DEMONSTRASJON: 24 personer er anmeldt etter SIAN-demonstrasjon på Festplassen i Bergen 22. august 2020
DEMONSTRASJON: 24 personer er anmeldt etter SIAN-demonstrasjon på Festplassen i Bergen 22. august 2020 Foto: Robert Reinlund / TV 2

24 anmeldt etter SIAN-demonstrasjon i Bergen

Politiet har ikke funnet ut av hvem som slo ned Sian-lederen under demonstrasjonen i Bergen. Til sammen 24 personer er anmeldt etter bråket som oppsto.

Politiet er i ferd med å avslutte oppfølgingen av urolighetene som fulgte etter at Sian (Stopp islamiseringen av Norge) holdt markering på Festplassen i Bergen sentrum lørdag 22. august.

16 av ungdommene som ble innbrakt, var mindreårige og ti av dem var under 15 år. Disse ungdommene er blitt fulgt opp med bekymringssamtaler.

– Ungdommene har forklart seg om sin rolle under demonstrasjonen, og politiet var tydelig på hvilken type atferd som er straffbar, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt.

Sju fikk forelegg

Sju personer som er over 18 år, har fått forelegg på mellom 12.000 og 17.000 kroner. Foreleggene gjelder i hovedsak ordensforstyrrelse, og i tillegg kommer et tilfelle av kroppskrenkelse og en som nektet å oppgi personalia.

Politiet har ikke klart å identifisere personen som slo Sian-leder Lars Thorsen i hodet med stein og hoppet på ham da han lå nede.

Det utviklet seg bråk og uroligheter da den islamfiendtlige gruppen ble møtt av ungdommer som ville vise sin motstand. Ungdommene kastet stein og egg, og gikk også til angrep på politiets kjøretøy.

Politiet sier det har vært viktig å finne ut av om de har fått redusert tillit hos ungdom. De har hatt tett dialog med kommunen, ungdomsskoler og frivillige organisasjoner for å jobbe videre med dialogen.

Ikke ansett som straffbare

Samtidig har politiet gått gjennom appellene til Sian-medlemmene og vurdert om de falt innenfor det som er å regne som hatefulle ytringer og dermed mulig straffbare. Politiet har kommet til at det ikke skal iverksettes etterforskning, men påpeker at grundige vurderinger ligger til grunn for beslutningen.

– Vi har imidlertid besluttet å iverksette etterforskning mot en annen som er mistenkt for hatefulle ytringer på Festplassen, som ikke ble uttalt i form av en appell. Saken er under etterforskning og vil bli oversendt statsadvokaten for endelig avgjørelse, skriver politiet.

Relatert