MISTER STØTTEN: Shabana Rehman Gaarder er daglig leder i Stiftelsen Født Fri.
MISTER STØTTEN: Shabana Rehman Gaarder er daglig leder i Stiftelsen Født Fri. Foto: Tore Meek/NTB

Rapport:

Brukte penger på spa, show og konserter

Mandag ble det kjent at regjeringen kutter sin støtte til Stiftelsen Født Fri, der Shabana Rehman er daglig leder. Rehman selv sier rapporten er full av feil.

Mandag ble det klart at statsstøtten til Stiftelsen Født Fri blir kuttet. Det skjer etter at en rapport fra Ernst og Young viser at organisasjonen har brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig. Vi forventer at organisasjoner som får statsstøtte bruker pengene til det de har fått dem til og at de har god kontroll på økonomien, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V), i en uttalelse.

Spa og reise

I rapporten kommer det blant annet frem at midler har blitt brukt til reiser av privat karakter.

Om et opphold på Son Spa, som ifølge rapporten kostet 14.964 kroner, heter det blant annet:

«I intervju med (...) ble det redegjort for at det blant artister er vanlig å reise bort for å få inspirasjon og ro til å produsere tekster. Stiftelsen ved (...) anser kostnadene relatert til oppholdet på Son Spa som en virksomhetsrelatert kostnad, og praktisk for (...) og (...) da hotellet ligger mellom de to sine bosteder».

Ifølge rapporten har det også blitt identifisert kostnader for over 65.000 kroner for et fem dagers langt opphold i London for daglig leder i organisasjonen, samt en artist som var engasjert i forbindelse med en skolerevy.

Pengene har blant annet gått til reise, restaurantbesøk, hotellopphold og billetter til musikalen «Thriller».

«Det er fremlagt en avtale mellom stiftelsen ved (...) og (...) der det fremgår at (...) avstår fra honorar tilsvarende kr. 35 000 for å delta på skriveseminaret ved at han får sine reisekostnader dekket av stiftelsen. Videre har (...) oppgitt at tiden i London ble benyttet til skriving av manus til skolerevyen, men at de to under oppholdet også så tre ulike show og en konsert (A-ha). Dette for å få inspirasjon til arbeidet med den aktuelle skolerevyen», heter det i rapporten.

Nære relasjoner

Av rapporten fremkommer også at det i flere tilfeller har blitt foretatt anskaffelser av varer og tjenester fra nære relasjoner og personer som har en tilknytning til Rehman.

Videre rapporteres det at stiftelsen har lønnet to personer, uten at det har blitt utført arbeid for stiftelsen.

«Totalt var lønnskostnadene til de to nevnte tidligere medarbeiderne i perioden februar til mai 2018 kr. 111 893. De to medarbeiderne har begge forklart at de ikke utførte arbeidsoppgaver i regi av Født Fri i denne perioden», heter det.

Teknisk utstyr

Ifølge rapporten til Ernst og Young har stiftelsen også kjøpt elektroniske artikler for over 310.000 kroner i perioden 2018 til og med første halvdel i 2020.

Artiklene det dreier seg om er ifølge rapporten en Mac-maskin, fem mobiltelefoner, en drone og to Apple Watch-klokker.

Videre rapporteres det at det har blitt brukt penger på restaurantbesøk – blant annet er stiftelsens bedriftskort brukt til å betale 59 ganger på en restaurant i Oslo – en båttur, og «team building».

Styreleder er overrasket

Daglig leder i Født fri, Shabana Rehman Gaarder, viser til styreleder Jan Sverre Asker, for kommentar om rapporten.

Asker understreker overfor NTB at styret ikke har hørt fra verken Kunnskapsdepartementet eller IMDi om utfallet av granskningen og at de ikke har mottatt rapporten.

– Vi er overrasket, om ikke sjokkert, først og fremst over saksbehandlingen, sier han til NTB.

Inntil Asker får sett rapporten, vil han ikke kommentere funnene eller opplysningene i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet. Asker opplyser likevel at han er kjent med innholdet i rapporten fra å ha sett et tidligere utkast.

– Vi har ikke mottatt rapporten, men administrasjonen fikk et utkast, sier han.

– Administrasjonen ble intervjuet én-til-én og fikk mulighet til tilsvar. Men tydeligvis er dette ikke tatt til følge, understreker styrelederen.

Mener rapporten inneholder feil

I en pressemelding hevder Asker at «rapportens faktumbeskrivelse ikke gir grunnlag for at det er foretatt straffbare forhold, eller at stiftelsen har manglet økonomisk kontroll», samt at «rapporten inneholder en rekke feil og unøyaktigheter».

«Intervju med nøkkelpersonell, der det ble tatt lydopptak er ikke dekkende skriftlig referert og vesentlig bevis er utelatt», skriver han blant annet i pressemeldingen.

Han er særlig kritisk til at granskningen har skjedd på det han mener er kort tid og at Født fri, ifølge Asker, ikke har hatt mulighet til å framlegge bevis eller gi tilsvar innen fristene de er gitt.

Asker skriver likevel, at «det vil alltid være rom for skjønn i bruk av samfunnets midler, og Født Fri vil se på dette, samt enkelte rutiner».

«Det er alvorlig at det viktige integreringsarbeid som Født Fri driver skal ødelegges på et så tynt grunnlag. Vi vil i første omgang ta saken opp med departementet», sier han i pressemeldingen.

Asker henviste til pressemeldingen da TV 2 kontaktet ham for ytterligere kommentarer mandag kveld.

– Dette er ikke sant

Rehman sier til VG at hun mener rapporten er preget av feilaktige gjengivelser:

– Jeg har lest hele rapporten nå, EY prøver å beskytte seg med å si at de ikke er ansvarlig for at det fremkommer feil informasjon til dem via mennesker eller annet dokumentasjon, og at Født Fri har ikke svart på noe av anklagene da vi fikk svarfrist. Dette er jo ikke sant. Advokaten vår har beviselig svart dem, skriver Shabana Rehman i en sms til VG.

Hun nevner også spesifikt et seminar, som ifølge rapporten også inkluderte en «dagspakke» på spa, noe hun mener er en unøyaktig gjengivelse:

– Dette hadde ingenting med spa å gjøre, vi leide møterom, for å jobbe med manus til Stovnerrevyen, manuskriptene er datert og redegjørelser levert. Vinklingen på dette er bevisst dreid mot å få faglig seriøst arbeid til å fremstå som ekstravagant luksus. Resten av EYs rapport er konstruert på samme vis, skriver Rehman.

Relatert