Oslo 20200923. 
KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad  på Grorud idrettsanlegg.
Foto: Vidar Ruud / NTB
Oslo 20200623. 
Den siktede ordførerens forsvarer, Geir Lippestad, kommenterer økokrim-saken der Ap-ordføreren i Nittedal og flere andre er siktet for grov korrupsjon.
Foto: Terje Bendiksby / NTB
UT MOT ROPSTAD: Geir Lippestad mener Kjell Ingolf Ropstad har trukket KrF i feil retning. Foto: NTB Scanpix

Lippestad med kraftig angrep på Ropstad: – Hvem du leker med, sier hvem du er

Frontfigur for det nye partiet «Sentrum», Geir Lippestad, mener Kjell Ingolf Ropstad og KrF ikke kan si at de er for «et inkluderende samfunn», på grunn av samarbeidet med Frp.

Sammen med tidligere «røde» fylkestopper i KrF, vil tidligere Ap-byråd Lippestad danne partiet Sentrum.

Til TV 2 avslører Lippestad at han og noen andre personer i to måneder har jobbet med en politisk plattform.

– Det er de siste månedene som dette virkelig har skutt fart og så er det selvfølgelig mange som har tenkt på dette en stund, absolutt. Vi har jobbet intensivt de siste månedene.

– Hvordan fant dere sammen? Tok du initiativet?

– Det er igjen sånn at ting er tilfeldig. Man treffes, snakker, man møtes en kveld, spiser en middag, og det er en miljø og bevegelse som vokser frem. Gruppen har vokst og etterhvert så man at det kunne bli en realitet, så begynte man å sette seg ned og jobbe frem plattformen. Det har vi jobbet med de siste månedene, sier han.

– Så dere har jobbet med en politisk plattform i to måneder?

– Vi har jobbet med plattformen et par måneder ja, og den ble klar i forrige uke, sier Lippestad.

Angriper Ropstad

I dette intervjuet går Lippestad for første gang hardt ut KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Hva skiller dere fra KrF?

– Vi er et sentrum-venstre-parti og bygger politikken på sosialdemokratiske og kristendemokratiske verdier. KrF slik vi ser det, er et parti som står mye mer til høyre og har definert seg som et borgerlig parti. Først og fremst vil jeg si innenfor klima; Ropstad angrep miljøbevegelsen. Jeg synes vi skal omfavne miljøbevegelse, sier Lippestad.

Bakgrunn: Ropstad: – Miljøbevegelsen truer det kristne verdigrunnlaget

Et av KrFs hjertebarn regjeringsprosjektet er «likeverdsreformen». Lippestad gir prosjektet strykkarakter.

– KrF gikk høyt ut og sa at vi skulle få en likeverdsreform, og at det skulle reformere landet for mange som trenger det. Vi har ikke sett en eneste sak som er kommet inn i likeverdsreformen. Det er ikke trykk på arbeidet, sier den tidligere advokaten.

Han retter også kraftig skyts mot samarbeidet KrF har hatt med Frp.

– Hvem du leker med, sier hvem du er. Det går ikke an å si at du er for et inkludere samfunn når du samarbeidet med partiet som gjør det de kan for å splitte og skape motstrid.

Ropstad: – Jeg er utrolig stolt

Kjell Ingolf Ropstad er uenige i kritikken fra Lippestad.

– KrF er det kristendemokratiske sentrumspartiet og er det noe vi har kjempet for er det familiepolitikk, vri politikken mot å være distriktsvennlig. Vi har fått en enorm satsing på klima og fattigdomsbekjempelse, som jeg er utrolig stolt av sier han.

Han mener likeverdsreformen er vellykket.

– Vi har gjennomført en likeverdsreform der vi både har satt ned et BPA-utvalg, utrede koordinator for å kunne hjelpe familier som trenger ekstra hjelp og en større satsing brukerstyrt personlig assistent. Vi er godt igang med mange tiltak, så når vi ikke gjennom med alt. Vi har ikke mer oppslutning enn at vi må samarbeide med andre partier og jeg mener vi har fått veldig gode gjennomslag i den sentrum-høyre-regjeringa vi er i nå.

UENIG: Ropstad mener KrF har fått store gjennomslag i samarbeidet.
UENIG: Ropstad mener KrF har fått store gjennomslag i samarbeidet. Foto: Stian Lysberg Solum

Han sier han skulle ønske at flest mulig valgte å engasjere seg i KrF.

