Oslo 20200831. 
Leder i Venstre (V) Trine Skei Grande etter debatten om jobbskaping og bærekraft under NHOs lansering av «Neste Trekk – veikart for fremtidens næringsliv». Debatten finner sted på Deichman i Bjørvika i Oslo.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
BRÅK: Daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) ga regjeringskollega Trine Skei Grande (V) det glatte lag i en melding til Laila Bertheussen, som er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: NTB Scanpix

Raste mot regjeringskollega:

«Faen ta kulturministeren!!! Jeg er så jævlig forbannet!!!»

Daværende statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) var «jævlig forbannet» på regjeringskollega Trine Skei Grande. Nå slår Skei Grande tilbake: – Det er ikke helt enkelt å vite hva Frp og Siv Jensen mener om ytringsfrihet til enhver tid.

– Jeg tenker at statsråd Smines Tybring-Gjeddes uttalelser i likhet med teaterstykket Ways of seeing er godt innenfor ytringsfriheten, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til TV 2.

Den daværende kulturministeren får gjennomgå i en meldingsutveksling mellom Laila Anita Bertheussen og daværende regjeringsmedlem Ingvil Smines Tybring-Gjedde, presentert av Filter Nyheter knyttet til Bertheussen-saken.

Bertheussen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), er tiltalt for gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler å ha gjennomført et angrep på demokratiet. Hun har hele tiden nektet straffskyld.

I saken har påtalemyndigheten lagt frem messenger-meldinger for åpen rett. Blant annet om hvordan man ønsket å lekke til pressen.

Filter Nyheter har publisert flere messenger-meldinger enn det påtalemyndighet frem til nå har lagt frem i retten. Det er «utelukkende passasjer som er valgt ut som bevis av påtalemyndigheten».

TV 2 har fått opplyst av egne kilder at ordlyden i meldingene er riktige. Meldingene er en del av aktoratets bevisbilde.

«Faen ta»

28. februar 2019 spør Bertheussen daværende samfunnsikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde om hun skal komme å se på en paneldebatt med utgangspunkt i teaterstykket «Ways of seeing», hvor Skei Grande skal delta:

«Skulle GJERNE vært med dere,- men jeg er på Finse på jobb. Tilbake sent i kveld Faen ta kulturministeren!!! Jeg er så jævlig forbannet!!! Nå håper jeg politiet finner ut hva de faktisk har gjort ved innhenting av filmmaterialet og at dette får konsekvenser!», skriver Tybring-Gjedde om det som da er hennes statsrådkollega.

Skei Grande tok i 2019 teaterstykket i forsvar ved en rekke anledninger. Stykket var omstridt fordi det filmet hjemmet til blant annet Tor Mikkel Wara og Frp-ekteparet Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Oslo Frp ville kutte all kommunal støtte til teaterscenen Black Box.

STATSRÅD: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde på Finsefjellet 1. mars 2019.
STATSRÅD: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde på Finsefjellet 1. mars 2019. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

* Natt til 6. desember 2018 skriver noen ordet «rasisit» på huset og tegner et hakekors og skriver «rasist» på bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). I tillegg stikker en hyssing ut av bensintanken på familiens bil som står parkert utenfor huset på Røa i Oslo. Det blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

* 26. desember anmelder Bertheussen teateret Black Box i Oslo for å ha filmet parets hus. Anmeldelsen henlegges. Hun klager henleggelsen inn for Statsadvokaten og får medhold.

* Senere blir saken igjen henlagt, og i mars 2019 sender hennes advokat inn en ny klage. Også teatret sender inn klage på politiets opptreden under arbeidet med etterforskningen. Med klagen følger et erstatningskrav.

* 17. januar i fjor er det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av samboerparets bolig.

* 11. februar undersøker politiet en mistenkelig gjenstand som er plassert ved Waras hus. Et tøystykke med plastflasker som inneholder bensin, er bundet fast i en krok under støtfangeren på bilen.

* 2. mars rykker politiets bombegruppe ut til samboerparets hus etter at det er funnet et brev i postkassen. I brevet ligger det pulver i form av knuste tabletter og natron. Brevet oppfattes som truende.

* Natt til 10. mars rykker politiet ut til en brann i familiens bil, som står parkert utenfor huset. Brannen slukkes raskt, og etterforskningen overlates til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

* Torsdag 14. mars blir Bertheussen siktet for å ha tent på bilen. Hun er da ikke siktet for de tidligere hendelsene, men PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er «naturlig å se disse i sammenheng».

