DROPPER AVGIFT: Regjeringen og Frp har blitt enige om en krisepakke for reiselivet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
DROPPER AVGIFT: Regjeringen og Frp har blitt enige om en krisepakke for reiselivet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp og regjeringen enige: Flypassasjeravgiften skrotes ut året

Flypassasjeravgiften droppes ut året, har regjeringen og Frp blitt enige om i en ny krisepakke. I tillegg forlenges kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har blitt enige med FrP om en ny tiltakspakke som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av pandemien.

I tillegg til krisepakken, får Frp gjennomslag for at flypassasjeravgiften skal skrotes ut året, beholde momssatsen på 6 prosent ut året for reiseliv, kulturliv, idrett og fornøyelsesparker og øke bevilgningene til vedlikehold av fylkesveier med 400 millioner kroner.

Det skriver partiene i en pressemelding fredag ettermiddag.

Vedlikehold av vei

Finanspolitisk talsperson, Sylvi Listhaug, sier i pressemeldingen at de 400 ekstra millionene til fylkesveiene skal gå til rassikring, veioppmerking, asfaltering og annet vedlikehold.

– Midlene kan sikre arbeidsoppdrag til mange i anleggsbransjen, sier hun.

Det var NRK som først meldte om enigheten om krisepakken.

6,1 milliarder

Regjeringen har siden mars fremmet forslag om tiltak i møte med pandemien.

I denne omgang foreslås det både å forlenge og tilpasse eksisterende ordninger, men også nye tiltak innrettet mot enkelte næringer som fortsatt er hardt rammet.

I tiltakspakken er det foreslått koronarelaterte tiltak på til sammen 6,1 milliarder kroner.

– Arbeidsledigheten er kraftig redusert siden april, men det er fortsatt krevende tider for mange. Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb, sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur.

Regjering og Frp har blitt enige om følgende forslag:

  • Vedlikehold på fylkesveier: Det bevilges 400 millioner kroner til en søknadsbasert tilskuddsordning til vedlikeholdsarbeider på fylkesveier over hele landet.
  • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere: ordningen videreføres ut året, men kompensasjonsytelsen reduseres til 60 prosent fra 1. november.
  • Lav MVA-sats: Den midlertidige opphevingen av den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 pst. til 6 pst videreføres frem til årsskiftet.
  • Flypassasjeravgift: Den midlertidige reduksjonen av flypassasjeravgiften videreføres frem til årsskiftet.
  • Luftfart: Partiene ber regjeringen følge situasjonen for flyselskapene og flytilbudet tett og vurdere tiltak som bidrar til å sikre norske forbrukere et konkurransedyktig flytilbud fremover.
  • Garantiordning for lån: Partiene ber regjeringen undersøke muligheten for at Statens obligasjonsfond (SOF) kan få større fleksibilitet til å gi kredittilgang til selskaper som har fått redusert likviditet og soliditet som følge av koronaepidemien.
  • Tiltak for reiselivet: Regjeringen har varslet at den innen kort tid vil komme tilbake med forslag om en midlertidig tilskuddsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Messe- og konferansearrangører og eventbransjen skal innlemmes i ordningen.

Forelenger ordning for frilansere

I tillegg forlenges kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Ordningen videreføres ut året, men kompensasjonsytelsen reduseres til 60 prosent fra 1. november.

Relatert