Over 60 prosent holder seg innenfor fartsgrensene på norske veier, det viser nye tall fra Statens vegvesen. Foto: NTB Scanpix.
Over 60 prosent holder seg innenfor fartsgrensene på norske veier, det viser nye tall fra Statens vegvesen. Foto: NTB Scanpix.

Så mange bryter fartsgrensene på norske veier

Her har vi faktisk blitt mer lovlydige.

Det er ikke bare politiet som følger med på farten på norske veier. Statens vegvesen har en rekke tellepunkter som viser fartsutviklingen her.

Og den går faktisk i positiv retning.

Tilbake i 2006, holdt 45,6 prosent av alle bilene fartsgrensene. I dag er tilsvarende tall 62,1 prosent. Og i denne perioden har antall drepte gått ned, fra 242 til 108.

– Det er en direkte sammenheng mellom fartsnivået på norske veier og antall alvorlige ulykker. De siste årene har stadig flere av oss blitt flinkere til å overholde fartsgrensen. Dette kan vi lese av direkte i ulykkesstatistikken, med stadig færre drepte og hardt skadde. I forhold til innbyggertallet, har vi nå færrest antall trafikkdrepte i verden, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen.

Kunne spart 24 liv

Fire av ti dødsulykker i trafikken knyttes til fart. I en ny kampanje viser Statens vegvesen nå hvor stor risiko det er å ligge "bare litt over", og også hvor mye tryggere det er blitt på veiene fordi flertallet nå holder fartsgrensen.

– I dag er vi flere enn 6 av 10 som holder fartsgrensen. Hvis alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019, ville vi spart om lag 24 liv og hatt 85 færre hardt skadde personer, sier Ranes, i en pressemelding.

Ung kvinne forsøkte å sette fartsrekord på E6

"Bare litt over" er navnet på den nye kampanjen fra Statens vegvesen. Målet er å få flere til å holde seg innenfor fartsgrensene. Foto: NTB Scanpix

Tror at flertallet kjører for fort

En stor andel av ulykkene skjer i en fart som bare er litt over fartsgrensen, eller for fort etter forholdene. Det er slett ikke bare råkjøring som er problemet, noe mange kanskje tror.

En landsrepresentativ spørreundersøkelse, gjennomført av Transportøkonomisk Institutt viser at de fleste holder seg innenfor fartsgrensene, men vi tror at flertallet kjører for fort og ikke overholder grensene. Bare én av ti tror at «andre bilister» (de vi ikke kjenner), vil overholde fartsgrensen neste gang de skal kjøre der det er fartsgrense 80.

Råkjører for å slå GPS-en – det kan gå virkelig galt

FAKTA OM FART

  • For høy fart var medvirkende årsak i fire av ti dødsulykker i 2019.
  • Det er ikke bare råkjøring som er problemet. Det er flere fartsulykker som skyldes at farten har vært litt over eller for høy etter forholdene. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og hardt skadde i trafikken.
  • De fleste som kjører over fartsgrensen i dag begrenser seg til å kjøre noen få km/t for fort. Registreringene for 2019 viser at 8,63 prosent av det samlede trafikkarbeidet foregår med hastighet mer enn 10 km/t over fartsgrensen. Tilsvarende tall for 20 km/t over fartsgrensen er 1,46 prosent og for 30 km/t over fartsgrensen 0,32 prosent.
  • Forskjellen på å kjøre i 80 og 90 kilometer i timen, kan være forskjellen på om du klarer å stoppe i tide eller om du ikke klarer det. Det du akkurat klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t, hvis du hadde kjørt i 90. Litt fortere er altså mye farligere enn mange tror.

Kjøpte Porsche i Tromsø, noen timer senere var han fotgjenger...

Se video: Slik måler UP deg ute i trafikken