Ringte politiet etter ulykke – så kom sjokkbeskjeden

Anne Kathrine Ødegård kom over en bilfører som hadde kjørt i grøfta. Hun mente bilføreren var enten beruset eller for syk til å kjøre bil, men politiet hadde ingen ledig patrulje å sende.

– Jeg tenker det dessverre er et bilde på hvordan det er blitt. Vi har fått et dårligere nærpoliti i store deler av landet, stikk i strid med det reformen faktisk skulle gi, sier Lene Vågslid som er Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson og leder av justiskomiteen på Stortinget når hun får høre om episoden med utforkjøringen på Finnskogen.

Aps justispolitiske talsperson: Lene Vågslid, leder av Stortingets justiskomité, mener regjeringen ikke har holdt det de lovet da nærpolitireformen ble vedtatt.
Aps justispolitiske talsperson: Lene Vågslid, leder av Stortingets justiskomité, mener regjeringen ikke har holdt det de lovet da nærpolitireformen ble vedtatt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Hun mener politireformen Ap var med på å vedta, overhodet ikke har holdt det som ble lovet og at for dårlig gjennomføring av reformen har skylden for at politiet ofte ikke har politipatruljer å sende når noe skjer i grisgrendte strøk.

Ute av stand til å kjøre

Historien om utforkjøringen starter langt inne på Finnskogen, en bilberger har nettopp fått en bil som hadde kjørt i grøfta opp på veien igjen. Men Anne Kathrine, som kom kjørende forbi, ser at damen som har kjørt ikke ser ut til å være i en forfatning til å kunne kjøre bil.

Hun forteller at bilbergeren allerede har ringt politiet, men har fått til svar at de ikke har mulighet til å komme, de hadde ikke noen bil å sende.

– Bare la henne kjøre

Den kvinnelige bilføreren skal ha oppført seg merkelig og Anne Kathrine spør så rett ut om hun har drukket.

– Ja, sier hun.

Hun spør videre om hun har drukket alkohol.

Kjørte i grøfta: På denne rette strekningen på Gravbergsvegen kjørte kvinnen i grøfta, viser Anne Kathrine Ødegård.
Kjørte i grøfta: På denne rette strekningen på Gravbergsvegen kjørte kvinnen i grøfta, viser Anne Kathrine Ødegård. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Ja, sier hun.

Da ringer også Anne Kathrine til politiet og får det samme svaret som bilbergeren:

– Da ringer jeg 112 og kommer i kontakt med en dame der. Også hun sier at de ikke har noen biler å sende. Hun har førerkort, så dere får bare la henne kjøre, forteller Anne Kathrine.

Da skal kvinnen ha begynt å kjøre fram og tilbake mellom bilene som hadde samlet seg på vegen.

– Og så rygger hun plutselig helt ut i grøfta igjen, helt uten videre. Så sporet hun seg opp på veien igjen og holdt på å krasje i bergingsbilen som sto her rett foran, forteller Anne Kathrine.

Politiet kom etter to timer

Lederen for operasjonssentralen ved Innlandet politidistrikt, Morten Bjerkestrand, bekrefter at det tok nesten to timer før de hadde en bil på stedet. Da ble kvinnen fratatt førerkortet av helsemessige årsaker.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva som ble sagt i telefonsamtalene med melderne før en klagesak som er opprettet på hendelsen er ferdig behandlet.

– Hvis dette er den nye reformen så er det jo en tragedie, sier Anne Kathrine.

– Det er en umulig situasjon

TV 2 har tidigere vist hvordan brann- og ambulansefolk måtte avvæpne en mann med kniv i Lom fordi politiet ikke kunne komme.

Ved drapet i Mehamn måtte ambulansepersonell vente i over en time på politiet før de kunne gå inn til offeret.

Nå skal Stortinget behandle regjeringens politimelding. En melding der et av målene er to politifolk per 1000 innbyggere, samtidig som det varsles om trangere budsjetter.

Samtidig varsles det at politibudsjettene framover vil bli strammere:

Veksten i politiets budsjetter vil ikke fortsette. Flere oppgaver og krav om høyere volum og kvalitet på tjenestene vil også i politiet måtte møtes med mer effektiv ressursbruk og nye måter å løse oppgavene på, heter det i meldingen.

– Politimestrene i flere distrikt blir jo pålagt å ansette flere politifolk for å tilfredsstille et måltall, samtidig som de får beskjed om at det ikke kommer mer penger, sier Lene Vågslid.

– Det er en helt umulig situasjon, flere politidistrikt har blodrøde tall og de blir ikke forstått av Høyre-regjeringen, de er ikke blitt forstått av nå til sammen 7 justisministere.

Henger ikke på greip

Heller ikke politiforbundets leder, Sigve Bolstad, mener regjeringen har klart å følge opp intensjonene om et godt nærpoliti.

Må bevilge mer penger: Leder av politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad mener regjeringen har holdt befolkningen for narr med politireformen
Må bevilge mer penger: Leder av politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad mener regjeringen har holdt befolkningen for narr med politireformen

– Vi har tidligere sagt at befolkningen har blitt holdt for narr i forbindelse med denne reformen. Det står vi fast på, sier Bolstad.

