Ryker registerreimen, kan du få motorhavari - og dermed en betydelig reparasjon. I mange tilfeller er det kanskje ikke lønnsomt å reparere i det hele tatt.
Ryker registerreimen, kan du få motorhavari - og dermed en betydelig reparasjon. I mange tilfeller er det kanskje ikke lønnsomt å reparere i det hele tatt.

Delen er liten – men kan koste deg virkelig store penger

Her må du passe på og bytte i tide.

Registerreimen er en kritisk del i motoren. Den forbinder veivakselen med kamakselen, og sørger for at ventilmekanismen fungerer som den skal. Registereimen er i de fleste biler av gummi, og slites med bruk.

Hvor fort slitasjen går varierer, men bilprodusenten oppgir i serviceprogrammet hvor ofte reimen skal skiftes. Intervallet kan variere en god del mellom forskjellige bilmerker og -modeller.

Noen bobiler har fire års intervall på reimen, og noen produsenter har nå gått over til fem års intervall fra 2015-modeller, men det er mange som fortsatt har anbefalt serviceintervall, for eksempel etter 160.000 eller 200.000 kilometer eller opptil 10 år, avhengig av hva som først inntreffer, og så lenge dette går etter programmet er det ikke noe problem.

Dette er en av de skumleste bruktbil-fellene

Skift i tide

Et stort problem kan det derimot bli dersom registereimen ryker under kjøring. Skadene blir da lett store – og kostnadene deretter. Ødelagte stempler, ventiler og ventilstyringer, eller defekt topplokk, kan fort bli resultatet, og er du riktig uheldig kan det ende med totalt motorhavari. Da ender regningen lett godt over 100.000 kroner, avhengig av bil- og motortype.

Derfor er det veldig viktig å være oppmerksom på når registerreimen skal skiftes, og forsikre seg om at dette er blitt gjort til rett tid når bilen er inne til service.

Reparasjoner i topplokket er sjelden billige.
Reparasjoner i topplokket er sjelden billige. Foto: Shutterstock

Ryker av tidens tann

– Skjer dette innenfor garantitiden, og innenfor anbefalt kjørelengde, er det greit, men det er ikke alltid ting går som forutsatt, forteller Torbjørn Lind i Car Protect, som selger garantiforsikringer på bil.

– Vi har i den senere tid sett flere eksempler på at registerreimer ryker før det anbefalte skiftetidspunktet. Dette gjelder flere bilmerker, og er noe det er viktig at bileiere blir oppmerksomme på, slik at de selv kan vurdere tidligere tidspunkt for utskifting, sier han.

– Et risikoobjekt er gjerne en bil som er 10-15 år gammel, men svært lite kjørt. Der kan registerreimen rett og slett ryke på grunn av tidens tann, uten at slitasjen behøver å være veldig stor, sier Lind.

Pass på: Denne må byttes i tide!

Dyr undersøkelse!

– Vi har for kort tid siden hatt et tilfelle der bilen var kjørt snaut 178.000 kilometer, da registerreimen røk. Den skulle etter serviceplanen for denne bilmodellen skiftes senest på 200.000 kilometer. Som det var, var fabrikkgarantien utløpt for lenge siden – både på tid og kjørelengde.

– Merkeverkstedet som fikk bilen inn med motorhavari, mistenkte at ventiler og stempler hadde kollidert med hverandre, og at toppen måtte demonteres slik at man kunne få kontrollert innvendige komponenter for skader og defekter før man kunne gi noe anslag på total reparasjonskostnad.Bare denne første undersøkelsen ville koste bileieren over 16.000 kroner, så her snakker vi om potensielt veldig dyre skader, fastslår Torbjørn Lind.

– Bilfabrikkenes anbefalinger er gjerne slik at de ikke er ansvarlige for skaden om noe sånt skjer. Enkelte strekker seg likevel til å dekke deler av reparasjonen, forutsatt at bilen har fulgt serviceprogrammet hos merkeforhandleren, legger han til.

Når denne ryker - da blir det dyrt

Video: Johannes driver Norges råeste bilhotell