MOTSTAND: TV 2 har spurt 1700 personer som mistet jobben, inntekt eller ble permittert som følge av koronapandemien om deres synspunkter på myndighetenes håndtering. 8 av 10 i denne gruppen mener det var feil å åpne for utenlandsreiser i sommer.
MOTSTAND: TV 2 har spurt 1700 personer som mistet jobben, inntekt eller ble permittert som følge av koronapandemien om deres synspunkter på myndighetenes håndtering. 8 av 10 i denne gruppen mener det var feil å åpne for utenlandsreiser i sommer. Foto: Jil Yngland

stor TV 2-undersøkelse:

Kraftig motstand mot utenlandsreiser

81 prosent av dem som ble økonomisk rammet av koronakrisen, mener det var feil å åpne for utenlandsreiser i sommer. Statsminister Erna Solberg (H) angrer ikke på beslutningen.

TV 2 har spurt 1723 personer som i april oppga at de hadde mistet jobben, blitt permittert eller hatt et kraftig inntekstfall som følge av koronakrisen, om hvordan det går med dem i dag.

I denne gruppen er motstanden mot regjeringens beslutning om å åpne for utenlandsreiser i juli kraftig.

Hele 81 prosent mener at det var feil beslutning. Bare 12 prosent svarer det var riktig å gi grønt lys for reiser til utlandet.

– Tallet er veldig høyt, men jeg tror det reflekterer at de som har mistet jobben og venter på å få den tilbake, de tenker at det er viktigere enn muligheten til å reise ut, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Angrer ikke

Men på tross av den kraftige motstanden, mener statsminister Erna Solberg (H) fortsatt at det var riktig å åpne for utenlandsreiser i sommer.

– Jeg tror det ville vært helt umulig ikke å åpne på det tidspunktet, sier Solberg til TV 2.

– Vi må huske at en av de viktige grunnen til at det ble åpnet, var for at turister skulle kunne komme til Norge. Det var viktig for mange av dem som er permittert, for det er fortsatt reiseliv- og utelivsnæringen som er hardest rammet, fortsetter hun.

– Strenge vilkår

Statsministeren peker på at smittesituasjonen i mange europeiske land var annerledes i juli enn den er i dag.

– Vi har åpnet for utenlandsreiser på strenge vilkår, vi har blant de strengeste vilkårene i Europa. Og vi gjorde det senere enn de fleste andre land, nettopp fordi det var usikkerhet knyttet til den smitten som var i mange land, sier Solberg.

I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppgav 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin.

25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. Alle svar er levert via nettskjema. 1723 har svart. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020.

Alle tall i denne artikkelen er basert på svarene fra de som har svart på begge undersøkelsene. Dette gjelder tabeller der vi viser svar fra både april og september. Tallene for april kan derfor ha små avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no.

Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. Alle data blir behandlet anonymt. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data.

TV 2s utvalg består av 60,7 prosent kvinner og 39,3 prosent menn. Det er dermed en større andel kvinner i TV 2s utvalg enn i NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (21%) og reiseliv og transport (16%).

Sammenlignet med NAVs arbeidsmarkedsstatistikk er Oslo underrepresentert i utvalget. TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

Færre fornøyd med håndtering

I TV 2s undersøkelse synker også andelen som er fornøyde med myndighetenes håndtering av koronakrisen.

I april svarte 62 prosent at de mente håndteringen var bra eller svært bra. I dag svarer bare 51 prosent av utvalget det samme.

– Fortsatt synes jeg det er flott at det er så mange som er fornøyde, men det er klart at akkurat nå har vi ulike meninger om tiltakene på noen områder, sier Solberg.

Hun beskriver pandemien som en langdistanse.

– Det var nok mange som trodde at dette skulle gå fort over. Vi trodde kanskje alle litt før sommeren at vi var over det verste. Men det vi ser nå, er at dette tar lengre tid. Vi kommer til å ha utfordringer med dette frem til vi klarer å vaksinere den norske befolkningen.

Relatert