– Lovnaden innebærer at man må bevilge mer penger enn det de bevilger. I politimeldingen så sier de selv at man må styrke de geografiske driftsenhetene, samtidig som de sier at det ikke skal bevilges mer penger til norsk politi. Det henger jo ikke på greip.

Krevende budsjettsituasjon

Tre politiledere TV 2 har snakket med er enig i at det er krevende å få budsjettene til å gå opp.

Må kutte kostnader: Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt
Må kutte kostnader: Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt Foto: Nils Ole Refvik, TV 2

– Slik fremtida vår ser ut økonomisk, så er vi nødt til å kutte kostnader og det betyr også at vi på noen områder må redusere antall ansatte, sier Einar Sparboe Lysnes, visepolitimester i Troms politidistrikt.

– Får vi mindre penger, det er jo signaler om det, så blir prioriteringene annerledes, sier politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt.

Vil gi best mulig polititjenester: Ole B. Sæverud, politimester i Sør-Øst politidistrikt
Vil gi best mulig polititjenester: Ole B. Sæverud, politimester i Sør-Øst politidistrikt Foto: Nils Ole Refvik, TV 2

– Vi har et prosjekt i 2020 som kommer til å gå inn i 2021 på å prøve å frigjøre 100 millioner på budsjettet vårt som vi kan bruke til å kjøpe nye biler og være litt mer fremme i skoen og være med på en utvikling. Det er tydelig at offentlige budsjetter skal ned fremover. Det må vi og være forberedt på at de skal gjøre og da må vi gjøre det vi kan for å gi publikum best mulig polititjenester med det vi til en hver tid har, sier Ole B. Sæverud, politimester i Sør-Øst politidistrikt.

Svekket tillit

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener tilliten til politiet blir svekket når de ikke kan komme.

Tilliten til politiet blir svekket: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum
Tilliten til politiet blir svekket: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– I Norge har vi stor tillit mellom politi og folk og hvis du har et politi som bare kommer noen ganger så vil, over tid, det gjøre at det blir mer avstand og det er grunnleggende negativt, sier Slagsvold Vedum.

– Hvem har ansvaret?

– Det er jo regjeringa, med Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som stemte igjennom denne reformen. Heldigvis har arbeiderpartiet nå begynt å snu og se at denne sentraliseringen var feil. Og så håper jeg i alle fall at flere av de andre regjeringspartiene begynner å se at den derre sentraliseringa, det er ikke det Norge trenger, vi trenger nærhet.

Frp: – Vi må prioritere mer

Nå sier Fremskrittspartiets nestleder, tidligere justisminister Sylvi Listhaug, at også hun ønsker mer midler for å få bedre politidekning ute i distriktene.

For tynn bemanning i distriktene: Nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, mener man må ta signalene om at det er for tynn bemanning i distriktene på alvor.
For tynn bemanning i distriktene: Nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, mener man må ta signalene om at det er for tynn bemanning i distriktene på alvor. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

– En del av kriminaliteten er på data nå, så vi må ha folk der. Men jeg mener at de signalene som er kommet om at det er for tynn bemanning i en del distrikt, det må vi ta på alvor, sier Listhaug.

Men får politiet nok penger?

– Vi må jo prioritere politiet også videre. De har fått over 3.000 årsverk så langt og vi mener at vi må prioritere mer dersom det er nødvendig, eller omprioritere ressurser. For det er viktig at folk føler seg trygg i hverdagen rundt omkring i Norge, mener Sylvi Listhaug.

– Det er ikke noe prestisje i dette her fra Fremskrittspartiet sin side, vi er opptatt av tryggheten til folk, å få det til å fungere.

Nekter for at det er mindre politi i distriktene

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet er uenig i at nærpolitireformen har ført til dårligere politidekning i distriktene.

– Nei, det er jeg helt uenig i, sier Kleppen Sættem.

Ikke mindre politi i distriktene: Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet vil prioritere å få flere patruljer ut.
Ikke mindre politi i distriktene: Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet vil prioritere å få flere patruljer ut. Foto: Sverre Saabye, TV 2

– Men vi har ikke fått til den styrkingen av det nærværende politiet som folk ser i patruljebilene ute i by og bygd. Det har vi ikke fått til på den måten vi hadde håpet på,

– Tar de feil de som mener å se mindre politi i distriktene?

– Det riktige er at vi ikke har klart å få til den styrkingen av det synlige politiet, altså dem vi ser i patruljebilen. Det har ikke vært dårligere bemanning enn tidligere, men vi har ikke fått til den styrkingen som vi skulle ønske at vi hadde fått til. Og det er derfor vi er så tydelige på at det som nå prioriteres i fremtida, ja det å få mere patruljer ut, sier Kleppen Sættem.

– Men vi må også, med 18.000 ansatte, klare å få flere ressurser ut i gatene der folk i by og bygd ser politiet mere synlig. Det er ambisjonen, det kommer til å bli en styrking av politiet også i årene fremover, men vi kan ikke regne med at den bemanningsveksten som har vært de siste årene skal fortsette til evig tid.

Anne Kathrine Ødegård, som sto på en øde skogsvei med en billist hun ikke turte sende videre er opprørt over at politiet ikke har midler til nok politipatruljer i distriktene.

– Det går ikke an, politiet må møte, sier hun.

– Har de for lite midler så må det skaffes midler.