* Torsdag 28. mars endrer PST Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for. Samme dag går Wara av som justisminister.

* Bertheussen erkjenner ikke straffskyld, og hennes forsvarer John Christian Elden uttaler at saken bygger på indisier.

* 3. juni får PST en forsendelse med innhold som skal tale til Bertheussens fordel, ifølge Dagbladet. Pakken ble først sendt til Elden, som siden overleverer den til PST. Konvolutten er poststemplet på et tidspunkt da samboerparet skal ha oppholdt seg i USA.

* 25. juni velger Riksadvokaten å avvise Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

* 23. september bekrefter PST at innstillingen om påtalespørsmålet er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet. Ifølge flere medier har PST innstilt på å tiltale Bertheussen.

* 30. oktober opplyser Statsadvokatembetet at saken er sendt tilbake til PST for nye undersøkelser.

* 17. desember oversender Statsadvokatembetet innstillingen om påtaleavgjørelse til Riksadvokaten.

* 23. januar 2020 oversender Riksadvokaten sin påtaleavgjørelse i saken tilbake til Statsadvokatembetet. Bertheussen tiltales for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer.

* Tiltalen er tatt ut etter straffeloven paragraf 115 og knytter seg blant annet til trusler rettet mot hennes egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, samt to av hans partifeller, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

* Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. I tillegg til Laila Anita Bertheussen selv skal noe over 30 personer forklare seg, blant dem Tor Mikkel Wara. Domstolen har satt av ti uker til behandlingen av saken.

(Kilder: NTB, NRK)

– Jeg mener det samme i dag som jeg gjorde da debatten raste. Jeg heier på kunstnere som tør å utfordre og skape debatt. Som jeg skrev i Kulturmeldingen: All kulturpolitikk har utgangspunkt i grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet. Det er fremdeles regjeringens politikk, sier Skei Grande.

Smines Tybring-Gjedde har omtalt stykket som «farlig».

– Når hjemmet mitt eksponeres i en teateroppsetning, hvor vi henges ut som rasister og for å skape et rasistisk samfunn, så må grensen være nådd, sa Smines Tybring-Gjedde til HRS i november 2018.

Skei Grande vil ikke kommentere hvilke interne diskusjoner de eventuelt hadde i regjeringen, men kommer med et stikk til Frps forhold til ytringsfrihet. Hun mener det er et paradoks at Frp forsvarer Sian, men ikke teaterstykket.

– Det er ikke helt enkelt å vite hva Frp og Siv Jensen mener om ytringsfrihet til enhver tid. Men jeg mener at alle har krav på de samme rettighetene når det gjelder ytringsfrihet. Jeg håper ikke det er slik at Frps syn på ytringsfrihet er avhengig av om Frp er i eller utenfor regjering, sier Venstre-lederen.

Frp-leder Siv Jensen skriver dette som svar på uttalelsen fra Skei Grande:

UENIGE: Siv Jensen (Frp) sier å være uenige ikke er det samme å ønske å innskrenke noens rett.
UENIGE: Siv Jensen (Frp) sier å være uenige ikke er det samme å ønske å innskrenke noens rett. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– For Frp er retten til å ytre seg helt grunnleggende i et fritt demokrati, selv om vi ikke er enige i ytringene. Retten til å ytre seg er grunnlovsfestet i Norge og det skal den fortsette å være. Når vi ikke er enige med noen skal vi fortsatt si det, enten det gjelder islamfiendtlighet eller samfunnskritikk. Det å påpeke at man er uenig er ikke det samme som å ville innskrenke noens rett til å ytre seg.

«Vi (frp) kan ikke være på vakt og la dette skje»

I Filter Nyheter sin sak, kommer det også frem at Tybring-Gjedde 27. november 2018 tar til orde for at Tor Mikkel Wara bør få statsadvokaten til å agere. Da var Tybring-Gjedde statssekretær i olje- og energidepartementet.

«Håper Tor Mikkel får statsadvokaten til å vurdere alle juridiske aspekt ved dette!!!! Vi fikk innført en ny paragraf 266a for slikt som dette! Vær så snill å vurdere dette!!!!! Jeg klikker snart!!!! Jeg er så forbannet! Har fått MANGE henvendelser fra folk som mener rettssikkerheten er truet! Vi (frp) kan ikke være på vakt og la dette skje!!!!»

