DØDSÅRSAK: De aller fleste som døde med koronaviruset i kroppen hadde også en kronisk sykdom.
DØDSÅRSAK: De aller fleste som døde med koronaviruset i kroppen hadde også en kronisk sykdom. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

Nesten alle pasienter som døde med koronaviruset i kroppen, hadde en kronisk sykdom ved siden av.

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregisteret, de tre første månedene av pandemien, melder FHI i en pressemelding tirsdag.

Fra mars til mai ble det registrert 236 koronarelaterte dødsfall her i landet.

Fagfolk fra Dødsårsaksregisteret og andre deler av Folkehelseinstituttet har gått igjennom alle covid-19-assosierte dødsfall i denne perioden.

Viktigste faktor

Covid-19 er i 91 prosent av tilfellene registrert som underliggende dødsårsak, heter det i pressemeldingen.

– Forenklet kan man si at for disse 215 dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, men man kan ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Bare 4 prosent av dødsfallene skjedde utenfor helseinstitusjon. De største fylkene – Oslo, Viken og Vestland – hadde flest dødsfall.

Halvparten hadde hjerte- og karsykdom

Over halvparten av dem som døde med covid-19, hadde hjerte- og karsykdom. Litt mer enn hver tredje hadde kronisk lungesykdom, og hver fjerde hadde demenssykdom. Ved mange av dødsfallene er det rapportert mer enn én kronisk sykdom ved siden av.

I kun 26 tilfeller er det ikke rapportert noen kronisk sykdom ved siden av.

– Dette behøver ikke å bety at avdøde ikke hadde andre sykdommer, men legen har i så fall vurdert at disse sykdommene ikke har bidratt til dødsfallet, sier Marianne Sørlie Strøm.

Det er registrert 32 dødsfall blant personer under 70 år i løpet av de første tre månedene av pandemien. Også mange av disse pasientene hadde kronisk sykdom ved siden av.

Relatert