PST pågrep den spionsiktede nordmannen 15. august på en restaurant i Oslo.
PST pågrep den spionsiktede nordmannen 15. august på en restaurant i Oslo. Foto: Privat

Oslo tingrett vil løslate spionsiktet nordmann (50)

Påtalemyndigheten har anket kjennelsen. Siktelsen er siden forrige fengslingsmøte utvidet til også å omfatte grov korrupsjon.

Ifølge tirsdagens kjennelse fra Oslo tingrett er det ikke sannsynlighetsovervekt for at spionsiktede nordmannen Harsharn Singh Tathgar (50) vil benytte seg av muligheten til bevisforspillelse dersom han løslates.

Den spionsiktedes forsvarer hadde anført at det per nå kun foreligger en teoretisk mulighet for bevisforspillelse, og ikke slik konkret og nærliggende fare som loven krever.

Samarbeider med PST

Påtalemyndigheten mener det gjenstår mye etterforskning, herunder flere avhør av siktede, gjennomgang av beslag og avhør av vitner.

Påtalemyndigheten har anket kjennelsen, og bedt om oppsettende virkning.

Retten viser til at den spionsiktede nordmannen samarbeider med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han har forklart seg grundig i avhør, og er villig til å fortsette samarbeidet, heter det i kjennelsen.

– Siktedes opplysninger i avhør stemmer så vidt retten kan se i hovedsak med øvrige bevis som er innhentet så langt, skriver tingretten i tirsdagens kjennelse.

50-åringen er siktet for å ha avslørt statshemmeligheter. De mest sentrale elektroniske sporene skal ifølge retten være sikret, og elektroniske beslag fremstår som mer sentrale bevis enn vitneavhør.

Siktet for grov korrupsjon

Siktelsen er siden forrige fengslingsmøte utvidet til også å omfatte grov korrupsjon:

– Retten vurderer at det foreligger skjellig grunn til mistanke også for denne posten, skriver tingretten og viser til siktedes forklaring i avhør 15. august, samt til rapport om ransaking og beslag fra pågripelsen.

50-åringen har i avhør innrømmet at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen, men har ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser. Han skal ha mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag.

Relatert