RØRER IKKE RENTEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen.
RØRER IKKE RENTEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Uendret rente

Som ventet beholder Norges Bank styringsrenten på null prosent.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.

Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, skriver Norges Bank.

«Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Aktiviteten har tatt seg opp gjennom sommeren, og arbeidsledigheten har avtatt videre. Den økte spredningen av koronaviruset kan bremse oppgangen den nærmeste tiden».

– Stor usikkerhet

Sentralbanken tror det vil ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien.

«Den underliggende inflasjonen er over målet, men styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta», skriver sentralbanken.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Viktig faktor

Det lave rentenivået bidrar til høy aktivitet i boligmarkedet. Det mener administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er en svært viktig faktor i gjeninnhentingen av norsk økonomi.

– Med dagens utsikter for norsk og internasjonal økonomi har husholdningene liten grunn til å frykte store endringer i rentenivået de nærmeste årene. Det er bra for boligmarkedet, sier Geving.

Han peker samtidig på at det er en risiko for at lave renter fyrer opp boligprisene og folks gjeld, spesielt i Oslo-regionen hvor tilbudssiden er lavere enn normalt og renten får sterkere gjennomslag.

– Innstramningene i boliglånsforskriften fra fjerde kvartal vil dempe noe av renteeffekten, spesielt i Oslo hvor bankenes fleksibilitet er noe mer begrenset enn i landet for øvrig. Det er likevel stor usikkert hvordan en strammere utlånspraksis vil påvirke den sterke etterspørselen etter boliger som preger dette markedet, sier Geving.

Relatert