– KrF er et parti som er åpent for alle og mitt utgangpunkt er at nå skal vi vinne valget i 2021, og jeg tror vi kommer godt over sperregrensa. Da trenger vi alle med på laget. Jeg skulle ønske og håpe at flest mulig engasjerer seg i KrF.

Han avviser blankt at han har angrepet miljøbevegelsen. I november sa han blant annet dette:

– Troen på at mennesket ikke er noe mer enn et litt intelligent dyr truer det kristne menneskesynet. Den grønne miljøbevegelsen har bidratt med enormt mye bra, men deler av den grønne bevegelsen i Europa kommer også med et farlig tankegods på kjøpet: En total avvisning av tanken om at mennesket er skapt med en egenverdi.

I dag sier Ropstad:

– Det var ikke et angrep på miljøbevegelsen. Jeg samarbeider veldig godt med de og denne regjeringen har satt de mest ambisiøs klimamålene. Nå la vi nettopp frem den største klimasatsingen i industrien noen sinne, med karbonfangst og lagring. KrF har gått av på en miljøsak og det er en stolt historier jeg ønsker å ta med videre.

SAMARBEID: KrF satt i regjering med Frp og skal nå forhandle budsjett i Stortingt.
SAMARBEID: KrF satt i regjering med Frp og skal nå forhandle budsjett i Stortingt. Foto: NTB Scanpix

– Du frykter ikke at dette sender KrF - det partiet dere kanskje er mest enig med - under sperregrensa, og at sentrumspartiene spiser hverandre opp?

– Jeg kan ikke tenke sånn, for meg er ikke politikk strategi i den forstand. For meg er politikk å snakke om hvilke saker som betyr noe og folk i Norge må enten mene at dette er noe vi trenger eller at dette har de hørt før. Basert på en veldig overraskende respons, vi har jobbet i hele natt for vi har fått så mye henvendelser, så tror jeg vi har truffet en nerve, sier Lippestad.

* Partiet Sentrum ble stiftet som en frivillig forening den 24. september 2020.

* Styret består av Geir Lippestad (leder), Kristin Walstad (1. nestleder), Irene Solli (2. nestleder), Kristofer Olai Ravn Stavseng, Dag Sele, Tom Sverre Tomren, John Harald Bondevik, Lillian Razafimandimby Våje og Tone Grøttum (kasserer).

* Stifterne er blant annet politikere som forlot Kristelig Folkeparti etter retningsvalget høsten 2019.

* Foreningens første aktivitet er å samle 5.000 underskrifter slik at foreningen kan søke om registrering i Partiregisteret.

* Sentrum vil stille til stortingsvalget neste år hvis det får nok underskrifter og godkjennes som parti.

* Partiet definerer seg som blokkuavhengig, men lener seg til venstre i det politiske samarbeidet.

(Kilder: partietsentrum.no, NTB)

– Er dere et reellt sentrumsparti?

– Vi er et parti som sier at slik den politiske situasjonen er i dag, så er vi et sentrum-venstre-parti. Så en stemme til Sentrum, hvis vi er så heldige å få 5000 underskrifter og kan stille til valg i 2021, er et stemme på et regjeringsskifte, sier Lippestad

– Men når dere sier dere skal bygge på sosialdemokratiske verdier, kan man da bli et sentrumsparti?

– Ja. Fordi vi er også veldig opptatt av humanistiske verdier og religionspolitikk. Religion er noe vi nesten ikke snakker om, men hundretusener er opptatt av det.

FNs bærekraftmål som ideologi

Lippestad sier det må nye kluter til.

– Norge og verden står overfor så mange og nye utfordringer de neste årene at vi må tenke helt nytt. Vi må la gamle allianser, fiendskap og særinteresser vike litt og samle oss om å løse store viktige oppgaver. Det er behov for noe nytt, sier Lippestad.

«Kampen utenforskap» er partiets DNA, ifølge den tidligere Ap-politikeren.

– Hva er det som er nytt som andre partier ikke står for?

– Det som er nytt er at det er FNs bærekraftmål som er vår ideologi. Det er ikke ideologi som vokste frem for 100 år siden, men de forskerne, tenkerne og retningene og politiske ideen som ligger i FNs bærekraftsmål som vi utformer all vår politikk rundt. Det er nytt - det er ingen andre partiet tydelig på, sier Lippestad.

– FNs bærekraftsmål er det jo mange partier som hegner om - også regjeringen?

