Sykehjem innførte spesielle tiltak – da dalte medisinbruken kraftig

LUND/ROGALAND (TV 2): Før tiltakene ble innført, lå medisinbruken på 580.000 kroner. I dag er den vesentlig redusert, ved hjelp av helt spesielle tiltak.

– Her har vi det godt. Fryktelig godt, forteller beboer Anne Sofie Sirnes om Lund sykehjem i Rogaland.

For fire år siden bestemte sykehjemmet seg for å bli en del av Livsgledehjem-ordningen. Organisasjonen er en sertifiseringsordning for sykehjem, som sørger for en bedre hverdag for beboere ved å innføre en rekke tiltak.

– Ting har gått mye bedre etter vi innførte disse tiltakene, forteller daglig leder Merethe Birkeland på Lund sykehjem.

Før tiltakene ble innført, lå medisinbruken på 580.000 kroner. I dag ligger den på rundt 145.000 kroner.

Dermed har medisinbruken redusert med over to tredjedeler.

Har egen sansehage

Flere tiltak ble innført da sykehjemmet bestemte seg for å bli en del av Livsgledehjem.

Middagen ble flyttet til klokken fire i stedet for klokken ett. Beboerne får gå på tur og være mer i aktivitet. Sykehjemmet har også en sansehage, hvor beboerne får være i kontakt med hunder, undulater, høner og kaniner.

PÅ TUR: Hunden Frost på sin daglige tur sammen med beboer Anne Sofie Sirnes.
PÅ TUR: Hunden Frost på sin daglige tur sammen med beboer Anne Sofie Sirnes. Foto: Arild Karlsen/TV 2

– Det er utrolig herlig at vi kan få kose med dyrene når vi ønsker det. Min personlige favoritt er hunden. Den blir jo like glad for å se meg, som jeg blir glad for å se den, forteller beboer Anne Sofie, som legger til at hun selv har vokst opp med dyr.

Ikke økt bemanning

FORNØYD: Daglig leder Merethe Birkeland er fornøyd med å være en del av Livsgledhjem.
FORNØYD: Daglig leder Merethe Birkeland er fornøyd med å være en del av Livsgledhjem. Foto: Arild Karlsen / TV 2

Til tross for dyrehold og mer aktivitet, bruker ikke sykehjemmet flere ressurser enn før. På spørsmål om hvordan de ekstra kriteriene påvirker bemanningen på sykehjemmet, svarer daglig leder:

– Det har ikke vært behov for å øke grunnbemanningen. Vi har hatt samme bemanning som før vi startet med Livsgledehjem, sier Birkeland.

– Hvorfor ble dere med i Livsgledehjem-ordningen?

– Jeg snakket med en pasient som hadde vært på en julefest, men som hun ikke kunne huske at hun hadde vært med på. Da sa hun at «men det må jo ha vært bra, ettersom jeg fortsatt sitter her og smiler», forteller hun.

De som blir sertifisert som et Livsgledehjem, må sertifiseres på nytt hvert eneste år.

Har du tips? Kontakt journalisten!

For å bli sertifisert må institusjonene oppfylle ni kriterier. Blant kriteriene er at beboerne skal opprettholde hobbyer og komme seg ut i frisk luft. Beboerne skal også ha kontakt med dyr og ha en hyggelig ramme rundt måltider.

– Alle er mer våkne nå. Før kunne de sove på dagtid, men nå er de mer aktive og har lyst å engasjere seg i det som skjer, forteller Birkeland.

Bedre søvn

Tiltakene har også ført til at beboerne sover bedre om natten, forteller daglig leder. Før var det mer avvik med uro på natten, men nå er antall avvik gått betraktelig ned.

– Hvordan er det med allergiproblemer når det kommer til dyrene?

– Vi har kun én beboer som er allergisk. Etter avtale med pårørende gir vi vedkommende allergimedisin ved behov, fordi vi vet hvor mye dyrene gir glede til de andre som bor her, sier Birkeland.

Relatert