EGET FYLKESPARTI: I Oslo Frp føler de at ansatte sentralt forsøker å overstyre dem. Her er Siv Jensen, partileder og stortingsrepresentant fra Oslo.
EGET FYLKESPARTI: I Oslo Frp føler de at ansatte sentralt forsøker å overstyre dem. Her er Siv Jensen, partileder og stortingsrepresentant fra Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB Scanpix

Internt dokument avslører strid mellom Frp-ansatte og politikere

I et internt partidokument kommer det frem at det er utfordringer mellom fylkesstyret i Oslo og ansatte ved partikontoret og stortingsgruppen. Fylkeslederen i Oslo mener partiet «åpenbart har en eller flere illojale personer i systemet».

I sommer gikk Frp-leder Siv Jensen hardt ut mot en «liten gruppering» i Oslo Frp. Nå fortsetter striden:

TV 2 har fått tilgang til innkallelsen til et møte i fylkesstyret i Oslo førstkommende tirsdag. Siv Jensen er blant de som er innkalt.

TAR GREP: Geir Ugland Jacobsen, leder Oslo Frp, vil klargjøre kommandolinjene i partiet.
TAR GREP: Geir Ugland Jacobsen, leder Oslo Frp, vil klargjøre kommandolinjene i partiet. Foto: Frode Sunde / TV 2

I partidokumentet kommer det frem at styret i Oslo Frp og medlemmer av fylkesstyret i senere tid har fått «klare beskjeder» fra ansatte på partikontoret og rådgivere i stortingsgruppen. Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen mener ansatte i partiet «har grepet inn i styremedlemmers egen oppfatning av kommandoforhold.»

Derfor foreslo Ugland Jacobsen et forslag til vedtak i fylkesstyret. Der skrev han blant annet at:

  • Styret kun er ansvarlig overfor årsmøtet i Oslo Frp.
  • At «klare» vedtak i sentralstyret og landsstyret «vil kunne være retningsgivende», men at synspunkter fra ansatte i partiet og stortingsgruppe i fremtiden kun vil «bli behandlet som rådgivende for fremtiden».

LES HELE FORSLAGET:

Forslag til vedtak i Oslo Frps styre:

Styret i Oslo Frp og medlemmer av styret har i senere tid mottatt klare beskjeder fra ansatte på partikontoret og rådgivere i stortingsgruppen som har grepet inn i styremedlemmers egen oppfatning av kommandoforhold.

Styret vil derfor klargjøre at styrets medlemmer er valgt av årsmøtet i Oslo Frp og derfor kun ansvarlig overfor årsmøtet. Klare vedtak i sentralstyret og landsstyret som er protokollert, vil kunne være retningsgivende for styret i Oslo Frp, men synspunkter fra ansatte i partiet og stortingsgruppe vil kun bli behandlet som rådgivende for fremtiden.

Styret forutsetter at hvis medlemmer av styret mottar synspunkter fra parti- eller gruppeansatte som de er uenig i så blir dette lagt frem for styret til avklaring. Ansatte i partiorganisasjonen eller gruppe ansees ikke og vil ikke bli vurdert eller behandlet som overordnede for medlemmer av styret i Oslo Frp eller for styret i Oslo Frp.

Torsdag kveld ble det gjort noen endringer i forslaget fra Ugland Jacobsen. TV 2 har tilgang til forslaget som nå foreligger.

Der kommer det frem at styret i Oslo vil forholde seg til «klare vedtak» fra sentralstyret og landsstyret. I det første utkastet stod det at det «vil kunne være retningsgivende».

LES HELE FORSLAGET - VERSJON 2

Forslag til vedtak i Oslo Frps styre:

Styret i Oslo Frp og medlemmer av styret har i senere tid mottatt klare beskjeder fra ansatte på partikontoret og rådgivere i stortingsgruppen som har grepet inn i styremedlemmers egen oppfatning av kommandoforhold.

Styret vil derfor klargjøre at styrets medlemmer er valgt av årsmøtet i Oslo Frp og derfor kun ansvarlig overfor årsmøtet. Klare vedtak i sentralstyret og landsstyret som er protokollert, vil gjelde for styret i Oslo Frp, men synspunkter fra ansatte i partiet og stortingsgruppe vil kun bli behandlet som rådgivende for fremtiden.

Styremedlemmer må av hensyn til prinsippet om entydig ansvarslinje rapportere til styret, og forholde seg til direktiver derfra. Styret forutsetter at hvis medlemmer av styret mottar synspunkter fra parti- eller gruppeansatte som de er uenig i så blir dette lagt frem for styret til avklaring. Ansatte i partiorganisasjonen eller gruppe ansees ikke og vil ikke bli vurdert eller behandlet som overordnede for medlemmer av styret i Oslo Frp eller for styret i Oslo Frp.