– Ja, men hvordan vi skal løse og utforme politikk på dette området er det store spørsmålet. Regjeringen vi har i dag bygger på Frp, og hvordan skal man løse klimautfordringen, hvordan løse spørsmålet om inkludering og snakke om et samfunn alle skal delta.

– Hva er det som har gjort at du meldte deg ut av Arbeiderpartiet?

– Det var et veldig vanskelig valg. Jeg tror det har vært vanskelig for mange, fordi man har vært med i en bevegelse i mange år. Men det er først og fremst den humanistiske politikken, at vi må få mer tyngde på det. Mer tyngde på å få arbeidet mot utenforskap på dagsorden. 100.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet og ønsker å jobbe. Sånn har det vært i femten år, vi har ikke flyttet en prosentvis inn i arbeidslivet. Det er sløsing med ressurser og leit for det enkelte. Her må nye kluter til.

Jobbet i hele natt

Lippestad sier han har sittet i hele natt og snakket med folk om prosjektet.

– Jeg spør ikke om politisk tilhørighet når folk ringer meg, men jeg har sittet i natt og snakket med folk som har fått med seg dette her. Jeg tror spesielt unge har et stort behov for at ja vi må gjøre noe med klima, men hva skal vi leve av. Men gi oss håp; hva skal det være. Norge må ha en aktiv eierskapspolitikk og investere i grønne bedrifter.

– Mange av de som har flagget støtte kommer fra den «røde-siden i KrF. Er det flere enn deg fra Arbeiderpartiet?

– Ikke som sitter i styret, men jeg er helt sikker på at når vi begynner å få innmeldinger så vil vi se folk fra ulike partier.

– Hvordan har reaksjonene vært i Arbeiderpartiet og Oslo-partiet?

– Det er nok noen som er skuffet eller overrasket, men sånn er det jo. Det er ikke et rett valg, men for meg er det veldig riktig. Så håper jeg vennskapet består, selv om vi er politisk uenig.

– Er det gikk at du blir partileder?

– Nei, overhodet ikke. Blir vi et parti skal vi ha et landsmøte og da skal partiet ha et landsmøte.

Bondevik-sønn: – Partiledelsen har vært diffuse

John Harald Bondevik, sønn av Kjell Magne Bondevik, er styremedlem i partiet.

– Hvem sin ide var dette?

STYREMEDLEM: John Harald Bondevik sier det har vært jobbet med et nytt parti siden retningsvalget i KrF.
STYREMEDLEM: John Harald Bondevik sier det har vært jobbet med et nytt parti siden retningsvalget i KrF. Foto: TV 2

– Dette vokste frem etter retningsvalget. Det vokste fram på rød siden et ønske om å starte ett nytt parti. Folk fra flere partier som har gått sammen. Ideen har vokst fram i flere menneskers hoder.

Han trekker i likhet med Lippestad frem Ropstads angrep på MDG og miljøbevegelsen.

– Etter Ropstads tale til landsstyre i fjor ble det vanskelig med tanke på miljøsaken, og hans konfliktlinje til miljøbevegelsen.

– Når fikk du først vite om partiet?

– Det har ikke vært en hemmelighet at mange har jobbet med dette etter retningsvalget i KrF i 2018.

– Hva gjorde at du engasjerte deg?

– Det som traff hjertet mitt er det at Sentrum skal sette inkludering, mangfold og kampen mot utenforskap øverst.

Han mener KrF ikke lykkes godt nok med dette i dag.

– Ta regnbuepolitikken for eksempel. De fleste i KrF ønsker å være inkluderende overfor folk med ulike legninger, men partiledelsen har vært for diffuse i budskapene sine, i frykt for å støte fra seg konservative velgere.

– Men hvorfor ikke bli et av de etablerte partiene og forsøke å påvirke retningen der? Er det ikke mange måter litt lettvint å heller starte et nytt parti?

– For meg er det ikke lett å være med å starte et nytt parti. KrF har vært en del av min identitet. Alle som har vært i identitetskrise vet at det kan smerte.

– Jeg har familie og mange venner i KrF. De aller fleste har vært positive, mens andre har sagt at jeg heller burde blitt i KrF, sier Bondevik.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik skriver i en tekstmelding til TV 2 at han ikke støtter prosjektet.

– Jeg er redd for at det vil splitte krefter som ellers er enig om mye. Kommer ikke til å uttale meg mer, skriver han.

Relatert