ÅSTED: Rett utenfor rådhuset i Ålesund ble kvinnen brutalt slått ned og sparket gjentatte ganger. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen/NRK Møre og Romsdal.
ÅSTED: Rett utenfor rådhuset i Ålesund ble kvinnen brutalt slått ned og sparket gjentatte ganger. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen/NRK Møre og Romsdal.

Dømt til tvungen psykisk helsevern etter grovt overfall på åpen gate

ÅLESUND (TV 2) Firebarnsfaren var psykotisk da han brutalt overfalt en kvinne og slo henne helseløs på åpen gate i Ålesund. Nå er han dømt til tvungen psykisk helsevern.

Kvinnen var på vei på jobb på rådhuset i Ålesund da hun ble angrepet om morgenen 5. juni i år og utsatt for omfattende slag og spark. Hun er fortsatt sjukemeldt og svært preget av hendelsen.

– Retten viser til at man har å gjøre med uprovosert vold som har karakter av overfall, heter det i dommen.

Bare to dager tidligere tok mannen seg inn i et bolighus i Ålesund og gikk løs på eieren med massiv vold. Han ble da pågrepet av politiet, men løslatt noen timer senere.

– Man har å gjøre med vold begått i fornærmedes eget hjem, at det pågikk over noe tid og hadde karakter av mishandling av en forsvarsløs person, mener tingretten.

I tillegg er mannen dømt for å ha tatt kvelertak på en pleier på Sandviken sjukehus i Bergen.

Samfunnsvern

De sakkyndige mener at den 47 år gamle sunnmørsmannen var psykotisk da han utøvde volden og dermed ikke strafferettslig tilregnelig. Sunnmøre tingrett mener samfunnet må vernes mot mannen.

– Forholdene i tiltalebeslutningen viser hva tiltalte kan gjøre når han får vrangforestillinger. Av betydning er også det forhold at tiltalte tidligere har misbrukt rusmidler og bruk av rusmiddel vil påvirke hans psykiske funksjonsevne og dermed øke risikoen for nye alvorlige voldshendelser, skriver tingretten i sin dom.

Retten mener at det foreligger kvalifisert grad av sannsynlighet og reell risiko for at tiltalte vil begå nye alvorlige voldsbrudd dersom han ikke undergis tvungen psykisk helsevern.

I tillegg til straff på overføring til tvungen psykisk helsevern, må mannen betale oppreisningserstatning med til sammen 60 000 kroner til to av voldsofferne. Dommen er i tråd med påstand fra aktor.

Dommen var enstemmig.

Relatert