VANSKELIGERE Å OPPKLARE MYSTISK BARNEDØDSFALL : Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes mener det vil gjøre jobben til politiet enklere om man får tilgang til vevsprøver tatt av en liten gutt i 2013.
VANSKELIGERE Å OPPKLARE MYSTISK BARNEDØDSFALL : Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes mener det vil gjøre jobben til politiet enklere om man får tilgang til vevsprøver tatt av en liten gutt i 2013. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Politiet får ikke utlevert biologisk materiale etter barnedødsfall

En ett år gammel gutt døde i 2013. Faren hans er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge. Politiet tror dødsårsaken kan avdekkes - hvis de får utlevert vevsprøver tatt av gutten. Høyesterett sier nei!

I november 2013 ble den femten måneder gamle gutten funnet død i senga si i Vanvikan i Trøndelag. Politiet tror at noe kriminelt har skjedd ham. Og sikter faren hans for legemsbeskadigelse med døden til følge under særdeles skjerpende omstendigheter.

Får ikke vevsprøvene utlevert

I forbindelse med obduksjonen av ettåringen ble det tatt biologisk materiale, innsamlet av et forskningsprosjekt i regi av NTNU. Prøvene er lagret i NTNUs forskningsbiobank.

Politiet i Trøndelag mener disse vevsprøvene muligens kan avdekke dødsårsaken. Men Helseforskningsloven trumfer nå politiets ønske om å bruke det innsamlede materialet. I dag ble det kjent at Høyesterett støtter både tingretten og lagmannsretten i at materialet i henhold til loven ikke kan anvendes slik politiet ønsker.

FAREN SIKTET TO GANGER: Politiet tok ut umiddelbar siktelse da ettåringen ble funnet død i 2013. Så ble siktelsen frafalt. Men ny utvikling i saken gjorde at politiet kom med ny siktelse i fjor.
FAREN SIKTET TO GANGER: Politiet tok ut umiddelbar siktelse da ettåringen ble funnet død i 2013. Så ble siktelsen frafalt. Men ny utvikling i saken gjorde at politiet kom med ny siktelse i fjor. Foto: Stein Roar Leite/TV2

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian ved Trøndelag statsadvokatembeter hadde ikke ventet at Høyesterett skulle komme til en annen kjennelse, gitt den utformingen Helseforskningsloven har i dag. Der står det blant annet:

Humant biologisk materiale fra forskningsbiobanker kan ikke utleveres i forskningsøyemed, til arbeidsgiver, til påtalemyndighet eller domstol, selv om den materialet stammer fra samtykker til det.

Betyr kjennelsen fra Høyesterett at det blir vanskeligere å oppklare saken?

– Ja, sannsynligvis blir det vanskeligere, men vi gir ikke opp ennå, sier Soknes, vi må nå ta en gjennomgang for å finne ruta videre.

Tror ikke gutten døde naturlig

Da ettåringen døde i 2013 ble det tatt ut siktelse mot begge foreldrene. Men den ble frafalt. Så skjedde det en utvikling i saken som på ny gjorde at politiet tok ut siktelse mot faren. For ett år siden ble han siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge.

En analyse av øyevæske tidlig i etterforskningen påviste maursyre. Fremdeles pågår etterforskning, og politiet har langt fra gitt opp, ifølge Soknes.

– Det sitter et helt team i Steinkjer og etterforsker, vi hadde håpet å få hjelp av dette biologiske materialet, slik at vi kunne være sikrere på dødsårsaken til barnet.

POLITIET ETTERFORSKER FOR FULLT: Politiet i Trøndelag har på ingen måte gitt seg, sier statsadvokat Soknes.
POLITIET ETTERFORSKER FOR FULLT: Politiet i Trøndelag har på ingen måte gitt seg, sier statsadvokat Soknes. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Det var NTNUs forskningsprosjekt som nektet utlevering av materialet, og påtalemyndigheten fremmet begjæring om utlevering til Sør-Trøndelag tingrett i januar i år. Også tingretten begrunnet utleveringsforbud etter Helseforskningsloven paragraf 27.

Lovendring?

– Jeg vil tro at noen hos Riksadvokaten tar initiativ til lov- eller forskriftsendring nå, for å få tilgang til denne type biologisk materiale, sier førstestatsadvokaten i Trøndelag.

Han antar at det vil være flere tilfeller etterhvert hvor man vil få bruk for slikt materiale.

– Vi vet jo ikke hva en slik analyse ville ha tilført saken, men nå må vi bare jobbe på for å gjøre det vi kan i vår konkrete sak.

Hos Riksadvokaten kan de ennå ikke bekrefte at de vil be om en lovendring. Statsadvokat Tone Aase hos Riksadvokatembetet skriver til TV 2 i en e-post:

Vi vil vurdere nå om avgjørelsen gir grunnlag for å fremme et nytt lovforslag, hvor det bør åpnes for å utlevere materiale etter en mer konkret interesseavveining.

Advokat Heidi Reisvang, som representerer den siktede faren, gir denne kommentaren på vegne av klienten sin :

– Han nekter straffeskyld for det politiet har siktet ham for, og mener at Høyesterett kom fram til en riktig konklusjon da de behandlet forespørselen om utlevering av biologisk materiale.