«RASISIT»: Politiet har ikke kunnet konkludere med at det var Laila Bertheussen (55) som skrev «RASISIT» på hennes og Tor Mikkel Waras husvegg.
«RASISIT»: Politiet har ikke kunnet konkludere med at det var Laila Bertheussen (55) som skrev «RASISIT» på hennes og Tor Mikkel Waras husvegg. Foto: Politiet/ PST

Kan ikke slå fast at det var Bertheussen som skrev «RASISIT»

Politiet er så godt som sikre på at Laila Bertheussen (55) har skrevet trusselbrevene hun er tiltalt for, men de kan ikke konkludere med at det var hun som skrev «RASISIT».

Tirsdag la Kripos frem sine skriftanalyser i saken mot Laila Bertheussen.

Hun er tiltalt for et angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler gjennom trusselbrev og tagging. Bertheussen nekter straffskyld, og har tidligere i sin forklaring kalt analysene «absurde».

Seniorrådgiver Trond Jacobsen i Kripos la frem analyser der politiet har sammenlignet de aktuelle brevene og tagging på Wara og Bertheussens bolig og bil, med tekster Bertheussen har skrevet som er uten tilkobling til saken.

SKRIFTANALYTIKER: Trond Jacobsen forteller at skriftanalytikere blant annet har internasjonale møter årlig for å vedlikeholde og utvikle fagområdet.
SKRIFTANALYTIKER: Trond Jacobsen forteller at skriftanalytikere blant annet har internasjonale møter årlig for å vedlikeholde og utvikle fagområdet. Foto: Ørn E. Borgen

Dette er tekster som er beslaglagt i parets bolig. Etter pågripelsen tok politiet beslag i mye skriftlige materiale, blant annet notatbøker, ringpermer og enkelte ark som Bertheussen har skrevet på.

I all hovedsak mener Kripos det er samsvar mellom skriften i beslagene og i tekstene hun er tiltalt for å ha skrevet.

– Det er stor overenstemmelse. Jeg vil anslå at cirka 90 til 95 prosent av skriften i det beslaglagte materiale kan knyttes til skriftprøver fra tiltalte, sier Jacobsen i sin innledning.

* Natt til 6. desember 2018 skriver noen ordet «rasisit» på huset og tegner et hakekors og skriver «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stikker en hyssing ut av bensintanken på familiens bil som står parkert utenfor huset på Røa i Oslo. Det blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 26. desember anmelder Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen henlegges. Hun klager henleggelsen inn for Statsadvokaten og får medhold.

* Senere blir saken igjen henlagt, og i mars 2019 sender hennes advokat inn en ny klage. Også teatret sender inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen følger et erstatningskrav.

* 17. januar i fjor er det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av samboerparets bolig.

* 11. februar undersøker politiet en mistenkelig gjenstand som er plassert ved Waras hus. Et tøystykke med plastflasker som inneholder bensin, er bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen.

* 2. mars rykker politiets bombegruppe ut til samboerparets hus etter at det er funnet et brev i postkassen. I brevet ligger det pulver i form av knuste tabletter og natron. Brevet oppfattes som truende.

* Natt til 10. mars rykker politiet ut til en brann i familiens bil, som står parkert utenfor huset. Brannen slukkes raskt, og etterforskningen overlates til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

* Torsdag 14. mars blir Bertheussen siktet for å ha tent på bilen. Hun er da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er «naturlig å se disse i sammenheng».

* Torsdag 28. mars endrer PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Samme dag går Wara av som justisminister.

* Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden uttaler at saken bygger på indisier.

* 3. juni får PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverer den til PST. Konvolutten er poststemplet på et tidspunkt da samboerparet skal ha oppholdt seg i USA.

* 25. juni velger Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

* 23. september bekrefter PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier har PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

* 30. oktober opplyser Statsadvokatembetet at saken er sendt tilbake til PST for nye undersøkelser.

* 17. desember oversender Statsadvokatembetet innstillingen om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.

* 23. januar 2020 oversender Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken tilbake til Statsadvokatembetet. Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer.

* Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt to av hans partifeller, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

* Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. I tillegg til Laila Anita Bertheussen selv skal noe over 30 personer forklare seg, blant dem Tor Mikkel Wara. Domstolen har satt av ti uker til behandlingen av saken.

(Kilder: NTB, NRK)

«Jævla rasister»-brevet

Et av brevene Bertheussen er tiltalt for er brevet som daværende statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde fant i postkassen sin i februar 2019, før Bertheussen ble pågrepet.

«JÆVELA RASISTER»: Brevet ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Politiet mener det er høy sannsynlighet for at brevet er skrevet av Bertheussen.
«JÆVELA RASISTER»: Brevet ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Politiet mener det er høy sannsynlighet for at brevet er skrevet av Bertheussen. Foto: Politiet/ Pst

Her sier at Kripos har konkludert med at det er 90 til 95 prosent sikkert at det er Bertheussen som har skrevet brevet. Dette tilsvarer det de kaller konklusjonsgrad pluss 2. Pluss 3 er den sterkeste konklusjonsgraden Kripos bruker, men Jacobsen forklarer at det skjer svært sjeldent fordi det som regel er små ulikheter fra gang til gang når man skriver, og at de runder ned når de trekker konklusjonen.

– Vi mener det er gode overensstemmelser på J, R, S og U, sier Jacobsen.

Han begrunner det videre med at det er brukt det han kaller en «trykt a» i både beslag og prøver, og at små «n»-er er ganske like. Generelt er det likhet mellom skrivemåten på bokstavene.

Skrift på panser

Den aller første hendelsen i sakskomplekset skjedde nat til 6. desember i 2018. Da hadde noen skrevet «RASISIT» på Bertehussen og hennes samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Waras husvegg, og tagget ordet «RASIST» og et hakekors på parets bil.

– Denne skriften har vi vurdert som ganske naturlig. Det er naturlig tenke at man benytter en naturlig skrivestilling når man skriver på et panser, sier Jacobsen.

Her mener de det er gode tegn til at det var Bertheussen som utførte skadverket.

– Vi mener å ha funnet flere overensstemmelser med prøvene, sier han.

TAGGING: Politiet mener Bertheussen utførte skadeverket på sin egen bil.
TAGGING: Politiet mener Bertheussen utførte skadeverket på sin egen bil. Foto: Politiet/ Pst

Blant annet trekker han frem at bokstaven A har et lavt startpunkt til venstre, og avsluttes høyt, noe som er karakteristisk for prøvene som er beslaglagt.

– Vi har også pekt på R og S. Med S er det blant annet dette annet trekket på toppen, hvor man gjør et ekstratrekk før man begynner på bokstaven, sier Jacobsen.

Skrift på Veggen

Den nå svær godt kjente «RASISIT»-taggingen er politiet derimot mer usikker på.

Jacobsen sier i retten at det grove underlaget på veggen, og det at det skal ha blitt benyttet et annet skriveredskap enn det som ble brukt på husveggen og på bilen, har gitt dem utfordringer i skriftanalysen.

– Derfor kan vi ikke trekke noen konklusjon på om «RASISIT» Er skrevet av tiltalte, sier Jacobsen.

«Man blir ikke født med skriftnorm»

I sin innledning gir Jacobsen retten litt bakgrunn om hva de legger vekt på når de analyserer skrift. Han sier blant annet at kjennetegnene på hvordan noen skriver utvikles på skolen.

– Man blir ikke født med en norm, det er en skriftnorm som kommer til når man begynner på skolen. Mange har lært å skrive formskrift/løkkeskrift og store bokstaver. Man varerier og utvikler skriften i ulik grad i voksen alder, sier han.

Derfor kan man sammenligne brev og andre tekster man har skrevet for hånd.

– Vi ser på det rent fysiske, hvordan det fremstår. Det brukes optiske instrumenter som lupe og mikroskop, og i noen grad bestråling, forteller Jacobsen.

Han gikk tirsdag gjennom flere andre tekster fra bevismaterialet, blant annet fra pakker sendt til advokatkontoret Elden.

Totalt sett mener de at det er Bertheussen som står bak tekstene hun er tiltalt for.

Relatert