Faridas familie tapte saken i Borgarting lagmannsrett, og anket til Høyesterett. Foto: Arkiv/ TV 2
Faridas familie tapte saken i Borgarting lagmannsrett, og anket til Høyesterett. Foto: Arkiv/ TV 2

Farida-saken opp i Høyesterett for andre gang

Tvangsutsendelsen av Farida Khurami (14) til Afghanistan for fem år siden skal behandles på nytt i Høyesterett.

Det har Høyesteretts ankeutvalg besluttet. Dette blir andre gang Høyesterett behandler saken, og den sjette runden i retten for Farida og foreldrene.

– Det har vært en hard kamp for familien i fem år, og all ære til befolkningen på Dokka, som så til de grader har stått i bresjen for at Norge anvender en korrekt tolkning av internasjonale rettsnormer, sier familiens advokat Arild Humlen til TV2.

– Det er strålende! Vi er veldig lettet og glad. Det har vært nervepirrende å vente på en avklaring, sier Kathhrine Rosenberg i Støttegruppa for Farida.

Gikk til søksmål etter tvangsretur

Farida er født i Iran der familien levde på flukt i flere år, og kom til Norge sammen med moren Noorya Mushini i juni 2011.

Hun og moren fikk innvilget oppholdstillatelse, og ble raskt integrert i nærmiljøet på Dokka i Nordre Land.

Men da faren kom året etter, trakk Utlendingsnemnda (UNE) tilbake flyktningestatusen og utviste familien til Afghanistan.

Det førte til sterke protester fra lokalbefolkningen på Dokka. Men familien ble likevel tvangssendt til Kabul 12. februar 2015.

Ved hjelp av støttegruppa på Dokka, gikk familien til søksmål mot Staten og vant i tre runder opp til Høyesterett.

Men da gjorde UNE et nytt vedtak i 2018, og familien tapte saken i tingretten og lagmannsretten.

Pakke med bøker og ulltøy

Støttegruppa jubler over at får familien en ny sjanse i Høyesterett, og forteller at de fortsatt har ukentlig kontakt med Farida.

– Hun får undervisning en gang i uken, og vi har sendt en pakke til henne i høst med fagbøker, ullklær, antibac, vitaminer, hilsner fra venner og litt småting. For å drøye gleden har Farida tatt opp èn ting om dagen, sier Rosenberg.

Hun er lettet over at Statens ankepunker til Høyesterett ikke er tatt til følge, men at det bare er påstandene fra familiens advokat om at vedtaket til UNE er ugyldig som skal prøves på nytt.

– Skammelig

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er godtatt som partshjelper i Høyesterett, slik tilfellet også var i lagmannsretten.

UNHCR mente UNEs vedtak var i strid med FNs flyktningekonvensjon, men familien tapte saken i Borgarting lagmannsrett likevel.

– Det er ikke oppsiktsvekkende at Høyesterett har sagt ja til ny behandling. Det som er oppsiktsvekkende er at den norske stat har tatt avstand fra UNHCRs betydning og rolle som rettskilde for en riktig tolkning av flyktningekonvensjonen, sier Humlen.

Han reagerer sterkt på det skjer etter at Norge kjempet for en plass i FNs sikkerhetsråd.

– Det er skammelig og overraskende i lys av at Høyesterett har sluppet saken til behandling, sier han.

Får støtte av Noas

Denne gang stiller også Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sammen med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på Faridas side i retten, som såkalt partshjelpere.

Farida var fem år da hun kom til Norge, og var godt integrert på Dokka, men hensynet til barnets beste stod ikke i veien for å trekke oppholdstillatelsen tilbake, ifølge UNE.

Støttegruppa samlet inn penger

Familiens støttegruppe på Dokka samlet inn penger til rettssak etter at de ble utvist i 2015, og vant i første runde mot Utlendingsnemnda i tingretten, lagmannsretten og i Høyesterett.

Familien trodde de skulle få komme tilbake til Dokka da de vant i Høyesterett, men UNE gjorde et nytt vedtak om utvisning.

Familien gikk til sak igjen med støttegruppa fra Dokka i ryggen, men tapte i Oslo tingrett og deretter i Borgarting lagmannsrett i juni i år.

– Vi er helt lamslått og fryktelig lei oss. Vi var sikre på at FNs innflytelse ved sin tilstedeværelse i retten skulle gi et annen resultat, sa Britt Karin Rotmo i støttegruppa på Dokka til TV 2.

Bor i helvete

Farida gikk i fjerde klasse på skolen da hun ble skilt fra klassevennene sine og tvangssendt til Afghanistan, et land hun aldri tidligere hadde vært i.

Farida (14) kom til Norge i 2011, men ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015.
Farida (14) kom til Norge i 2011, men ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015. Foto: Privat

På Skype i Borgarting lagmannsrett beskrev hun livet sitt slik det har vært de siste årene, innestengt i en liten leilighet med foreldrene i Kabul.

– Jeg bor i helvete, sa Farida til dommeren.

Strid om internflukt

Saken som nå kommer opp i Høyesterett gjelder om vedtaket til UNE i mai 2018 er gyldig eller ikke.

Spørsmålet Høyesterett skal avklare er om det var lovlig av UNE å trekke tilbake flyktningstatusen til Farida og moren etter at de først hadde fått den, og samtidig pålegge dem å forlate Norge.

Et annet spørsmål er om det var i strid med FNs flyktningekonvensjon å sende familien til såkalt internflukt i eget land.

– Henvisning til internflukt ved opphør har ingen støtte i konvensjonens bakgrunn og forarbeider, heter det i anken.

Advokat Terje Einarsen representerte FNs høykommissær for flyktninger i lagmannsretten, og framholdt at internflukt ikke er et alternativ som kan tas i betraktning ved vurderingen av opphør av flyktningstatus.

Relatert