Hurtigruten får slakt: – Ikke overraskende at dette gikk galt

Hurtigruten får i en granskningsrapport stryk i håndteringen av koronautbruddet i juli. En kokk vurderte reglene om karantene, ikke en jurist, kommer det blant annet fram.

Hurtigruten sviktet på en rekke punkter i forbindelse med seilasene med Roald Amundsen som førte til at 70 personer ble smittet med covid-19.

Det kom fram i den eksterne granskningsrapporten som ble presentert torsdag.

– Det er åpenbart at det har skjedd svikt i arbeidet vårt. Konsernsjef Daniel Skjeldam har beklaget det, og det gjør jeg også, sier Hurtigruten-styreleder Trygve Hegnar.

Hovedkonklusjonene i rapporten er som følger:

  • Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.
  • Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig.
  • Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.
  • Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Rapporten ble presentert av Jan Fougner, som har ledet granskingsarbeidet på vegne av advokatfirmaet Wiersholm, hvor han er partner, og DNV GL.

Under pressekonferansen tok Fougner for seg hendelsesforløpet og hvilke feil som ble begått.

I granskningen kom det blant annet fram at en kokk vurderte karanteneregelverket. Fougner sier at en person med juridisk kompetanse burde ha vurdert regelverket.

KRITIKK: Hurtigruten får slakt i en ny rapport som Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, la fram torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB
KRITIKK: Hurtigruten får slakt i en ny rapport som Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, la fram torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Koronasmittet tok taxi

I rapporten kommer det også fram at filippinerne som jobbet om bord på Roald Amundsen, hadde flere mellomlandinger og hadde gjennomførte tester med dokumentasjon. De brukte maske, men reisen er ikke sikker, sier Fougner.

Han sier at mannskapet burde ha gjennomført karantene på land. Situasjonen hadde da vært en annen, sier han.

Da besetningsmedlemmer ble syke, ble det diskutert om bord på skipet på vei til Tromsø om hvordan to av dem skulle fraktes til sykehus. Blant annet om de skulle leie bil, be noen som jobbet på havna om å frakte dem eller ringe etter en ambulanse. Til slutt ble de fraktet i taxi, og det er en feil, sier Fougner.

Taxisjåføren ble ikke informert om situasjonen om bord. De andre som var syke om bord, ble fraktet til sykehuset med ambulanse.

– Skipet kom til Tromsø med covid-smitte. Det opprer som at det er rent, men det er altså ikke det, sier Fougner.

RAPPORT: Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, har ledet granskningsarbeidet av Hurtigruten. kOnsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam til høyre.
Foto: Terje Pedersen / NTB
RAPPORT: Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, har ledet granskningsarbeidet av Hurtigruten. kOnsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam til høyre. Foto: Terje Pedersen / NTB

12 timer

Passasjerene som var om bord på skipet, fikk lov til å forlate skipet. De som har vært om bord, skulle få beskjed om smitte. Men grunnet systemsvikt går ikke meldingen ut til alle, og den må sendes ut manuelt.

– Det tar omtrent 12 timer før alle passasjerer mottar melding om smitte. Det er helt disaster at det skal gå så lang tid, sier Fougner.

Fougner sier at det ikke er kun en person som står bak alle feilene som Hurtigruten gjorde på seilasene, men noe hele organisasjonen må ta innover seg.

– Det er ikke overraskende at dette gikk galt, sier Fougner.

– Det er et viktig spørsmål om Hurtigruten har en kultur som i tilstrekkelig grad støtter håndtering av risiko, sier han.

– Mer enn bare penger

Medeier og styremedlem Petter Stordalen sier mange feil er begått og sier han beklager.

– På vegne av styret av Hurtigruten vil jeg starte med å si unnskyld. Jeg vil si unnskyld til hele Norge, sier han.

Stordalen sier at det gjenstår enormt mye arbeid etter koronahendelsen.

– Hurtigruten handler for meg om mer enn bare penger, det er på en måte arven etter Amundsen og Nansen, dette spydspissen i norsk reiselivsnæring, sier han.

– Vi i styret er ikke i tvil om at Skjeldam vil ta Hurtigruten ut av denne krisen. Han vet hva som kreves og vet også at vi forventer at han rydder opp, sier Stordalen videre.

Styreleder Trygve Hegnar sier at smitteutbruddet har fått konsekvenser for passasjerer og ansatte som ikke er bra.

Hegnar har fortsatt tillit til Skjeldam.

– Skjeldam er en utmerket mann, sier Hegnar og fortsetter:

– Han mener vi vil gjøre et godt arbeid framover.

Beklager

Skjeldam sier han beklager og sier det er en hendelse som har hatt alvorlige konsekvenser.

Han sier rapporten peker på tre hovedfeil.

– Vi fikk smitte om bord. Det er sannsynlig at det skjedde fordi vi ikke var gode nok til å håndtere karantene og ta mannskap om bord.

– Til tross for at det var mange tydelige tegn og mistanker om smitte, så reagerte vi ikke i tråd med prosedyrene.

– Da smitten var et faktum, tok varslingen av smitte for lang tid.

Konsernsjefen sier han er glad rapporten viser at ingen gjorde noen feil bevisst.

Gjennomgang med Tromsø kommune

Konstituert kommunedirektør i Tromsø, Mari Enoksen Hult, sier til TV 2 at Hurtigruten nå har bedt om et møte med Tromsø kommune for å gå igjennom rapporten.

– Vi stiller til det møtet, og vil svare nærmere på spørsmål i etterkant av det, sier Hult.

– Når tror du det møtet vil finne sted?

– Det håper vi at vi får til innen kort tid.

Fem uker

Granskerne har brukt om lag fem uker på rapporten. De har gått gjennom 19.000 eposter og mange smser i forbindelse med rapporten, opplyser Fougner.

Det var på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen det i juli brøt ut smitte om bord. Totalt testet 29 passasjerer og 42 ansatte positivt for koronaviruset etter seilasene med skipet mellom 17. og 31. juli.

Tidligere har Sjøfartsdirektoratet gitt Hurtigruten alvorlig kritikk etter å ha funnet flere avvik og sikkerhetssvikt i forbindelse med utbruddet.

Relatert