Vektere fra Securitas og Avarn Security tas ut i streik.
Vektere fra Securitas og Avarn Security tas ut i streik. Foto: Sebastien Nogier / AFP

Vektere går ut i streik

803 vektere tas ut i streik etter brudd i meklingen mellom NHO Service og Handel, Parat og NAF.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) tar ut 420 vektere, mens Parat tar ut 383 vektere i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag morgen.

I en pressemelding skriver NAF at vekterlønnen har sakket akterut, og at arbeidsgiverne ikke viste noen vilje til å tette gapet.

– Vekterne har sakket akterut lønnsmessig de siste årene fra en allerede lav lønn. Det var derfor forventninger til et oppgjør som bringer vekterlønnen nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dessverre møtte vi ingen forståelse for dette i meklingen, sier forbundsleder Anita Johansen i NAF.

Partene meklet på overtid onsdag morgen, før det altså ble brudd.

NHO Service og Handel er på sin side kritiske til Parat og NAF.

– Det er fortsatt omtrent 1000 permitterte vektere i denne bransjen, som er blant de hardest rammet av koronasituasjonen. Å gå til streik når 1000 kollegaer er permittert og mens mange mister jobben, er umusikalsk, mener administrerende direrktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Liten vilje til forhandling

Johansen mener NAF allerede fra starten i forhandlingene opplevde en motpart som konsekvent avviste alle krav.

– Vi fikk ikke gjennomslag for våre krav om bedre arbeidsforhold for lærlinger eller økt arbeid mot ufrivillig deltid. Dette er svært skuffende. Vi håpet i det lengste det skulle være mulig å finne løsning gjennom mekling, men dessverre lyktes ikke det denne gang, sier Johansen.

Ifølge NAF viste arbeidsgiverne heller ingen vilje til å regulere satsene for arbeid på natt og helg.

– Det var heller ingen vilje til å øke tillegget for fagarbeidere. Med det siste tilbudet fra arbeidsgiverne styrte de meklingen mot en konflikt, og forhandlingsutvalget kunne ikke anbefale det forslaget som forelå. Det er svært beklagelig at vi ikke klarte å finne en løsning, sier Johansen.

– Ser ikke alvoret

Kaltenborn i NHO Service og Handel påpeker at vekterstreiken blir den første streiken under «koronalønnsoppgjøret».

– Vekterbransjen leverer i stor grad tjenester innen både kultur- og reiseliv, samt innen luftfart. Disse bransjene sliter nå, og flere vaktselskap er nå i gang med oppsigelser. Dette er rammen omkring dette oppgjøret, og det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sier Kaltenborn.

Streiken omfatter 803 arbeidstakere i Securitas AS og Avarn Security AS. Plassfratredelsen kan bli utvidet med fire dagers varsel. Da kan også andre bedrifter bli omfattet.

– Ingen av oss vet hvordan situasjonen i samfunnet og i vekterbransjen er neste år, og den usikkerheten synes ikke arbeidstakersiden å ville ta innover seg, sier Kaltenborn.

Relatert