Utvalg vil fjerne elbilfordeler

Et utvalg foreslår å avvikle elbilfordeler i bomringene, hvis ikke kommer bompengeinntektene til å falle betydelig. Bellona advarer mot å røre elbilfordelene.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har sett på det framtidige inntektsgrunnlaget i bomringene.

Ekspertutvalget anbefaler å utrede veiprising og avvikle elbilfordeler i bomringene. Uten endringer vil bompengeinntektene falle betydelig, ifølge utvalget.

Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå, samtidig som elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram til 2030, heter det i rapporten.

Utvalget anbefaler derfor en avvikling av dagens ordninger med fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekter.

Rapporten ble levert til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mandag.

Vil avvikle passeringsregler

I rapporten anslås det at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle i gjennomsnitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030.

Utvalget foreslår også at takstene bør endres slik at de så langt som mulig reflekterer de samfunnsøkonomiske kostnadene ved transporten.

De mener også at timesregel og passeringstak bør avvikles, både for å unngå at noen trafikantgrupper subsidierer andre, for å redusere insentivene til økt trafikk og for å ivareta hensynet til eksterne virkninger.

Regjeringen har satt som mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025.

Hareide sier til TV 2 at målet er på vei til å nås.

– Vi er på vei til å nå det målet, men som alle forstår: Når alle biler vi kjøper er nullutslippsbiler, skal vi da fortsatt ha bompenger som finansierer vei som har betydning for utvikling i byene våre, så trenger vi også en omlegging. Spørsmålet er egentlig når det riktige tidspunktet er for å gjøre dette, sier han.

Rapporten skal sendes ut på høring før regjeringen tar en beslutning.

Det som tidligere har vært debattert, er om det skal etableres et veiprisningssystem i stedet for bompenger. Utvalget mener at inntil et slikt system er på plass, bør det bygges videre på bomringssystemet.

De mener at å erstatte et fungerende system med et som «kan være beheftet med vesentlig teknisk og praktisk usikkerhet, kan gi utilsiktede virkninger».

Advarer

Seniorrådgiver Benjamin Strandquist i miljøstiftelsen Bellona advarer mot å røre elbilfordelene.

– For oss i Bellona er det tilnærmet meningsløst å diskutere bompenger eller ikke bompenger isolert. For å nå 2025-målet trenger vi sterke virkemidler, og en slik 2025-pakke finnes foreløpig ikke. Bellona vil derfor advare sterkt mot å røre elbilfordelene nå, skriver han i en e-post til TV 2.

NAF mener staten i stedet for å skru opp prisene i bomringene for alle bilister, burde gå inn med mer penger i bypakkene.

– Det er lett å tenke at det bare er å skru opp takstene, eller at det er rettferdig at også elbilene må betale mer. Men en dårlig løsning blir ikke bedre om den rammer flere, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste til NTB.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening advarer mot å avvikle god miljøpolitikk fordi den virker.

– Stortingets regel om maks 50 prosent betaling for elbil i bomring gjør at det lønner seg å velge miljøvennlig, sier hun til NTB.

Relatert