VIL PROVOSERE: Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, mener programmet vil provosere den økonomiske eliten.
VIL PROVOSERE: Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, mener programmet vil provosere den økonomiske eliten. Foto: Ryan Kelly/NTB Scanpix

Nytt forslag til stortingsprogram:

Rødt vil skjerpe skattene - foreslår egen dynastiskatt

Rødt presenterer sitt ferske utkast til partiprogram i dag.

– Dette er et radikalt program som vil provosere de som har mest makt og penger fra før, sier Marie Sneve Martinussen, leder av programkomiteen og nestleder i Rødt.

Noe av det programkomiteen foreslår er nytt skatteregime der alle som tjener 600.000 eller mindre ikke får økte skatter, mens de med høyere inntekter og formuer får en skjerpelse.

Rødt vil blant annet innføre dynastiskatt for å hindrer det de kaller «økende konsentrasjon av makt og rikdom gjennom generasjoner ved progressiv skattlegging av de som arver svært store beløp.»

De vil også ha økt skatt på store formuer i form av en formuesskatt med høyt bunnfradrag og flere innslagspunkter med økende skattesats, samt fjerne verdsettingsrabatten på aksjer, driftsmidler og sekundærboliger.

Overfor TV2 viser partiet til egne alternative budsjetter for konkrete tall og beregninger, i siste budsjett foreslo de å øke skattene for store aksjeutbytter og formuer med 15 milliarder.

Totalt ble det foreslått å øke skatter og avgifter med 40 milliarder i Rødts alternative statsbudsjett for 2020.

Uenig om olje, kjøtt og MMA

I det 91 siders lange programmet er det over et dusin punkter som programkomiteen ikke har klart å bli enige om.

– Vi er uenig om å sette en sluttdato for oljeindustrien, men vi er helt enig om at vi starte med å fase ut oljeindustrien nå, sier Martinussen.

Mens flertallet i komiteen har gått inn for at det skal være en styrt avvikling av oljen, vil et mindretall at utvinningen av olje- og gass skal reduseres med minst 55 prosent innen 2030, og med minst 95 prosent innen 2040.

– Vi er også uenig om havvind, om det vil true fiskeri eller skape ny arbeidsplasser etter oljeindustrien, sier Martinussen.

Programkomiteen er heller ikke blitt enige om kjøtt. Et mindretall ønsker et eget tallmål på at kjøttforbruket med 50 prosent innen 2030.

Det er også et mindretall som ønsker å tillate profesjonell utøvelse av MMA (Mixed Martial Arts) og thaiboksing.

«En tredje boligsektor»

I tillegg foreslår Rødt å lage det de kaller en ikke-kommersiell, tredje boligsektor, ved siden av de som eier bolig og de som leier på vanlig måte i dag.

De mener det er mulig med en «tredje boligsektor» som drives i hovedsak gjennom borettslag og boligbyggelag, uten at de skal tjene penger på dette.

I programmet heter det at boligene kan være både eierboliger, leieboliger og kombinasjoner av forskjellige former, som leie til eie og delt eierskap mellom kjøper og borettslag, eller at flere eier sammen.

Planen Rødts programkomité skisserer er at utbyggere skal pålegges å bygge et visst antall boliger hvor ungdom og førstegangskjøpere skal ha førsteprioritet.

– Kan det ende med at det blir krevende å få bygd ut nok boliger med disse kravene?

– Store utbyggere tjener enormt mye på å få tillatelse til å bygge boliger for profitt, vi foreslår at de må bruke noe av denne fortjenesten til å bygge en andel ikke-kommersielle boliger i prosjektet de skal sette igang. Det er ingen grunn til at eiendom skal være saftig butikk for utbyggerne, mens folk flest forgjelder seg for å få et sted å bo, sier Martinussen.

Vil stoppe boligspekulasjon

For å hindre boligspekulasjon vil partiet opprette et kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene.

I tillegg vil de gjøre det mindre gunstig å eie bolig, ved å innføre et tak på samlet gjeld som gir rett til fradrag på skatten.

– Må en gjøre det mindre lønnsomt for de som eier for å lage den tredje boligsektoren?

– Et ubegrenset rentefradrag bidrar til å drive opp boligprisene og gir folk incentiver til å ta opp mer gjeld. Rødt vil innføre et slikt tak gradvis, og forutsigbart, men forslaget vil ikke bety veldig store inntekter for staten. Så finansiering av tredje boligsektor vil nok heller komme fra forslaget om progressiv dokumentavgift, at det legges inn som krav i reguleringsplaner og at det offentlige bruker tomtene sine på en annen måte enn i dag, sier Martinussen.

I en tidligere versjon av denne saken skrev TV 2 at Rødt vil øke skattene med 15 milliarder. Formuleringen var upresis, og teksten er nå endret.

Relatert