MARIA-SAKEN: Etter gjentatte forsøk p å få kontakt med barnefaren, har han via advokat valgt å gi sin versjon av saken.
MARIA-SAKEN: Etter gjentatte forsøk p å få kontakt med barnefaren, har han via advokat valgt å gi sin versjon av saken. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

Advokat: – Gode grunner til at far har nektet mor samvær

Etter å ha vært taus i flere måneder velger far å svare på hvorfor han ikke har latt «Maria» treffe sin datter. – Barnefaren snur saken helt på hodet, mener Maria.

Søndag fortalte TV 2 historien om «Maria» som ikke har hatt samvær med datteren «Lea» siden hun dro på vinterferie med sin far i 2017. Mor har både foreldreansvar og samværsavtale.

Til tross for utallige forsøk på å løse saken, blant annet via advokater, barnevernet og familievernkontor, har ikke mor og datter hatt vanlig samvær på 3 1/2 år. Nå er datteren fylt 12 år.

TV 2 har i mange måneder forsøkt å få barnefaren i tale. Nå har han bestemt seg for å kommentere saken via sin advokat Maria Hessen Jacobsen i Advokatfirmaet Elden DA.

– Far vil beskytte barnet

– Min klient opplyser at det er gode grunner til at han har nektet samvær i perioder. Han fremholder at dette har handlet om å beskytte barnet. Han ønsker ikke å konkretisere sine bekymringer i pressen av hensyn til barnet og familien, men barnevernstjenesten er kjent med bekymringene hans. Min klient opplyser at han ikke omtaler mor negativt foran sin datter og ikke har forsøkt å påvirke henne, skriver advokat Hessen Jacobsen i epost til TV 2.

– Ingen gode grunner

– Barnefar har ingen gode grunner for å ikke la meg treffe min datter, og han har også brutt en samværsavtale som vi hadde. Barnevernet har dessuten slått fast at det er best at barnet har samvær med både far og mor, sier Maria.

Hun forklarer at familievernkontoret også snakket med begge foreldre.

– Familieterapeuten var veldig klar på min datter bør ha samvær med meg, derfor sendte hun også to ganger bekymringsmelding til barnevernet, sier Maria.

TV 2 kan bekrefte at det ble sendt bekymringsmelding til barnevernet, men begge ganger ble saken lagt bort.

Ikke avvisende til samvær

Advokat Hessen skriver til TV 2 at hennes klient stiller seg videre ikke avvisende til samvær, men at han har fremsatt vilkår som ikke er imøtegått av mor.

– Barnet ønsker etter det opplyste per i dag ikke samvær med sin mor, men det ble forsøkt lagt til rette for samvær i sommer. Seneste oppsatte samvær ble avlyst av mor, fordi hun ikke aksepterte vilkårene. De rammene som var satt for samværet var blitt til i en forståelse mellom barnet og barnevernstjenesten, uten fars deltakelse, skriver Hessen.

Maria forklarer overfor TV 2 at barnefaren krevde samvær med tilsyn, noe hun synes var urimelig.

– Men da jeg til slutt godtok dette, så hørte jeg ikke noe mer fra hverken ham eller advokaten, sier hun.

Hun forstår ikke hvilken rett barnefar har, som har fratatt henne datteren uten rettslig grunn, til å stille vilkår.

Snur saken på hodet

– Det er jo å snu saken helt på hodet, mener Maria.

Maria forteller at hun først fikk et møte på tretti minutter med datteren i juni i år. Ifølge Maria var det et fint møte, noe både datter og representanten fra barnevernet ga uttrykk for.

– Og min datter ville treffe meg igjen. Hun sa at det hadde gått greit. Vi lo sammen og tonen var veldig god, sier Maria.

Hun forteller om en datter som fortalte om skole, venninner, håndballtreningene og dagligdagse ting.

– Men da jeg fikk beskjed om at jeg kun fikk et kvarter med min datter i vårt neste møte, og at dette var min datters krav, valgte jeg å avlyse dette.

– Hvorfor ikke møte henne?

– Dette kan ikke være bra for min datter eller meg. Hva skjedde siden man går ned fra 30 minutter til 15 minutter? Det handler ikke om at jeg ikke ønsker å treffe henne, men dette er ikke bra noen av oss.

Maria mener at møtene må tilrettelegges på en bedre måte. Og at datteren må få langt bedre oppføring av barnevernet.

– Nå er barnevernet kun inne i saken i veldig begrenset grad, sier Maria.

Maria har i ettertid fått vite via barnevernet at datteren har oppgitt at møtet føltes litt ubehagelig. Dette reagerer Maria på:

– Men jeg vil ikke spekulere i hvorfor det nå er slik, sier hun.

Maria oppgir at hennes følelse under og etter møtet med datteren var god. Og hun mener at hun ville forstått eller merket det, dersom datteren var ukomfortabel i den settingen.

Feil om stevning

Barnefar oppgir videre via sin advokat at det ikke ønskelig å inngi et tilsvar gjennom presseoppslag, og at han nå avventer en reell stevning.

– Jeg valgte å gå til media grunnet at jeg føler at systemet har sviktet meg og ikke minst min datter. Vi har ikke fått den oppfølgingen som vi burde ha fått, sier Maria.

Advokaten skriver videre at: «Mor har til TV 2 opplyst at hun 9. januar i år sendte stevning til tingretten, noe som ikke er korrekt. Tingretten opplyser i dag at de ikke har registrert noen stevning der min klient er angitt som part, heller ikke en senere trukket sak.»

- Jeg har formulert meg feil her, og det beklager jeg. Jeg hadde en stevning ferdig laget av advokat Trine B. Rysst, datert den 9. januar. Så fikk jeg råd fra familievernkontoret om å holde tilbake denne i håp om at det løste seg uten en runde i retten. Jeg beklager at jeg ikke har vært tydelig nok her, og at det ble oppfattet som at den var levert, sier Maria, som beklager at TV 2 dermed har videreformidlet en feil opplysning i saken.

Barnefaren er for øvrig enig i at de nåværende muligheter for konfliktløsning i foreldretvister er mangelfulle. Han vil ved rettslig avklaring møte de samme økonomiske utfordringer som mor i saken, fordi terskelen for å få innvilget fri sakførsel er for høy, opplyser Hessen

Barnevernet vil bistå

TV 2 har i dag vært i kontakt med barnevernet. Av hensyn til barnet anonymiserer vi person og kommune.

– Det er begrenset i hvor stor grad vi kan kommentere saken engasjere oss i saken, siden dette ikke er en aktiv sak, men vi bistår gjerne til en løsning dersom foreldrene ønsker dette, sier lederen for barnevernskontoret til TV 2.

– Hvordan ser dere på saken?

– Vi tenker at det beste er at barnet har kontakt med begge foreldre, sier barnevernsleder til TV 2.

Hun tilføyer at når barn over lang tid har mistet kontakten med en av sine foreldre er det viktig at alle parter har forståelse for at en må gå sakte frem i gjenetablering av kontakten og at dette i stor grad må skje på barnet sine premisser i trygge omgivelser.

– Dersom begge foreldre ønsker det vil barnevernet sørge for at datteren følges opp og at man gjennomfører samtaler med henne, sier lederen videre.

Hun mener dette kan gjøres via familiekontoret eller ved hjelp av tilsynspersonen fra barnevernet.

Etter det TV 2 kjenner til - og får oppgitt av barnets mor - har ingen psykologer eller eksperter snakket med, eller utredet datteren til nå. Hun har kun vært inne til noen samtaler saksbehandler i barnevernet.

Relatert