Oslo får Nord-Europas største takpark

Flere kontorer og boliger på mindre arealer er den internasjonale trenden i byutvikling. Fortetting av byene tvinger grønne lunger opp på takene. Nå skjer det også i Norge.

Denne uken ble nord-Europas største takhage innviet av mat- og landbruksminister Olaug Bollestad. Det skjedde på toppen av det gigantiske nybygget Økern Portal i Oslo.

På de fem tusen kvadratmeterene med jord finnes det ulike bærsorter, frukttrær og drueranker, og tømmerstokker som tjener som biehotell.

Forsyne ni restauranter

– Hit kan alle i området komme å delta i work shops i matdyrking, eller bare å sitte å høre på humla suse, sier Andreas Capjon i selskapet Ureist. Det er de som skal drifte grøntanlegget på det enorme taket.

Frukt, bær og urter herfra skal forsyne de ikke mindre enn ni restaurantene på bakkeplan i bygget.

FEM TUSEN KVADRAT: Takparken på Økern Portal er nord-Europas største. Foto Daniel Sannum Lauten/ TV 2
FEM TUSEN KVADRAT: Takparken på Økern Portal er nord-Europas største. Foto Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Jordmassene, det sirkulære vanningssystemet, plantene og driftingen av det hele er en ikke ubetydelig investering for eiendomsinvestoren Oslo Pensjonsforsikring. De mener plantene på taket gjør området mer attraktivt for beboerne i området, og de tre tusen kontoransatte i bygget.

Politisk styrt

– Vi tror at det å skape et bygg som folk trives i, gjør at flere ønsker å leie kontorplasser her, legge igjen penger i restauranten, og kombinere det med en tur på taket, sier direktør for OPF, Åmund Lunde.

Men dette handler om mer enn å skape trivsel for mennesker og bier. Det er en politisk styrt utvikling at arealer på bakken skal utnyttes mer effektivt, og at de grønne arealene flyttes fra bakkenivå og opp på takene.

Krav fra myndighetene

– Dette kommer jo som et krav fra myndighetene.

Det sier partner i arkitektkontoret Alliance, Angelica Kveen. Dette kontoret er blant de stadig flere som jobber med grønne løsninger på tak i byene. For grønt blir det mindre av der ny by bygges.

– Vi må jo ha uteoppholdsarealer i en tett by, så om det legges på tak så klarer vi jo å fortette byene enda mer. Dette er jo kravet fra myndighetene, sier Kveen.

Flest mulig betalende

I området rundt Økern Portal skyter bygninger i været. Her bygges hoteller, kontorbygg, restauranter og boliger svært tett. Denne delen av Oslo vil etterhvert huse en befolkning på størrelse med en middels stor norsk by.

Det handler om å få flest mulig betalende beboere og leietakere på et så lite areal som mulig. Da er det ikke rom for større grønne lunger. Dette bekrefter Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen. Han representerer Miljøpartiet De Grønne, MDG.

Bør ikke fortrenge parkene

– Når vi bygger tett, så må vi prøve å få med oss planter og liv, og da må vi bruke takarealene våre, sier han.

Takahagegrunderen Andreas Capjon ser helst at hans prosjekter ikke fortrenger grønne områder også på bakken.

– Jeg skulle jo gjerne hatt masse natur, både på bakken og på takplan. Dette er et vanskelig spørsmål og og en viktig diskusjon. Hvis dette blir brukt for å redusere grøntarealer på bakken, så er jo ikke det så hyggelig, sier han.

Økern Portal planlegger åpning desember 2020.