KORONA: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) orienterer pressen om koronasituasjonen i Oslo.
Foto: Fredrik Hagen / NTB
KORONA: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) orienterer pressen om koronasituasjonen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Oslo innfører mildere koronatiltak enn anbefalt

– Inngripende tiltak må innføres med stor varsomhet. Vi har vært en smule uenig om hvilke tiltak vi skal innføre, sier Raymond Johansen på pressekonferansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (H) innkalte til pressekonferanse i Oslo rådhus mandag kveld.

— I dag føler jeg på et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstad. Byrådet har derfor tatt en ny vurdering av anbefalingene som nasjonale helsemyndigheter har gitt Oslo kommune og som helseministeren sterkt har oppfordret oss til å innføre. Byrådet innfører nå flere av de anbefalte tiltakene, men vi forbedrer og tilpasser dem slik at de kan fungere godt i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Nye tiltak

Dette er de nye tiltakene byrådet nå innfører:

  • Påbud om munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Påbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00. Fra tidligere gjelder også en oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde en meters avstand.

På spørsmål fra TV 2s reporter på stedet om hvordan påbudet skal håndheves, svarte byrådslederen at han vil sette inn politiet for å sikre at folk bruker munnbind i kollektivtrafikken.

  • Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser: Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september klokken 12.00.
  • Registrering av gjester på skjenkesteder: Alle skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.

Politiet i Oslo ønsker ikke å kommentere tiltakene mandag kveld, men forholder seg til tiltakene som har vært gjeldende frem til nå og skal fortsette å hjelpe Oslo kommune så godt det lar seg gjøre.

Gikk imot anbefalinger

Til tross for at Helsedirektoratet og FHI har anbefalt at maks fem personer skal være samlet i det private, holdes dette antallet fortsatt til maks ti personer.

Oslo kommune ble også anbefalt å innføre tiltak for barer og restauranter.

– Jeg er redd for at kortere åpningstider vil føre til flere hjemmefester. På utestedene er det bedre kontroll på smittevernet, sier Johansen.

Derfor vil ikke innslippet på barer og restauranter innskrenkes til klokken 22, som var et av tiltakene kommunen ble anbefalt å innføre.

– En smule uenig

I helgen uttrykte Bent Høie stor bekymring for utviklingen i hovedstaden, og ba om at byrådet umiddelbart innførte ytterligere tiltak for å stoppe spredningen.

– Jeg er svært bekymret for situasjonen i Oslo, særlig fordi en relativt høy andel av de smittede har ukjent smittevei. Dette har jeg også formidlet til Raymond Johansen. Det er viktig å handle raskt, sa Bent Høie på en pressekonferanse mandag.

Høie uttalte også at nasjonale myndigheter har muligheten til å overstyre byrådet.

Raymond Johansen reagerer på at helseministeren har «truet» med å overstyre Oslo dersom kommunen ikke iverksetter tiltakene.

– Det forundrer meg. Inngripende tiltak må innføres med stor varsomhet. Vi har vært en smule uenig om hvilke tiltak vi skal innføre, sier Raymond Johansen på pressekonferansen.

Han synes helseministeren har gått for langt i sine utspill.

– Jeg synes helseministeren gikk for langt. Vi er veldig tjent med at vi står sammen og at vi stoler på hverandre, sier byrådslederen videre.

Fallende smittetall

33 personer er registrert smittet det siste døgnet i Oslo. For tredje døgn på rad faller tallet på smittede.

Antall smittede i hovedstaden er 619 de siste 14 dagene, ifølge statistikk fra helseetaten i Oslo kommune.

Det er flest menn som er rapportert smittet, og aldersgruppen 20–29 år har absolutt flest tilfeller registrerte smittede med 233.

Anbefalte tiltak

Helsedirektoratet og FHI mente at Oslo burde innføre følgende tiltak så raskt som mulig:

  • Maks fem personer i private samlinger (husstandsmedlemmer kan være flere)
  • Maks 50 personer på arrangementer.
  • Pålegg om bruk av hjemmekontor «for alle som kan».
  • Forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.
  • Styrke etterlevelse av bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo.
  • Intensivert kontroll av serveringssteder, inkludert tilstrekkelig avstand mellomkunder både innendørs og i køen ved innslipp.
  • Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

Helsedirektoratet anbefaler at tiltakene skal vare i 14 dager.

Relatert