– Det må bero på et øyeblikks villfarelse fra daværende statssekretær Smines Tybring-Gjedde om skillet mellom utøvende og dømmende makt. Dette er elementært i et hvert demokrati. Så her har har hun nok glemt seg helt bort, sier Skei Grande.

Vil ikke kommentere

TV 2 har forelagt Smines Tybring-Gjedde og hennes advokat uttalelsene til Skei Grande og messenger-meldingene TV 2 velger å publisere.

I RETTEN: Bistandsadvokat Hermann Skard og Ingvil Smines Tybring-Gjedde
I RETTEN: Bistandsadvokat Hermann Skard og Ingvil Smines Tybring-Gjedde Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpixl

– Ingvil Smines Tybring-Gjedde ønsker ikke å kommentere dette nå, i det minste ikke før hun har avgitt sin forklaring i retten, sier bistandsadvokat Hermann Skard i en epost til TV 2.

Den tidligere statsråden er fornærmet i saken og skal forklare seg denne uken. I februar i fjor mottok hun og ektemannen stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) et trusselbrev.

NORGES MEKTIGSTE: Erna Solberg hadde Skei Grande og Smines Tybring-Gjedde i landets regjering.
NORGES MEKTIGSTE: Erna Solberg hadde Skei Grande og Smines Tybring-Gjedde i landets regjering. Foto: NTB Scanpix

Aktoratet mener teaterstykker er sentralt som motivet til Bertheussen.

– Motivet for hendelsene mener vi kan trekkes opp mot hennes reaksjon på dette teaterstykket. Det er fokus som har vært i mange falsetter gjennom Facebook-innlegg, i chattegrupper, nærmest i direkte kontakt med journalister for å fôre pressen med bilder. Det var også et langvarig fokus, sa statsadvokat Frederik Ranke til NTB 10.september.

«D-kjerring»

En annen som tekstet direkte med Bertheussen var daværende fylkesleder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen. De var i kontakt om den tidligere nevnte paneldebatten.

Ims Larssen og flere andre i Frp mente stykket gikk over grensene for kunstnerisk frihet ved å krenke privatlivets fred. Ims Larsen foreslo å frata Black Box teateret offentlig støtte, og deltok derfor i debatten om saken på Vega scene. I forkant av debatten tok hun kontakt med Bertheussen for å forberede seg.

Bertheussen og Wara var ikke til stede under hele debatten, men gikk tidlig.

«Vi måtte dessverre gå. Du er tøff», skrev Bertheussen, og spør om det skjedde noe etter de dro.

ENGASJERTE SEG: Tone Ims Larssen ville trekke støtten til teateret.
ENGASJERTE SEG: Tone Ims Larssen ville trekke støtten til teateret. Foto: TV 2

«Takk. Ja Trine ble totalt forandret etter at dere gikk. Hun påstod at hun instruerte Tor Mikkel hva han skulle skrive…så prøvde hun igjen å fortelle at jeg kom fra et lite lokallag i Oslo, og hadde ingen myndighet over overføring av penger. Så tok hun avstand fra Christian», svarer Ims Larssen.

«For en d-kjerring. Er du ok? », svarer Bertheussen.

– Kan du utdype hva du viser til når du skriver at hun ble forandret, og at hun påstod å ha instruert Wara?

– Jeg husker ikke helt hva jeg sikter til når det gjelder instruering, men det jeg husker er at Grande ble mye tøffere i retorikken mot meg etter Wara gikk. Blant annet sa hun at jeg hadde liten myndighet til å frata noen støtte fordi jeg kom fra et bitte lite lokallag og at det var hun som satt med makten, sier Ims Larssen til TV 2.

– Føler meg helt avkledd

Hun reagerer på lekkasjene til Filter Nyheter.

– Jeg føler meg helt avkledd, sier Frp-politikeren, som mener dette igjen illustrerer hennes engasjement i saken – nemlig grensene for privatlivet til enkeltpersoner.

Ims Larssen understreker at hun engasjerte seg i saken før det ble kjent hvem PST mente sto bak.

– Jeg engasjerte meg i denne saken fordi jeg mener det teatergruppen gjorde går utover ytringsfrihetens grenser og det trenger inn i privatlivets sfære, sier Frp-politikeren.

– Det som gjorde meg så opprørt var tanken på at det sitter uskyldige mennesker bak disse husveggene, bak disse dørene, legger hun til.

Larsen mener bestemt at teatergruppen gikk langt over streken. I dag er hun vara i Oslo bystyre for samme parti.

Bertheussens forsvarer John Christian Elden sier til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere saken.

Relatert