ny ukesrapport fra FHI:

– Fortsatt lav smitte i befolkningen

Til tross for flere store smitteutbrudd de siste ukene er den generelle smitten nasjonalt i befolkningen fortsatt lav.

I uke 37 ble det meldt om 751 nye smittetilfeller i Norge. Det var en økning på 11 tilfeller fra uke 36. Det viser tall fra FHI sin nye ukesrapport.

– Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen på nasjonalt nivå, selv om antall meldte tilfeller de siste to ukene er på et betydelig høyere nivå enn det har vært gjennom sommeren, står det i rapporten.

Lokale utbrudd

Videre skriver FHI at økningen i antall meldte tilfeller siste uker i stor grad kan knyttes til lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg.

Det økte antallet smittetilfeller i Oslo kan knyttes til smitte i mindre grupper og enkelte utbrudd som kommunen og bydelen håndterer lokalt, sier FHI.

– Det testes langt flere personer ukentlig nå enn i mars/april, slik at vi nå oppdager en større andel av de smittede, også de med milde symptomer, heter det i rapporten.

Yngre personer smittes

I uke 37 ble de rapportert om 20 innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak, som er det høyeste antall nye innleggelser på en uke siden uke 17. Ifølge FHI er det foreløpig for tidlig å si om det er en økende trend.

– Til tross for lokale utbrudd og klynger og en økning i innleggelser i sykehus forrige uke, ser vi ingen stigning i innleggelser i intensivavdeling, eller covid-19 assosierte dødsfall. Dette kan skyldes at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp og at den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp, sier FHI.

Her stiger smitten

Seks fylker meldte i forrige uke om en økning i antall nye smittetilfeller. Dette gjelder Nordland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland og Oslo.

Mens fem fylker meldte om færre tilfeller enn uka før. Dette gjelder Viken, Innlandet, Rogaland, Agder og Møre og Romsdal, ifølge rapporten.

– Flest tilfeller ble det meldt fra Vestland med 248 tilfeller i uke 37 mot 170 tilfeller i uke 36. Samt Oslo med 220 tilfeller i uke 37 mot 144 i uke 36, skriver FHI.

I starten av pandemien var gjennomsnittsalderen til de som fikk påvist smitte 40 år. I uke 37 var denne gått ned til 29 år.