Muligheten for å forby dieselbiler i Oslo ble innført i 2017. Nå kommer det forslag til soner i byen der bare nullutslippsbiler slipper inn. Foto: Scanpix.
Muligheten for å forby dieselbiler i Oslo ble innført i 2017. Nå kommer det forslag til soner i byen der bare nullutslippsbiler slipper inn. Foto: Scanpix.

Oslo-forbud: Slik kan det påvirke resten av Norge

Nå strammes det inn i hovedstaden.

Oslo var tidlig ute med å innføre muligheten for å forby dieselbiler på dager med høy forurensning.

Nå skal dette etter alt å dømme tas et solid skritt videre. Lan Marie Berg og det rødgrønne byrådet i Oslo vil gjøre deler av Oslo til forbudt sone for diesel- og bensinbiler.

NTB skriver nå at Bymiljøetaten i budsjettet for 2021 får fire millioner kroner for å lage et forslag til soner i byen der bare elbiler, hydrogenbiler eller kjøretøy med annen utslippsfri teknologi får kjøre.

Sonen for bilfritt byliv er det meste av Oslo sentrum fra Oslo sentralstasjon til Slottsplassen og gatene rundt. Denne sonen skal etter hvert også omfatte Tøyen og Grønland.

– Bryr seg filla om vanlige folk

– Målet er å få dette på plass senest innen utgangen av 2023. Klarer vi det, blir Oslo trolig den første hovedstaden i verden som får nullutslippssoner, sier Berg.

Bård Hoksrud (FrP) er en av dem som reagerer sterkt på dette:

– Byråd Berg bryr seg filla om vanlige folk som ikke har råd til å kjøpe seg ny bil. Et slikt totalforbud vitner om mangel på forståelse og empati ovenfor de som er avhengig av egen bil. Forbud mot fossilbiler er siste skanse etter at de rødgrønne har økt avgiftene, fjernet parkeringsplassene og ellers gjort byen nærmest ufremkommelig. Er straff og pisk de eneste politiske virkemidlene de kjenner til? spør Hoksrud.

Han mener dette ikke handler om å løse problemene til folk flest, men om å gjennomføre en grønn ideologi.

– Husk at de lokker med elbilfordeler nå, men avgiftsøkningene vil etter hvert øke i tempo. Det samme skjedde da politikerne på venstresiden promoterte dieselbiler, da dette skulle være bra for klimaet. Titusener av vanlige folk ble lurt, og ble sittende igjen med regningen, sier Hoksrud.

Ny storby stenger dieselbiler ute

Gikk hardt ut over salget

Hva vil så skje med fossibilene, når de stenges ut av sentrum i hovedstaden? Da muligheten for dieselbilforbud ble innført i 2017, vakte det enorm oppmerksomhet. Det bidro også sterkt til å sende særlig dieselbilene inn i skammekroken.

– Dieselbilene var under press også før dette, men dieselforbudet ble på mange måter et vannskille. Det gikk hardt ut over salget, særlig i Oslo-området. Hvem tok vel sjansen på å kjøpe en bil de kanskje ikke fikk lov til å bruke? Men vi merket også kjapt motkrefter og det som snart uttegnet seg som klare forskjeller mellom ulike deler av landet her, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Oslo sentrum skal bli mer elektrisk, bensin- og dieselbilene skal ut. Foto: Scanpix.
Oslo sentrum skal bli mer elektrisk, bensin- og dieselbilene skal ut. Foto: Scanpix.

Mange vil ikke ha elbil

Han mener derfor at de nye tiltakene i Oslo neppe får like stor konsekvens som dieselforbudet.

– Nei, jeg tror mange langt på vei har forskuttert dette. Oslo har blitt mer og mer i en særstilling. Vi i Broom har kontor i Oslo sentrum. Det er ikke vanskelig å merke at Byrådet rett og slett ikke vil ha personbiler der. De siste årene har parkeringsplassene blitt borte, mange gater har blitt enveiskjørte og det blir stadig vanskeligere å komme seg frem med bil. Det er en utvikling som bare går én retning. Det å da nekte bensin- og dieselbiler å komme inn her, blir bare å ta det enda litt videre, sier Benny.

– Så det vi ender med er egentlig større geografiske forskjeller på dette området?

– Jeg tror det. Det er fortsatt veldig mange her til lands som ikke vil eller kan kjøre elbil. Enten det handler om store avstander, manglende ladeinfrastruktur eller behov for å trekke tunge lass. De vil ikke la seg tvinge over på noe som ikke fungerer like bra som det de har i dag. For mange er diesel fortsatt det beste alternativet, og slik tror jeg det vil være flere år fremover, sier Benny.

På test i Norge: Gjett om den vakte oppsikt på ladestasjonen!

Dyrere og mer komplisert?

Samtidig som dette skjer, nærmer vi oss nå en frist norske politikere i fellessskap har satt: Nemlig at det kun skal selges nullutslipps personbiler fra 2025.

– Vil ikke det i realiteten ta livet av både bensin- og dieselbilene?

– Jo, men bildet er nok litt mer nyansert enn som så. Det er ikke snakk om noe forbud her. Målsetningen fra politikerne er at bilkjøperne selv skal velge slik. Det store usikkerhetsmomentet er hvilke hjelpemidler de kommer til å sette inn for å få til dette. Holder det at elbilene blir flere, billigere og mer anvendelige? Eller må man gjøre det dyrere og mer komplisert å både eie og bruke en fossilbil? Svaret på dette er på ingen måte gitt og det kan nok også bli hete politiske saker av dette de kommende årene, tror Benny.

Dieselforbud kan bety mye for bilprisene

Diesel- og bensinbilene har tapt betydelige markedsandeler de siste årene. Spørsmålet nå er om denne utviklingen også vil fortsette de kommende årene.
Diesel- og bensinbilene har tapt betydelige markedsandeler de siste årene. Spørsmålet nå er om denne utviklingen også vil fortsette de kommende årene. Foto: NTB Scanpix

Populære bruktbiler

Mens elbiler og ladbare hybrider har tatt stadig større markedsandeler de siste årene, har bensin- og dieselbilene vært taperne på nybilsalg. Dieselandelen nærmer seg nå for eksempel 10 prosent av totalsalget. Men på enkelte bilmodeller og typer er det fortsatt en betydelig andel salg med dieselmotor. Og på bruktmarkedet er mange dieselbiler fortsatt svært attraktive.

– Vi ser at markedet har blitt mer fragmentert. Lavt salg av nye dieselbiler har for eksempel ført til mangel på brukte, og dermed i mange tilfeller høy etterspørsel her. Det gjør at det ikke er enkelt å trekke entydige konklusjoner, ut over at diselbilene etter alt å dømme kommer til å være en viktig del av den norske bilparken i mange år fremover, sier Benny.

Hvor ren er elbilen egentlig? De har regnet på saken

Lan Marie Berg overrasker i Broom-intervju: – Jeg er faktisk ganske glad i å kjøre bil!