SLITER MED RESSURSENE: Emilie (17) er en av mange som opplever en vanskeligere hverdag. Fersk rapport viser at 1 av 3 funksjonshemmede og kronisk syke har fått en vanskeligere hverdag etter koronapandemien.
SLITER MED RESSURSENE: Emilie (17) er en av mange som opplever en vanskeligere hverdag. Fersk rapport viser at 1 av 3 funksjonshemmede og kronisk syke har fått en vanskeligere hverdag etter koronapandemien. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ber regjeringen friskmelde koronarøde kommuner

Norske kommuner er «svært presset» og ber nå regjeringen lempe på smittevernkravene.

Koronapandemien har gitt flere norske kommuner en tung og vedvarende økonomisk hodepine. Dessuten er mange kommunalt ansatte slitne etter et tøft halvår. Dette kan ikke fortsette mener Kommunenes Sentralforbund.

– Vi må vurdere en rekke tiltak for å gjøre det mulig for kommunene og de ansatte å stå i dette her over tid, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i Kommunenes Sentralforbund til TV 2.

– Hva tenker dere da?

– En av de tingene som må vurderes er om vi kan drifte på grønt nivå i stedet for gult i områder av landet hvor det er lite og ingen smitte, sier Gram.

KS tar dermed til orde for å bruke ulike fargekoder på det kommunale norgeskartet. Og det betyr å skille mellom områder og kommuner med liten og de med mer utbredt smitte.

Mange friskmeldte kommuner

– Vi må vurdere om det er mulig i kommuner som har liten eller ingen smitte, om man kan gå i fra gult driftsnivå til grønt driftsnivå for det vil gjøre det lettere å gi folk de tjenestene de trenger og har krav på, understreker Gram.

Av landets 356 kommuner, meldte 272 kommuner om ingen smittetilfeller i forrige uke. Av de 84 som registrert smitte var det i 66 kommuner meldt om færre enn fem tilfeller.

KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor har bedt om et krisemøte med regjeringen. I et skriv sendt til statsministerens kontor den 16. september, betegnes situasjonen som "svært presset".

– Krevende

– Det er lav terskel for at ansatte skal holde seg hjemme om man har symptomer og det gjør det jo krevende å tilby de tjenestene som folk ønsker seg, forklarer Gram.

Situasjonen med ulike smitteverntiltak, gjør at kommuner i mange tilfeller tvinges til å bruke langt mer ressurser og personell enn vanlig.

I skrivet til regjeringen utdypes dette nærmere ved å påpeke at krav til renhold også er forsterket og det er stilt store krav til testing og smittesporing.

Sliter med innfri lovfestede rettigheter

Norske kommuner sliter med å gi innbyggerne de tjenesten de har krav på. Årsaken er at smitteverntiltakene krever ekstra mye ressurser.

En fersk rapport fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon avslører at smitteverntiltakene har hatt store konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke.

Flere har fått redusert eller blitt fratatt helt nødvendige tjenestetilbud. Mange sliter med smerter, flere er blitt sykere og mange melder om isolasjon, depresjon og selvmordstanker.

– Vi skal jo drive innenfor loven, men nettopp at vi kan få eksempler på det motsatte illustrerer jo hvor krevende det er å skal drifte som vanlig i en særskilt smittesituasjon, så vi må også diskutere med regjeringen om vi skal lempe på de lovkravene som vi har i en normalsituasjon, sier Gram.

– Hva vil du si til de som opplever lovbrudd og ikke får viktige tjenester?

– Norske kommuner og våre ansatte strekker seg svært lang for at de skal få de tjenestene de trenger og har krav på og det er ikke noe mer vi ønsker enn å kunne innfri det.

– Vi er i en særskilt situasjon så vi må se på tiltak som gjør det mulig for oss å levere tjenester så bra som mulig over tid og det er derfor vi tar opp denne diskusjonen, avslutter Gram.

Relatert