HÅPER: Ekteparet Ensby håper de vinner fram når Menneskerettsdomstolen snart skal behandle saken deres, som er en av mange norske barnevernsaker som står i kø for behandling. Foto: Privat
HÅPER: Ekteparet Ensby håper de vinner fram når Menneskerettsdomstolen snart skal behandle saken deres, som er en av mange norske barnevernsaker som står i kø for behandling. Foto: Privat

Sønnen ble tvangsadoptert – nå hagler kritikken mot barnevernet

Fylkesmannen i Oslo og Viken kritiserer barnevernet for lovstridig stansing av samvær mellom Trond og Sylvia Ensby, og sønnen deres. Det skjer før saken behandles i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Dette er av stor betydning for oss og sønnen vår. Vi håper Menneskerettsdomstolen vektlegger det som en av mange alvorlige feil barnevernet har gjort i saken om tvangsadopsjon, sier Trond Ensby.

Norge det siste året er dømt for menneskerettsbrudd i seks barnevernsaker. Rundt 30 saker venter på behandling i Strasbourg. Flere av dem handler om tvangsadopsjoner.

Barnevernet ønsker ikke å kommentere saken, men fikk medhold for adopsjon helt opp til Høyesterett.

Ble nektet samvær

TV 2 har fått innsyn i skrivet fra Fylkesmannen til barnevernet i Ringerike. Det er sendt etter flere purringer fra Sivilombudsmannen, som har behandlet klagesaken.

Det rettes kritikk mot at barnevernet stanset samvær mellom foreldrene, og sønnen, tiltross for at det ikke forelå en rettskraftig avgjørelse om tvangsadopsjon.

ALVORLIG: Ekteparet mener barnevernet har gjort en serie feil da de behandlet saken.
ALVORLIG: Ekteparet mener barnevernet har gjort en serie feil da de behandlet saken. Foto: Olav T. Hustad Wold

Og at det ble gjort uten at saken ble fremmet for Fylkesnemnda.

– Dette var i strid med loven og Fylkesmannen ville ikke godta klagen vår. Først når sivilombudsmannen tok saken skjedde det noe. Men sålenge adopsjonen er blitt rettskraftig, har det ingen betydning. Og det får ingen konsekvenser, sier Trond Ensby.

Hevdet nødrett

I skrivet til barnevernet viser Fylkesmannen til sin egen saksbehandling og uttalelsen fra Sivilombudsmannen, der det konstateres at samvær ble stanses på feil grunnlag.

– Vi ønsker å opprette en ny dialog med barneverntjenesten for å sikre rett lovforståelse og ivareta vårt oppfølgingsansvar som tilsynsmyndighet, framholdes det.

At det måtte flere purringer til før Fylkesmannen tok affære kommenterer av avdelingsdirektør Bente Rygg slik:

– Som det fremgår av vårt brev til Sivilombudsmannen så har vi beklaget overfor ham at de måtte purre, og det gjør vi selvfølgelig nå også.

– Vi er tilfreds med at fylkesmannen endelig tar tak i dette. Det er bare så synd at det ikke har noen praktisk betydning, sier Ensby.

Barnevernet begrunnelse var nødrettsbetraktninger, til tross for at samværene skjedde under tilsyn, med fosterforeldrene tilstede. Sivilombudsmannen mente dette ikke holdt som begrunnelse for å stanse all kontakt:

FØLGER SAKER: Her er ekteparet i Strasbourg for å følge behandlingen etter tvangsadopsjonen av Trude Lobbens barn. Moren vant saken mot Norge i EMD.
FØLGER SAKER: Her er ekteparet i Strasbourg for å følge behandlingen etter tvangsadopsjonen av Trude Lobbens barn. Moren vant saken mot Norge i EMD. Foto: Privat

– Slik saken er opplyst forelå det heller ikke slik akutt fare for liv og helse at kommunen kunne anses å ha hjemmel i nødrett, skriver han.

Perioden samvær ble stanset uten rettskraftig dom var på fire måneder, fra Lagmannsretten besluttet tvangsadopsjon til Høyesterett forkastet anken i november 2017.

TV 2 har sendt spørsmål til barnevernet via kommunikasjonssjefen i Ringerike kommune, Mats Øieren.

– Vi har ingen kommentarer til det som fremsettes her, skriver han.

Lovbrudd i flere saker

I dialogen mellom Fylkesmannen og Sivilombudsmannen framgår det også nye fakta om barnevernet i Ringerike. I perioden etter 2019 er det kommet seks klager på saksbehandlingen. Det er åpnet tre tilsynssaker mot barnevernet og i alle disse sakene er det påpekt lovbrudd.

– Det skyhøyt. Det betyr at det er lovbrudd i 50 prosent av klagesakene, sier Trond Ensby.

TV 2 fulgte i en serie saker foreldrenes kamp for å beholde sønnen sin. Ekteparet mener en gammel utviklingshemmings-diagnose, som er dokumentert feil, ble brukt mot Sylvia.

Allerede da paret skulle utredes på et senter for foreldre og barn, sto det i tiltaksplanen at moren ikke skulle være alene med barnet. Og da gutten var sju uker gammel ble han tatt fra foreldrene og plassert i fosterhjem.

I fylkesnemnda fikk foreldrene omsorgsretten for sønnen. Men deretter tapte paret både i tingretten og lagmannsretten. Barnet ble besluttet tvangsadoptert.

Det skjedde til tross for at to sakkyndige psykologer hadde konkludert med at foreldrene er i stand til å tilby barnet god omsorg med bistand fra nettverk og hjelpetiltak.

Lagmannsretten mente foreldrene ikke har god nok omsorgsevne, og la vekt på vitneutsagn fra barnevernet, rapporter fra fødeavdelingen og foreldre-barnsenterets vurdering.

Vedtaket om tvangsadopsjon ble blant annet begrunnet med at barnet ble tatt tidlig og har sin tilknytning i fosterhjemmet. Det ble lagt vekt på at barnet er særlig sårbart og at samvær med foreldrene kan være negativt for utviklingen.

Relatert