det er prekært å raskt få på plass kroppsskannere i alle norske fengsel.
KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud fra Arbeiderpartiet mener at det er prekært å raskt få på plass kroppsskannere i alle norske fengsel. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Kriminalpolitiske talsperson i Arbeiderpartiet har snakket med ansatte og tillitsvalgte i norske fengsler.

– Det er stor bekymring for om sikkerheten blir godt nok ivaretatt i norske fengsler, forklarer Aasen-Svensrud.

Mangelen på sikkerhetsutstyr er prekær og hun mener at man må få gjort nødvendig byggearbeid og infrastruktur samt sikre opplæring på nødvendig sikkerhetsutstyr.

Å ikke ha nødvendig utstyr og rutiner på plass kan få alvorlige konsekvenser.

– I ytterste konsekvens kan det føre til fare for liv og helse ved landets fengsler, sier Aasen-Svensrud til TV 2.

Aasen-Svensrud ber nå statsråden svare på hvordan kriminalomsorgen skal settes økonomisk i stand til å imøtekomme de nye rutinene slik at sikkerheten til både innsatte og ansatte ivaretas.

Relatert