Smittestopp-appen kostet staten 40 millioner kroner – nå avvikles den

Regjeringen har besluttet å avvikle Smittestopp-appen, og vil i stedet lage en ny app med samme formål.

Det opplyser regjeringen under mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Folkehelseinstituttet får i oppdrag å anskaffe en ny app, kun for smittesporing, basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple. Dette er i tråd med anbefalingen regjeringen har fått fra FHI.

– Vi trenger enda flere virkemidler for å stoppe spredningen av koronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at det skal lages en ny app, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De har brukt rundt 40 millioner kroner på å utvikle appen som nå skrotes.

– Vi har brukt i nærheten av det som var budsjettert, men vi driver og regner, får inn de siste regningene og avslutter avtaler i disse dager. Så opp mot 40 millioner, sier områdedirektør Gun Peggy Knudsen for helsedata og digitalisering i FHI.

– Mindre inngripende i personvernet

Helseministeren forteller at den nye appen kun vil brukes til smittesporing.

– Løsningen har som prinsipp å samle inn minst mulig personopplysninger. Den lagrer ikke data sentralt, og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier Høie.

Blant landene som allerede bruker Google og Apples løsninger er Danmark, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Finland og Irland.

– Landene har erfart at løsningen gjør det mulig å varsle nærkontakter raskere, og at den finner nærkontakter den smittede selv ikke kjenner, for eksempel på utesteder og i kollektivtransporten, sier Høie.

Han mener appen vil ha stor verdi dersom den kan bidra til at flere smittetilfeller oppdages tidligere enn ellers.

– Alle enkelttilfeller vi klarer å teste og isolere, reduserer smittebyrden, sier Høie.

Vil ta åtte uker for ny app

Folkehelseinstituttet anslår at det vil ta åtte uker før den nye appen er utviklet.

– En app som er tilknyttet dette rammeverket, gjør det enkelt å koble digital smittesporing i Norge til EUs arbeid, og kan gjøre det mulig med smittesporing på tvers av landegrenser, sier områdedirektør Gun Peggy Knudsen for helsedata og digitalisering i FHI.

Helseministeren sier målet er at appen skal være klar innen utgangen av året.

– Vi skal bruke tiden som trengs for å sikre god informasjonssikkerhet og god ivaretakelse av personvernet, sier Bent Høie.

I dag foregår smittesporing ved at smittesporere og hver enkelt person som har blitt smittet sammen går gjennom hvilke personer den smittede har vært i kontakt med de siste ukene.

– I høst har vi, som forventet, opplevd mange lokale smitteutbrudd. Vi kommer fortsatt til å få lokale utbrudd, og det er viktig å slå dem ned før de utvikler seg til å bli regionale eller nasjonal, sier Høie.

Datatilsynet med forbud

I juni ble det kjent at Datatilsynet ga Folkehelseinstituttet et midlertidig forbud om å bruke den mye omdiskuterte Smittestopp-appen.

De mente at appen ikke gjør nok nytte til å forsvare et så stort inngrep i nordmenns personvern.

Etter nyheten var eksperter enige om at applikasjonen ikke fungerte slik den var ment til.

Forbudet førte til at FHI slettet alle data og deaktiverte appen, og de har vurdert flere alternativer for veien videre for digital smittesporing.

Blant alternativene var å gå videre med Smittestopp, men innføre to samtykker i appen: En for smittesporing og en for analyse, slik Stortinget vedtok 16. juni.

Dette anbefalte ikke FHI, ettersom også dette ville kreve sentral lagring.

Relatert