OLJESTRID I MDG: Selv om programkomiteens forslag om oljestopp i 2035 har støtte i flertallet av fylkeslagene i MDG, er langt fra alle enig i at formuleringen bør bli stående i programmet. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter og en levetid på 50 år.
OLJESTRID I MDG: Selv om programkomiteens forslag om oljestopp i 2035 har støtte i flertallet av fylkeslagene i MDG, er langt fra alle enig i at formuleringen bør bli stående i programmet. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter og en levetid på 50 år. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

Oljestopp møter intern motstand i MDG: «Fremstår som et nei-parti»

Programkomiteen til Miljøpartiet De Grønne foreslår å skru igjen oljekranen innen 2035. Nå får de motstand fra fylkeslag i partiet.

I disse dager formes politikken som det selverklærte blokkuavhengige partiet skal gå til valg på i 2021. Et utkast til programmet er sendt ut på høring i partiet, og nå har grasrota fått sagt sitt.

En gjennomgang TV 2 har gjort viser at flertallet av fylkeslagene i MDG støtter helhjertet opp om programkomiteens forslag om fase ut petroleumsproduksjonen i Norge innen 2035, men enkelt lag ønsker endringer.

– Skaper unødvendig støy

Sterkest ut går Rogaland MDG. De er imot forslaget og vil kutte formuleringen om 2035 med følgende begrunnelse:

«Ved å sette en sluttdato for oljeindustrien, framstår vi som et nei-parti. Miljøbevegelsen har lenge nok vært flinke til å få fram hva den er imot. Vi må skille oss ut ved å legge vekt på hva vi er for.»

De mener også programpunktet skaper unødvendig mye støy i media og unødvendige diskusjoner i møte med velgerne.

«Det er lite meningsfullt å sette en konkret sluttdato for oljeindustrien. Olja er allerede en «solnedgangsindustri», og velgerne vil heller vite hva MDG vil gjøre for å skape nye, grønne arbeidsplasser.», heter det videre.

Endringsforslaget er ført i pennen av Sandnes MDG, men har fått full støtte i hele fylket som har sendt dette inn til programkomiteen.

MOT SIN HENSIKT: Fylkesleder i Rogaland MDG, Jan-Erik TImm mener forlaget om oljestopp virker mot sin hensikt.
MOT SIN HENSIKT: Fylkesleder i Rogaland MDG, Jan-Erik TImm mener forlaget om oljestopp virker mot sin hensikt. Foto: MDG

– Fylkeslaget mener at dette var et godt og velbegrunnet endringsforslag. Vi er enige i at sluttdato kan virke mot sin hensikt og skape for mye fokus på selve datoen enn selve forslaget om gradvis og planmessig utfasing av næringen, sier fylkesleder i Rogaland, Jan-Erik Timm, til TV 2.

– Ikke til energiformål

Trøndelag MDG har ikke foreslått å stryke forslaget om oljestopp i 2035, men har en rekke tilleggsforslag, blant annet:

«Få på plass mekanismer som sikrer at fossile ressurser utvunnet på norsk sokkel etter 2035 i hovedsak går til materialformål og ikke til energiformål.»

– Vi kan ikke vedta hva olja skal gå til, og olje vil nok fortsatt være et råstoff, men det vi er tydelig på er at den ikke skal brukes eller selges til energiformål. Det betyr fortsatt at mesteparten ikke skal hentes ut, sier fylkesleder i Trøndelag MDG, Marita Nergård Gustad.

Hun understreker at Trøndelag MDG ikke er så opptatt av sluttdato.

– Hasardiøst eksperiment

I Oslo MDG derimot er oppfatningen at det er behov for drastiske grep for å stoppe Norges oljeavhengighet. Det mener fylkesleder i hovedstaden, Sigrid Heiberg.

– Da må vi gjøre det på en forutsigbar og planmessig måte. Derfor er det bra med en tydelig sluttdato for olja, sier Heiberg.

Hun viser til SSBs tall for 2020 hvor det går fram at investeringene går opp i oljeindustrien.

– For hver nye milliard som investeres i olje og gassutvinning bidrar vi mer til et hasardiøst eksperiment med den kjemiske sammensetningen av atmosfæren, sier Heiberg.

FOR TYDELIG SLUTTDATO: Fylkesleder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg.
FOR TYDELIG SLUTTDATO: Fylkesleder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg. Foto: Oslo kommune/Sturlason

Fredag hadde programkomiteen møte, men programkomiteens leder, Lage Nøst, sier de ikke har nok oversikt over alle innspillene til å kommentere dem nå.

– Programkomiteen har nettopp startet sin gjennomgang av innspillene. Vi har ikke konkludert eller reagert på noen av dem, sier Nøst.

Et endelig program for stortingsperioden 2021-2025 vedtas først på partiets landsmøte til våren.

Relatert