Forskere: – BCG-vaksinen kan beskytte mot koronaviruset

Amerikanske forskere tror de har funnet årsaken til at nordmenn ser ut til å takle covid-19 langt bedre enn amerikanere. De mener nøkkelen er et utbredt vaksineprogram.

Over 200.000 amerikanere har dødd av covid-19 så langt. USA er det landet i verden som har flest dødsofre.

Ved den anerkjente Mayo-klinikken i Minnesota har de forsket på hvordan koronaviruset har rammet forskjellige land ulikt.

Vilje til å følge smittevernsregler, befolkningstetthet og grad av underliggende sykdommer i befolkningen er faktorer som spiller inn. Men i tillegg har utbredt vaksinering mot andre sykdommer vist seg å ha effekt.

RAMMER ULIKT: Forskere ved Mayo-klinikken i Minnesota har sett nærmere på hvorfor koronaviruset har rammet forskjellige land ulikt.
RAMMER ULIKT: Forskere ved Mayo-klinikken i Minnesota har sett nærmere på hvorfor koronaviruset har rammet forskjellige land ulikt. Foto: Fredrik Græsvik

Forskerne har funnet at folk i land med velutviklede vaksineprogrammer har større sjanse for å overleve dersom de blir smittet av koronaviruset.

– Vaksinering mot andre sykdommer minsker risikoen for å bli syk av covid-19, sier lege ved Mayo-klinikken, Andrew Bradley.

Immunitetstrening

Når man vaksineres, sprøytes små doser av bakterier og virus inn i kroppen. Det gjør at kroppen er i konstant forsvarsmodus, og i bedre stand til umiddelbart ta opp kampen mot et nytt virus.

– Teorien om immunitetstrening sier at dersom du allerede har utviklet immunitet mot en sykdom, er det mer sannsynlig at du klarer å bli immun mot en annen sykdom, forklarer Bradley.

BCG-vaksinen mot tuberkulose var en del av det norske vaksinasjonsprogrammet frem til 2009, og ble gitt til alle norske 12-åringer født før 1995. Dette er en av flere vaksiner som er gitt i Norge, som ikke er bredt distribuert i USA.

– Vi vet at BCG beskytter mot andre sykdommer også. Et eksempel er at de som har fått BCG-vaksinen, sjeldnere får malaria. Det er altså grunn til å tro at vaksiner kan gi kryssbeskyttelse mot covid-19, sier Bradley.

Vil ha mer forskning

Norges påtroppende globale helseambassadør, John-Arne Røttingen, sier det fremdeles er for lite kunnskap om BCG-vaksinen faktisk har en effekt mot covid-19. Han mener det trengs mer forskning.

FOR LITE KUNNSKAP: Påtroppende global helseambassadør, John-Arne Røttingen, mener det trengs mer forskning før man kan si at BCG-vaksinen har en effekt mot covid-19.
FOR LITE KUNNSKAP: Påtroppende global helseambassadør, John-Arne Røttingen, mener det trengs mer forskning før man kan si at BCG-vaksinen har en effekt mot covid-19. Foto: TV 2

– Selv om det statistisk sett viser klare sammenhenger, kan det være mange bakenforliggende faktorer som forklarer sammenhengene, som vi ikke har kunnskap om eller justerer for.

Røttingen sier dette enn så lenge er usikker kunnskap, men at hypotesen står sterkere dersom flere studier fremover viser det samme.