Fylkeslederen: – En eller flere illojale personer

Fylkeslederen i Oslo reagerer sterkt på at TV 2 har fått tak i partidokumentet.

– Jeg opplever lekkasjer av interne dokumenter som ekstremt illojalt til partiet. Noen har åpenbart et motiv. Vil ikke spekulere i hva det konkret kan bestå i, sier Ugland Jacobsen til TV 2.

Han mener det ikke er et kulturelt problem i partiet, men:

– Vi har åpenbart en eller flere illojale personer i systemet, som ikke vil partiet vel.

Han sier forslaget er en «presisering av kommandolinjen for å unngå misforståelser».

– Tillitsvalgte skal selvfølgelig ta imot råd og veiledning fra administrasjonen, og det gjør vi kontinuerlig. Men administrativt ansatte i partiet har ingen styringsmyndighet med tanke på politikk og politiske prioriteringer. Kanskje har det heller ikke vært intensjonen å styre slik, men jeg oppfatter noe usikkerhet rundt dette i egne rekker, og foreslår derfor en presisering, sier Ugland Jacobsen.

– Forsøker Frp-ansatte sentralt å overstyre politikerne i Oslo?

– Noen har oppfattet det slik. Om det egentlig har vært meningen, er en annen sak.

TAUS OM KONKRETE HENDELSER: Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen vil ikke si i hvilke saker ansatte har forsøkt å overstyre politikerne i Oslo Frp.
TAUS OM KONKRETE HENDELSER: Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen vil ikke si i hvilke saker ansatte har forsøkt å overstyre politikerne i Oslo Frp. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Har du konkrete eksempler?

– Ja, men de holder vi internt. Som sagt oppfatter vi dette å være en liten sak, der en presisering fra fylkesstyret kan være på sin plass. Vi har ikke tenkt å gå inn på eksempler vi måtte ha. Det tar vi i fylkesstyremøtet hvis behov. Dette er ellers noe man kan se bli gjort i mange andre organisasjoner. Et parallelt eksempel er grenseoppgang mellom redaksjonelt og administrativt ansatte i media, sier fylkeslederen i Oslo.

I det første utkastet stod det at vedtak i sentralstyret og landsstyret «vil være retningsgivende». Det ble i den liberalistiske fløyen tolket som at fylkesstyret ønsket å vri seg unna vedtak sentralt.

– Vedtak i overordnede organer skal lojalt følges opp, og det gjør vi. Meningen bak det som er skrevet i forslaget har selvfølgelig aldri vært en annen. Med uvilje kan det selvfølgelig vris på. Alle vedtak fra partiets organer skal i utgangspunktet være klare. Og er det rom for fortolkning løses det med en enkel henvendelse til utsteder, eventuelt administrasjonen som førte det i pennen, sier Ugland Jacobsen.

– Er det et klart vedtak at Frp er et liberalistisk folkeparti - og ikke et patriotisk fyrtårn?

– Hva Frp er, fremgår av gjeldende program til enhver tid. Det er nyansert, og tabloide formuleringer dekker dårlig, hvis man virkelig ønsker å forstå, svarer fylkeslederen.

Partikontoret: – Ikke fått noen klager

TV 2 har stilt flere spørsmål til partiledelsen i Frp. Her er spørsmålene de fikk skriftlig:

  1. Hva er det som har skjedd mellom ansatte og medlemmer av fylkesstyret i Oslo?
  2. Har dere hørt noe om hvilke saker det gjelder?
  3. Har ansatte hos dere grepet inn overfor politikere i Oslo?
  4. Hva tenker dere om forslaget?

Frps konstituerte generalsekretær Øistein Lid svarer dette til TV 2:

– Det er ikke vanlig å kommentere arbeidsforhold mellom ansatte og tillitsvalgte i partiet til mediene. Jeg har som generalsekretær i Frp ikke fått klager fra noen i Oslo Frp om eventuell dialog mellom ansatte og styremedlemmer i fylkeslaget. Utover det har jeg ikke noen kommentar om interne saksdokumenter i Oslo Frp til et møte som ikke engang har vært avholdt ennå. På generelt grunnlag sier det seg selv at alle organisasjonsledd i Frp skal følge partiets vedtekter.

Lengre konflikt

I sommer gikk Ugland-Jacobsen ut i TV 2 og sa at han er usikker på om Siv Jensen topper Oslo-listen til neste valg. Det ble voldsomme reaksjoner i partiet.

– Dette er en liten gruppering i Oslo, som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt. Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt, sa Jensen selv.

Et opprop Stavanger Aftenblad fikk tilgang til, viste at fylkesledere tok til orde for å vurdere å legge ned fylkeslaget.

Relatert