Byrådsleder Raymond Johansen.
Byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Disse koronatiltakene vurderes i Oslo

Helsemyndighetene har bedt Oslo innføre strengere koronatiltak. Byrådet vurderer å stramme kraftig inn hvis smitten fortsetter å spre seg.

NTB er kjent med at byrådsledelsen i Oslo lørdag ettermiddag satt i møter for å vurdere situasjonen.

Det skjer etter at Helsedirektoratet fredag sendte et notat til byrådet med anbefaling om tiltak som Oslo kommune bør innføre for å slå ned smittespredningen i hovedstaden.

Det ble ikke vedtatt å innføre nye tiltak allerede lørdag. Byrådet vil i stedet forsøke å ta grep for å styrke etterlevelsen av de tiltakene som allerede er innført.

Men fortsetter smitten å spre seg, har kommunen flere mulige innstramminger på blokka.

– Når smittetallene stiger, skal det ikke være tvil om hva som menes fra nasjonalt nivå. Vi forventer at byrådet tar stilling til hvordan situasjonen utvikler seg, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til TV 2.

Vurderer strengere tiltak

Byrådet kunngjorde allerede fredag at det kan bli innført påbud om munnbind i kollektivtrafikken.

Det begrunnes med at folk i for liten grad følger den sterke oppfordringen om frivillig bruk av munnbind i kollektivtrafikken når det er vanskelig å holde én meters avstand.

Oslo har også varslet at maksimalt antall deltakere på innendørs arrangementer kan bli redusert fra 200 til 50 personer, og at serveringssteder kan bli pålagt å registrere gjester.

Men etter det NTB og TV 2 kjenner til, vurderer byrådet også ytterligere tre tiltak som kan bli innført hvis smitten ikke går ned:

* Det kan bli innført forbud mot private samlinger på mer enn fem personer. Dette vil ikke gjelde for personer som er i samme husstand. I dag er det forbudt med private samlinger på flere enn ti personer i Oslo.

* Innslipp til utesteder kan bli stanset klokka 22.

* Det kan bli innført forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte.

Smitten flater ut

Det er ikke gitt at tiltakene vil bli noe av.

Spesielt det siste alternativet – forbud mot studentarrangementet – vurderes inntil videre som mindre aktuelt, ettersom det ikke er påvist høye smittetall blant studenter i Oslo.

Det skal heller ikke være særlig stemning i byrådet for å stramme inn overfor utelivet.

Samtidig tyder statistikken på at smittespredningen nå kan være i ferd med å flate ut i hovedstaden.

Folkehelseinstituttets statistikk viser lørdag at det siden forrige fredag er påvist 272 nye smittetilfeller i Oslo. Til sammenligning økte antallet smittetilfeller fra 207 til 310 i uke 38.

Fredag ble det registrert 52 nye smittetilfeller, en liten nedgang fra dagen før.

Relatert