IMOT: Trine Skei Grande og tidligere partileder Odd Einar Dørum ønsker ikke et ja til EU.
IMOT: Trine Skei Grande og tidligere partileder Odd Einar Dørum ønsker ikke et ja til EU. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kan bli ja-parti mot veteranenes vilje: – Feil av Norge å gå inn nå

Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum har vunnet EU-kampene på landsmøtene de to siste tiårene, men i helgen sier trolig Venstre ja til EU.

Striden om norsk EU-medlemskap har vært gjenstand for debatt på mange Venstre-landsmøter de siste tiårene. Det har vært tårer og nedturer for de som har vært på Ja-siden.

Men nå går det trolig mot flertall for at Venstre sier ja til norsk EU-medlemskap.

EU-thriller

Venstres landsstyre har innstilt på at partiet skal si ja til norsk EU-medlemskap på sikt, og en uformell opptelling TV 2 har gjort av delegatene viser at flertallet heller mot å støtte innstillingen.

Flertallet i fem av elleve fylkeslag er positivt innstilt til å si ja til norsk EU-medlemskap, blant dem noen av de største fylkeslagene som Oslo Venstre og Viken Venstre, som har flest delegater.

I tre fylkeslag er det flertall mot, men også et betydelig mindretall for innstillingen. I de siste tre lagene er meningene såpass delte at fylkesleder ikke kan spå hvilken vei flertallet i delegasjonen vil gå, spesielt med tanke på at Venstre ikke har tradisjon for å binde sine delegater.

Dette er tilfellet i Møre og Romsdal Venstre, men fylkeslederen selv er positiv.

– Jeg mener vi må se aktivt i retning medlemskap i EU, men det er viktig å ha avklart alle forhold knyttet til fiskeri, sier Ragnhild Helseth, leder i Møre og Romsdal Venstre.

– Oppfatter at alle i Venstre er for

Blant de som nå håper Venstre befester posisjonen som et Ja-parti, er Sveinung Rotevatn.

– Jeg er for norsk EU-medlemskap. Fordi EU er den viktigste samarbeidsorganisasjonen i Europa, og sikrer fred, frihet og nedgang i klimagassutslipp i verdensdelen vår. Dette oppfatter jeg at alle i Venstre er for, og da er det naturlig å også kunne være med og bestemme gjennom medlemskap - ikke bare ta imot ferdige konklusjoner fra våre naboland, skriver Rotevatn i en tekstmelding til TV 2.

SIER JA: Sveinung Rotevatn mener det er på tide at Venstre sier et klart ja til EU.
SIER JA: Sveinung Rotevatn mener det er på tide at Venstre sier et klart ja til EU. Foto: Truls Aagedal/ TV 2

– Men det er selvsagt avhengig av tilslutning gjennom folkeavstemning, og Venstre bør følge resultatet av den, legger han til.

Partiveteraner vil stemme nei

Avtroppende partileder Trine Skei Grande vil ikke at Venstre skal gå inn for norsk EU-medlemskap på landsmøtet til helgen.

– Jeg kommer til å stemme nei, sier Skei Grande til TV 2.

– Jeg mener det er feil av Norge å gå inn nå, fortsetter hun.

– Hvorfor mener du det er feil av Norge å gå inn nå?

– Fordi vi som økonomi er i så omvendt syklus av Europa at det å ikke kunne ha en egen pengepolitikk vil gjøre oss svakere, sier Skei Grande.

Og blant veteranene er det fortsatt håp om at partiet ikke skal gå aktivt inn for medlemskap i unionen.

STOPPER VED EØS: Tidligere partileder, Odd Einar Dørum.
STOPPER VED EØS: Tidligere partileder, Odd Einar Dørum. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Tellingen skjer på landsmøtet. Jeg tilhører mindretallet i landsstyret som ønsker å stoppe ved EØS-avtalen. Kommer EU-saken opp på nytt, er både flertallet og mindretallet enige om at den avgjøres ved folkeavstemning der Venstres representanter vil følge folkets råd, sier tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum til TV 2.

– Hvorfor vil du stoppe ved EØS-avtalen?

– Den sikrer det næringslivet vi trenger. Vi er ikke tjent med eurosonen og EØS-avtalen sikrer landbruk og fisk.

En rekke land er medlem av EU selv uten å ha innført euro som valuta.

SE VIDEO: Landsmøtet sa nei i 2005 - Dørum slo «takten» i legendarisk opptreden

Unge Venstre-leder: – Ja!

Blant de yngre i partiet er stemningen for å si et rungende ja.

– Jeg er for et EU-ja, utroper Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Det begrunner han med at store globale utfordringer som klimakrisen og migrasjon løses best gjennom forpliktende europeisk samarbeid.

– Norge er nesten fullverdig medlem av EU i dag, men vi må forlate rommet når de store beslutningene tas. Jeg synes vår stemme bør høres, sier Hansmark.

– Vi bør ha en ny debatt om vårt forhold til Europa. Det er ingen under 43 år som har fått delta i en folkeavstemning om EU. Nå må min generasjon også bli hørt, sier han.

Relatert