MINNESMERKE: Slik ser det ut på byggeplassen som er på minnesmerket på Utøyakaia.
MINNESMERKE: Slik ser det ut på byggeplassen som er på minnesmerket på Utøyakaia. Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

Utøya-naboenes advokat:

– Minnesmerket kan bidra til nye traumer for naboene

Naboene krever at arbeidet med byggingen av det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia stanses midlertidig. Tirsdag startet rettssaken.

Naboenes advokat Ole Hauge Bendiksen sa at det er stor fare for at naboene kan pådra seg nye traumer.

3. august startet arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune.

Rettssaken er den første av to om minnestedet.

16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia har bedt om at anleggsarbeidet skal stoppes midlertidig – at det gis en såkalt midlertidig forføyning – fram til selve søksmålet om å stanse hele minnesmerket kommer opp 30. november.

HEDRE: Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler - en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011.
HEDRE: Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler - en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

Motparten er grunneier AUF og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som mener byggearbeidene må få fortsette.

Planen er at minnesmerket på Utøyakaia skal stå ferdig til tiårsdagen for 22. juli-terroren neste sommer.

Rapport: Naboer kan få helseskader

Naboene som har gått til søksmål, ønsker i stedet at minnesmerket skal bygges et annet sted. Flere av dem bidro i redningsarbeidet under terrorangrepet mot Utøya 22. juli 2011.

Advokat Bendiksen viste søndag til at de overlevde og etterlatte allerede har minnested på selve Utøya.

– Dette handler om det offentlige og det nasjonale Norge, som ved å sette opp et nasjonalt minnested ved Utøyakaia, aksepterer at de som bidro i redningsarbeidet, påføres skade, sa han.

  • Det planlagte minnesmerket på Utøyakaia i Hole kommune skal etter planen stå klart på tiårsdagen for terrorhandlingene som krevde 77 liv i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.
  • Kunstverket vil bestå av 77 smale bronsesøyler som skal symbolisere hver av de drepte.
  • Kontrakten på 227 millioner for å bygge minnesmerket på Utøyakaia er tildelt entreprenørselskapet Skanska og det tyske firmaet Ernst Strassazher.
  • Byggearbeidene startet i begynnelsen av august 2020.
  • Minnesmerket skulle opprinnelige ligge på Sørbråten, like ved Utøya, men forslaget ble trukket.
  • Debatten om et minnesmerke etter terrorhendelsene har rullet gjennom flere år. Flere naboer sier de ikke ønsker å ha minnesmerket på Utøyakaia fordi det vil bli et turistmål og stadig vil minne dem om terroren.
  • Utøya-naboene har begjært midlertidig forføyning mot staten og AUF for å utsette starten på byggearbeidene. Saken om en midlertidig stans av anleggsarbeidet starter i Ringerike tingrett 15. og 16. september. Rettssaken for å stanse selve minnesmerket starter i november.
  • Statsbygg sier de ikke vil rekke å gjøre ferdig minnesmerket til tiårsmarkeringen dersom naboene får medhold.

I sitt innledningsforedrag tirsdag viste Bendiksen til at en sakkyndigrapport, laget av Ressursklinikken på oppdrag fra naboene, konkluderer med at 17 av 18 undersøkte naboer til Utøyakaia står i fare for å bli påført helseskader som følge av minnestedet.

For fem av dem kan gravearbeidet og det nye minnesmerket angivelig utløse varig psykisk helseskade.

Frykter «terrorturisme»

Bendiksen understreker at minnestedet ikke bare er for de etterlatte og pårørende, men også for turister. I rapporten til Ressursklinikken brukes ordet «terrorturisme».

I en annen rapport er det beregnet at 12.500 vil besøke minnesmerket hvert år.

– Besøkstallet og besøkendes behov for å få informasjon fra fastboende og hyttefolk, bidrar til sannsynligheten for retraumatisering, sier Bendiksen.

Han viste også til at naboer har sagt at Utøykaia har blitt oppsøkt av personer som sympatiserer med terroristen, og at minnestedet i seg selv har symbolverdi som terrormål.

Stort monument

Minnesmerket skal ligge ved stranden nord for kaia og skal bestå av en trapp og 77 tre meter høye søyler i bronse – én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Naboenes advokat peker også på at minnesmerket som nå bygges, blir stort, blant annet sett i forhold til Nasjonalmonumentet for krigens ofre 1940–45 på Akershus festning i Oslo som er omtrent 8,5 meter høy og 4,2 meter bred.

– Minnesmerket på Utøyakaia blir ganske svære greier i forhold, sier Bendiksen.

Anne-Gry Ruud bor ved stedet og reagerer på at Statsbygg og AUF ikke har vært villig til å gjøre en pause i byggearbeidet inntil dommeren kan se på saken først.

– De opptrer som arrogante og hensynsløse, sier hun.

Relatert